Logičko/kreativno/kritičko mišljenje

Opis programa

Jedna od najčešćih osobina koja se traži od zaposlenih je mogućnost rešavanja neočekivanih problema u poslovnom okruženju, načini snalaženja u poslovnim situacijama kod pogrešnog odlučivanja i nerazumljivih zahteva klijenata.

Na ovoj radionici ćete usvojiti jednu od najčešćih osobina koje se traže od zaposlenih, a to je mogućnost rešavanja neočekivanih problema u poslovnom okruženju, kao i načine snalaženja sa nejasnim zahtevima klijenata.

Cilj programa

Savladavanje osnovnih znanja i upotreba veština logičkog, kreativnog i kritičkog mišljenja za potrebe rešavanja spornih situacija na poslu i povećanje samopouzdanja u obavljanju poslovnih zadataka.

Trening

U sklopu edukativnog dela programa obavlja se trening na kojem se uvežbavaju načini snalaženja u poslovnom okruženju sa nedovoljno informacija i velikom količinom nedovoljnih ili netačnih informacija.

Radionica

Na radionici će se odvijati poslovne simulacije procenjivanja potreba zahtevnih klijenata i komunikacija sa nadređenima u slučajevima nametanja drugačijih mišljenja.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se