Zdravlje i upravljanje stresom

Opis kursa

Danas je poznato da stres ima veliki uticaj na fizičko zdravlje i na opšte stanje zadovoljstva. U životu smo okruženi brojnim događajima koji utiču na naš učinak, konstantno nagrizaju naše zdravlje i usmeravaju raspoloženje. Te različite okolnosti nazivamo stresorima, a njihovo delovanje na nas - stres.

Kurs Zdravlje i upravljanje stresom upravo opisuje pojam zdravlja i načine za očuvanje zdravlja koje nam je, između ostalog, neophodno i za funkcionisanje u organizacionim sistemima. Kurs opisuje pojam, faze razvoja, vrste i simptome stresa, kao i izvore stresa koji nastaju tokom života i rada ljudi. Akcenat je stavljen na prevazilaženje stresa u organizaciji i na načine na koje se uspešno može upravljati stresom.

Cilj kursa

Dokazana je veza između mnogih bolesti i stresa, pa je zato postalo još važnije poznavati metode nošenja sa stresom, kvalitetno brinuti o sebi i sprečiti nepotreban oblik stresa. Osnovni cilj kursa  je da vas upozna sa ozbiljnošću posledica koje stres može imati po čoveka i sa uspešnom borbom protiv stresa u toku radnog veka, kako biste što kvalitetnije održavali dobro zdravstveno stanje potrebno za ostvarenje ličnih životnih ciljeva.

Sadržaj kursa omogućiće polaznicima da steknu znanja i veštine u prepoznavanju pojave stresa kod sebe i svojih kolega. To će im pomoći da u stresnim situacijama u okviru organizacije uspešno pomognu sebi i drugima u očuvanju zdravlja, koje je danas neprocenjivo i nezamenljivo.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se