Google otkriva šta utiče na prikaz snippeta na SERP-u

Google pretraga

Kada unesete upit u Google pretragu, izaći će vam relevantni rezultati, tj. stranice sa relevantnim sadržajem. Svaki taj rezultat sadrži tri bitna elementa: naslov, URL breadcrumb (svaki segment URL-a odvojeno) i snippet, koji daje dodatne informacije o stranici.

Do sada se smatralo da se snippet prikazuje prema sadržaju HTML metataga za metaopis ( <meta name=”description” content=”{sadržaj meta opisa}”> ). Iako se već duže vreme znalo da to nije uvek slučaj i da Googleov algoritam može da odluči da odabere drugi tekst za metaopis, ignorišući sadržaj unutar HTML metataga za metaopis, sada je Google zvanično pojasnio po kom principu to radi.

Ovo razjašnjenje je važno, jer će uticati na to kako će se sajtovi optimizovati od sada.

Google je razjasnio svoje preporuke u vezi sa snippetima

Google Search Central predstavlja bazu znanja gde se vebmasteri i SEO profesionalci mogu inforimisati direktno od Googlea o najboljim praksama kada je reč o optimizaciji sajtova.

Google ja ažurirao podatke u Google Search Centralu u vezi sa snippetima (update od 5. januara) i odakle ih algoritam povlači. Google je takođe rekao da metatag za metaopis i structured data nisu primarni izvor sadržaja snippeta, već je to sam sadržaj stranice.

Šta se tačno promenilo u Googleovoj zvaničnoj dokumentaciji?

Pored toga što je Google ažurirao svoju dokumentaciju dodavši objašnjenje, kako ne bi dalje bilo zabune, takođe je i obrisao jedan deo.

Prethodno je u Google dokumentaciji pisalo sledeće:

Google koristi nekoliko izvora da automatski potvrdi odgovarajući snippet, uključujući sadržaj koji se nalazi u meta description HTML tagu na svakoj stranici posebno. Takođe, možemo koristiti informacije koje nađemo na samoj stranici ili da prikažemo Rich Results (Rich Snippets) prema markupu i sadržaju same stranice.

S obzirom na to da ova verzija dokumentacije implicira da su veće šanse da se snippet uzme iz HTML taga metaopisa, Google je promenio tekst, koji sada implicira suprotno.

Ovo je nova verzija dokumentacije:

Google primarno koristi sadržaj sa stranice da automatski odredi odgovarajući snippet. Takođe, možemo da uzmemo informacije iz HTML taga metaopisa ukoliko verujemo da on bolje opisuje stranicu.

Google jasno stavlja do znanja da ne treba zanemariti HTML meta description tag, kao ni strukturirane podatke, ali je primarni fokus na samom sadržaju stranice.

Šta to znači za SEO?

SEO stručnjak

Praksa pisanja metaopisa je podrazumevala pisanje teksta koji bi privukao korisnika da klikne na rezultat i tako povećao click-through rate. Preporuka je bila da se fokus stavi na pitch, odnosno da ručno napisan metaopis ima mamac koji će privući korisnika da izabere upravo taj rezultat.

Međutim, ukoliko taj metaopis ne opisuje stranicu precizno, onda su ogromne šanse da Google odabere neku rečenicu u sadržaju same stranice, zanemarujući ručno napisan metaopis. To znači da pisanje metaopisa mora biti usredsređeno na dve stvari: da daje korisne informacije o stranici korisniku i da ga istovremeno privuče da uđe na stranicu.

Voleli biste da postanete SEO stručnjak? Pogledajte naš jednogodišnji program Content & SEO Manager i krenite da se bavite jednom od najisplativijih grana digitalnog marketinga!

  • 02.02.2024 09:45

Komentar