Besplatna e-knjiga: Programiranje aplikacija za Windows 8 uz HTML, CSS i JavaScript

 
e-knjiga: Programiranje aplikacija

 

Ova besplatna e-knjiga upoznaće vas sa osnovama razvojne platforme aplikacija za operativni sistem Windows 8. Nakon njegove prezentacije u avgustu, obogaćena su poglavlja o samom Windows Store-u, notifikacijama, pozadinskim procesima, live tiles ikonama, štampačima, lokalizaciji...

Finalna verzija knjige, koju možete preuzeti sa linkova u nastavku teksta, sadrži 17 poglavlja i obuhvata preko 800 strana aktuelnog i, pre svega, primenljivog sadržaja.

Kako je rečeno u uvodu teksta, svrha ove knjige je da objedini iskustva programera koji su se bavili razvojem aplikacija za Windows 8 platformu od njenog nastanka, kao i da podeli sa čitaocima shvatanja i ideje samog inženjerskog tima Windows-a.

Posebna pažnja posvećena je neverovatnim resursima u okviru Windows SDK, koji sadrži hiljade i hiljade linija koda, koje kao programer nećete više morati ručno da kucate. Naravno, čim shvatite gde ih možete pronaći. :)

Iako je knjiga najvećim delom fokusirana na pisanje aplikacija u HTML-u, CSS-u i JavaScript-u, njena kasnija poglavlja su u praksi primenljiva na aplikacije pisane u bilo kom jeziku, jer posebnu pažnju posvećuju WinRT API. Štaviše, 16. poglavlje "WinRT Components" bavi se istovremenim korišćenjem više jezika u okviru jedne aplikacije, na takav način da svaki od njih bude optimalno iskorišćen za određeni tip problema! Poglavlje 17, "Apps for Everyone: Localization, Accessibility and the Windows Store", iznosi detalje pisanja aplikacija za globalna tržišta.

Na kraju, u knjizi ima mnogo informacija dragocenih programerima svih jezika za Windows 8, a budući da je besplatna, nemate izgovor da je ne posedujete u svojoj kućnoj biblioteci. :)

 

Kome je ova knjiga namenjena?

Budući da je osnovna tema razvoj Windows Store aplikacija koristeći HTML5, CSS3 i JavaScript, knjiga je primarno fokusirana na primenu navedenih tehnologija na Windows 8 platformu, naravno tamo gde jesu primenljive, bez šireg istraživanja mogućnosti web tehnologija generalno. Pretpostavlja se da ste upoznati s osnovama kodiranja u njima, pa se akcenat stavlja na konkretnu primenu. Naravno, biće obrađeno nekoliko bitnih tema, kao što je CSS Grid, čije je poznavanje esencijalno za razvoj korisničkog interfejsa i dizajna aplikacije, a za ostale ćete lako pronaći reference na internetu.

Zainteresovanost developera za Windows 8 najčešće nastaje iz dva razloga.
Prvi je taj da verovatno imate želju da što pre dospete na Windows Store sa svojim proizvodom. Ukoliko je to vaš slučaj, u početnim poglavljima možete pročitati o važnim aspektima razvoja aplikacija koje sadrže i "Quickstart" sekcije sa praktičnim iskustvima sa alatima, API-jem i osnovnim karakteristikama platforme.

Sa druge strane, verovatno ćete poželeti da kreirate što bolju aplikaciju, koja će raditi odlično i koristiti pun kapacitet platforme. U tom slučaju, odgovaraće vam razumljivost knjige i činjenica da vam ukazuje na različite mogućnosti i prostore za optimizaciju pri razvoju aplikacije.

Mnoga zapažanja, kojima se knjiga bavi, došla su kroz direktnu saradnju sa iskusnim programerima koji kreiraju realne aplikacije koje se uveliko koriste. Autor knjige je član Windows Ecosystem tima i bio je jedan od članova programerskog tima koji je razvio prve aplikacije za Windows Store. To je u praksi podrazumevalo mnogo ručnog pisanja koda, pronalaženja i analize grešaka, primene dizajnerskih rešenja i optimizacije performansi u saradnji s inženjerskim timom.

Uzevši to u obzir, njegov lični cilj pisanja knjige bio je da to znanje učini dostupnim što većem broju programera, uključujući i vas!

 

 Programiranje aplikacija za Windows 8

 

 

 

 

 

 

Linkovi za download


PDF format (17.9 MB)

EPUB format  (37.3 MB)

MOBI format  (69.5 MB)

 

  • 29.05.2013 09:51

Komentar