Žene u IT industriji – utopija ili dosanjani san?

Živimo u vremenu u kome tehnologija prožima svaki, pa i najmanji deo naših života. U vremenu u kome je gotovo nemoguće zamisliti dan, pa čak i sat, proveden bez upotrebe računara i mobilnog telefona kako na poslu, tako i u privatnom životu. 

Žene u IT industrii - devojka za laptopom

Najnovije životne okolnosti izazvane ovogodišnjom pandemijom koronavirusa na globalnom nivou dodatno su pojačale prisustvo tehnologije i tamo gde je ona do sada bila donekle manje korišćena – mislimo na kupovinu hrane, garderobe, koncerte, pozorište, čak i kontakte sa najbližima. Tehnologija se, dakle, neizostavno prepliće sa svakim segmentom naših života.

Čovek 21. veka, moglo bi se reći, bez tehnologije ne može da postoji.

Sve te tehnologije koje naš život čine udobnim i lakšim, sve te aplikacije, servise ili usluge neko je morao da kreira, primeni i uspešno realizuje.

Kada, ako uopšte ikada, i razmišljamo o svim tim neumornim mentalnim pregaocima koji sate i dane provode zadubljeni u ekran računara, da li pritom zamišljamo muškarce ili žene?

Zaista iskren odgovor na to pitanje bi verovatno bio jednoglasan – tipičan IT-jevac u viziji većine nas bio bi muškarac. Naime, još od osamdesetih godina prošlog veka slika osobe koja se bavi inženjerstvom uvek je podrazumevala muškarca, a takav pristup doprineo je tome da se i danas žene slabije odlučuju za ove profesije.

Zbog čega je to tako?

Po nekim, nažalost, duboko ukorenjenim stereotipima, žene i dalje važe za lošije vozače, veruje se da se slabo snalaze u prostoru, da ne umeju sa tehnikom, da nisu vične ni najmanjim kućnim popravkama kao što je, na primer, promena sijalice.

Naizgled progresivno i nikada tehnološki razvijenije društvo ipak nije uspelo da prevaziđe predrasude koje kao da su ostaci mračnog srednjeg veka. One su toliko ukorenjene da i žene same neretko veruju u njih. Ovo shvatanje je paradoksalno s obzirom na to da različite studije pokazuju da su žene brže, obrazovanije, da imaju jači imuni sistem, pa čak i bolji periferni vid od muškaraca. Reklo bi se sasvim dovoljno da i same budu uspešni inženjeri, dizajneri i programeri.

Žene - devojka dizajnira

Dok najnoviji podaci o stopi nezaposlenosti mladog stanovništva (starijeg od 15 godina) u Srbiji pokazuju da je i dalje više nezaposlenih mladih žena nego muškaraca, u IT struci, gde se ostvaruju najveće zarade, ipak dolazi do rasta udela žena: u 2019. godini ih je bilo 14,7%, u odnosu na svega 11,7% u SAD.

Zašto je potrebno osnažiti žene u IT-ju?

Vizija ravnopravnog i otvorenog društva podrazumeva da svi, bez obzira na rod, imaju pristup inovacijama, kao i obrazovanju u tech oblastima – kako radi što boljeg razumevanja sveta budućnosti, tako i zbog doprinosa koji mogu pružiti.

Potrebno je razbiti predrasude da su IT zanimanja prvenstveno muška i da je programiranje jednolično.

Naprotiv, posao programera je dinamičan i kreativan i oni su ti koji danas menjaju svet. Neka predviđanja svedoče da za 15 godina pola današnjih zanimanja neće ni postojati, pa je naša realnost da se treba okrenuti IT-ju, novim tehnologijama i novim zanimanjima koja se otvaraju.

Žene u kancelariji

Zanimljivo je da su muškarci konačno preuzeli programersko zanimanje tek kada je kompjuterska nauka počela da ulazi na fakultete. Tada su se plate u IT industriji povećale i od programiranja stvorile prestižno zanimanje. Danas u velikim IT kompanijama čak ni četvrtinu zaposlenih ne čine žene. Na primer, u Googleu, koji se deklariše kao kompanija koja se bori za veći diverzitet, tek 20 odsto inženjera su žene.

Da li će se to promeniti?

Činjenica je da povećanje profita kompanijama donose timovi. Posebno ako su timovi mešoviti, pri čemu se povećavaju i kreativnost i inovacije i rezultati. Žene i muškarci su kognitivno jednako sposobni, ali nisu isti. Upravo zato su i jedni i drugi potrebni kompanijama.

Dakle, u interesu poslodavca je da u kompaniji okupi tim stručnjaka koji čine i muškarci i žene. Na uverenje u to da dolazi vreme u kome će se plate i kvalitet jednako vrednovati i kod muškaraca i žena ukazuje činjenica da trenutno žene u SAD čine gotovo polovinu ukupne radne snage (47%).

Prema nekim istraživanjima, u Srbiji je trenutno 50,7% žena programera na juniorskim pozicijama, što je ohrabrujuća brojka za sve koji razmišljaju o IT svetu.

Za koga je programiranje zaista idealno zanimanje?

Pre svega, programiranje se nekada stavljalo rame uz rame sa poslovima koje su tradicionalno obavljale žene – poslovi sekretarice, učiteljice, bibliotekarke, medicinske sestre, socijalne radnice… Međutim, kako je s vremenom ovo zanimanje počelo da obezbeđuje visoke plate i status, glavnu ulogu u ovom poslu preuzimaju muškarci.

Danas su programeri ili, ako hoćete, programerke ti koji ne moraju da brinu da li će imati posla i kolika će im biti plata. Sa razvojem IT tržišta ubrzano raste potreba za kvalitetnim kadrom koji će odgovoriti na sve izazove.

Da li ste spremni da postanete deo tog kadra, izdvojite se od konkurencije i dođete do odlično plaćenog posla?

Konačno se ceni koliko neko zna i ima želju za usavršavanjem i napredovanjem. Danas ćete u programerskoj profesiji, ako se samo malo potrudite, uspeti da izgradite fantastičnu karijeru. Sve što vam je potrebno jeste da steknete znanje koje je i te kako dostupno.

žene i muškarci u učionici

Na putu ka svom profesionalnom ostvarenju svi zainteresovani za rad na IT poslovima mogu steći potrebna znanja i veštine na nekom od šest odseka ITAcademy, koja obučava svoje polaznike i polaznice po naprednim programima i priprema ih za visokoprofitabilnu IT karijeru

Izaberite odsek na kojem želite da se školujete i prijavite se!

Postanite već danas deo IT industrije u Srbiji i učestvujte u menjanju istorije!

  • 30.09.2020 17:42

Komentar