Digital marketing

Introduction to Digital Marketing

Moderno poimanje marketinga izmenilo je poslovnu klimu u toj meri da je sada veoma teško zamisliti poslovanje koje nema oslonac u digitalnom marketingu. Pored toga, internet je zauzeo sve značajniji prostor za učenje, informisanje, komunikaciju, ali i vođenje modernog poslovanja i u obrazovanju. Upravo zbog zastupljenosti i uloge interneta možemo govoriti o novim zanimanjima, brzom protoku informacija, online kupovini itd. Kao što je internet promenio globalne okvire, te ne možemo više zamisliti život bez njega, tako je i digitalni marketing postao fundamentalni deo modernog poslovanja.

Termin digitalni marketing odnosi se na sve aktivnosti promocije i prodaje pomoću marketinških alata kroz nove kanale komunikacije: tablete, mobilne telefone, internet, video-igre i televizore. 

Šta znači poznavati digitalni marketing? Potrebno je posedovati znanje o načinu kreiranja sadržaja koji dovodi do zamišljenih rezultata poslovnog uspeha. Pored osnovnih znanja o digitalnom marketingu, neophodno je poznavati i kanale digitalne komunikacije, kao i tehnike digitalnog marketinga. Uz to, važno je razumeti ponašanje korisnika i odabir optimalnih vidova komunikacije sa njima, odnosno odabir odgovarajućeg medijuma za sporazumevanje. Krajnji cilj je da korisnik dobije ono što želi, dok ujedno i kompanija ostvaruje zapažene rezultate. 

Opis i cilj kursa

Digitalni marketing u okviru ovog kursa objašnjen je kroz četiri dela. Uvod vas upoznaje sa najvažnijim terminima digitalnog marketinga koje je neophodno poznavati kako bi čitava oblast bila jasna. Pored toga, u ovom delu biće reči i o raznovrsnim marketinškim tehnikama i njihovim definicijama, kao i značajnim pojmovima poput cilja, planiranja, zadatka, taktike, strategije i tehnike. 

Na kursu se obrađuju i koncept promovisanja i advertajzinga, kao i esencijalna pitanja marketinga. Dakle, biće vam apsolutno jasni termini kao što su Push vs. Pull Advertising, Inbound Marketing, Brand Advertising, kao i sam koncept marketinškog promovisanja. Predstavlja se šta podrazumevamo pod javnim nastupom danas, ali i koje medijske kanale treba da ima jedno poslovanje, odnosno razmatra se uloga digitalnog marketinga u savremenom biznis planu.

U završnom delu kursa pažnja je posvećena celokupnom procesu strateškog planiranja online nastupa savremene poslovne prakse, od definisanja ciljeva, preko strategijskih planova i procesa, pa sve do konačne realizacije. Polaznici kursa će moći da se upoznaju sa različitim metodologijama u kreiranju marketinške strategije na internetu. Oslonac čitavog kursa je u dobrim primerima iz prakse, s ciljem da polaznici uvide koji sve elementi su im potrebni kako bi uspešno realizovali poslovnu praksu. 

Kao poseban dodatak u okviru kursa dobijate predstavljanje popularnih marketinških koncepata kao što je, na primer, Value-Driven, kojim se ističe dodatna vrednost ponude i zaslužuje poverenje potrošača. Pomoću interpretacije poslovne komunikacije i prezentacije na internetu moguće je prepoznati sve ključne faktore koji obezbeđuju osnovne preduslove za ostvarenje online uspeha. 

Pored marketinških strategija i promovisanja poslovanja, na kursu će biti reči i o pokretanju sopstvenog online poslovanja, što umnogome može pomoći svima koji planiraju izgradnju online biznisa. 

Kurs Introduction to Digital Marketing će vam odgovoriti na pitanja:

Koja je najbolja praksa postavljanja poslovanja na internet i njegove promocije?

Analiziranjem savremenih poslovnih modela i njihovih online nastupa i promocije pokazalo se da najbolja praksa podrazumeva karakteristike koje se dovode u vezu sa: 

fokusom na potrebama korisnika; 

fokusom na upotrebnoj vrednosti proizvoda/usluge za korisnika;

fokusom na rešavanju konkretnih problema koje korisnik može da ima;

fokusom na proaktivnom poslovnom pristupu;

fokusom na zadovoljstvu korisnika nakon kupovine, sa ciljem da postane verni kupac. 

Drugim rečima, poslovne prakse koje su svoja poslovanja uspešno postavile i plasirale u online prostor nisu se u većoj meri bavile tehničkim izvođenjima i funkcionalnošću na svojim sajtovima i platformama. Umesto toga, one su ciljeve svog online nastupa predstavile profesionalnim licima koja su znala da ih izvedu. Uspešne poslovne prakse nisu u prvi plan postavljale svoje potrebe, niti su veću važnost pridavale online prodaji. Umesto toga, uspešna poslovanja težila su kreiranju željene reputacije i tome da se kao pouzdane kompanije pozicioniraju u svesti potrošača.

Šta podrazumeva proces strateškog planiranja online nastupa?

Proces strateškog planiranja online nastupa jednog poslovanja ili online marketinškog nastupa podrazumeva cilj, strategiju, planiranje, zadatke i taktike. Cilj podrazumeva generalne rezultate koji se žele postići u jasno definisanom vremenskom periodu i ostvaruje se jasnim postavljanjem strategije. Drugim rečima, strategija je adaptibilni pristup preko kog se postiže zadati cilj. Planiranje u tom slučaju predstavlja jasno definisan šablon preko kog se ostvaruju zadati ciljevi. U okviru jedne strategije postoji više zadataka koji podrazumevaju merljive korake koji vode ka ostvarenju prethodno postavljene strategije. I, konačno, taktika je alat koji se koristi kako bi se ostvarili zadaci koji su upravljani i definisani strategijom.

Koje su osnovne marketinške ili prodajne faze?

Osnovne faze u okviru prodaje ili marketinškog plasmana proizvoda/usluge mogu biti formulisane kao pretprodajna faza ili obećanje pred prodaju, zatim kao prodajna faza i, konačno, postprodajna faza. Pretprodajne faze podrazumevaju situacije u kojima kompanija preko kanala komunikacije obećava korisniku/kupcu određeno iskustvo korišćenja usluge/proizvoda nakon prodaje. Usled toga, u ovoj fazi korisnik/kupac ima određena očekivanja. 

Druga faza podrazumeva prodajnu fazu i odnosi na momenat kada se korisnik odlučio na kupovinu. Drugim rečima, kupac/korisnik je poverovao obećanju kompanije ili brenda u pretprodajnoj fazi. Treća faza je postprodajna faza i dovodi se u vezu sa iskustvom koje kupac/korisnik ima nakon konzumiranja proizvoda/usluge. Iskustvo nakon prodaje podrazumeva da korisnik/kupac ima prvi utisak nakon kupovine. Ovo je ujedno i faza u kojoj poslovanje može da očekuje odgovor kupca o tome da li su njegova očekivanja ispunjena. 

Plan i program predavanja

1. Osnove digitalnog marketinga

 • Uticaj interneta i novih tehnologija na savremeno poslovanje
 • Definicije digitalnog marketinga
 • Kako kompanije nastupaju na internetu (nastupi kompanije sa sajtom i bez njega)
 • Najbolja praksa postavke poslovanja na internetu i njegovog online promovisanja (Važne marketinške aktivnosti)

2. Osnove digitalne promocije

 • Termini digitalnog marketinga (Push vs. Pull Advertising, ROI vs. Brand Advertising, Osnovna pitanja marketinga, Prodaja, Brending, Unique Selling Proposition (USP), Tehnike digitalnog marketinga)

3. Strategija

 • Metodologije kreiranja digitalnih marketing strategija
 • Proces strateškog planiranja online nastupa
 • Definisanje ciljeva online nastupa
 • Primeri digitalnih marketing strategija
 • Obrasci za kreiranje digitalne marketing strategije

4. Value-Driven Marketing

 • Evolucija menadžerskog razmišljanja
 • Koncept „Unique Selling Proposition”
 • Koncept „Value Proposition”
 • Koncept „Lifecycle Marketing”
 • Vrste online medija poslovne organizacije
 • Analiza tržišta i konkurencije
 • Kako se promovisati i zarađivati online?
 • Šta je zadatak digitalnog marketinga?

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se