Želite stabilan posao? Administrator mreže je pouzdan izbor

Administration Department

Administration Department

Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
2 semestra
Programi
Microsoft Administration
Network Administration
Linux Administration
Diplome i sertifikacije
Microsoft MCA (Azure Administrator Associate, Teams Administrator Associate, Messaging Administrator Associate)
Linux Professional Institute Certification (LPIC1 i LPIC2)
CompTIA (A+, Network+, Security+, Linux+)
Cisco (CCNA)
Pearson English International Certificate
LINK English, LINK German
ITAcademy Certified Professional
PRIJAVITE SE

Školovanjem na odseku Administration, bićete spremni za rad na celokupnom procesu planiranja, projektovanja, konfigurisanja, implementacije i održavanja kompletne mrežne infrastrukture pod operativnim sistemima Microsoft Windows Server ili Linux.

Školovanje podrazumeva savladavanje rada u mrežnim okruženjima sa posebnim akcentom na sistemsko i mrežno administriranje i što efikasnije korišćenje mrežne infrastrukture kao jednog od najvrednijih IT resursa danas. 

Kako je ITAcademy Microsoft Gold Partner, CompTIA Authorized Partner i Linux Professional Institute Approved Academic Partner, polaznicima su omogućeni najmodernija obuka i najbrži način pripreme za sticanje svetski priznatih sertifikata i započinjanje ili unapređenje IT karijere.

Plan i program na odseku Administration obuhvata niz tema iz oblasti planiranja, projektovanja, konfigurisanja, implementacije i održavanja mrežnih infrastruktura, korišćenjem niza savremenih tehnologija. U zavisnosti od programa za koji se odluči, polaznik uči i osposobljava se za rad u okviru Microsoft Windows Server operativnih sistema (direktorijumski servisi, Active Directory, DHCP, DNS, routing, IPSec, IP monitoring...) ili u okviru Linux operativnih sistema (Apache Web Server, Bind, Samba, Postfix...).

Polaznik se upoznaje sa osnovama i dobija znanja koja su mu potrebna prilikom administracije web servera pod Linux i Windows serverskim sistemima.

Osim toga, polaznik je u prilici da radi sa bazama podataka, savremenim alatima za mrežnu zaštitu, kao i Microsoft SQL Server administraciju, odnosno administraciju MySQL Servera.

Školovanje na odseku Administration izvodi se na tri programa:

Network Administration

Ovaj kompleksni odsek će vas obučiti za rad sa čak 5 profitabilnih oblasti u okviru administracije mreže i sistema. Postaćete ekspert za Windows OS i Windows servere, kao i za Microsoft Cloud – Azure. Savladaćete instalacije, konfiguracije i licenciranja Windows operativnog sistema. Naučićete da dizajnirate SQL server baze podataka, kao i da automatizujete i zaštite mrežu, radite sa Mikrotik i CISCO ruterima, a pored osnovne administracije rutera, savladaćete i kreiranje virtualnih mreža, virtualnih privatnih mreža, povezivanje udaljenih lokacija, obezbeđivanje komunikacije i još mnogo toga. Na kraju programa, bićete potpuno osposobljeni za samostalnan rad.

Microsoft Administration

Na ovom programu, upoznaćete se sa načinima umrežavanja i tipovima mreža. Cilj programa je sticanje naprednih znanja o sistemskoj i mrežnoj administraciji u Microsoft Windows Server okruženju. Na ovom programu obrađuju se, između ostalih oblasti, instalacija Microsoft Windows servera, podizanje aktivnog direktorijuma i podešavanja prava pristupa u mrežnom okruženju. Za učenje ćete koristiti oficijelni Microsoft Lab alat koji omogućava praktični rad sa najnovijim proizvodima i tehnologijama iz Microsofta. Takođe, proći ćete i obuku za hardversko održavanje sistema — PC servisiranje. Naučićete da administrirate i radite na bazama podataka, izgrađujete mrežnu infrastrukturu i zaštitite mrežu.

Linux Administration

Ovaj smer omogućiće vam spektar znanja: od instalacije, preko podešavanja mreže i mrežnog okruženja, do opisa komandi i radnji koje se koriste prilikom administracije mreža pod Linux operativnim sistemom. Izučićete mrežnu administraciju Linux operativnog sistema, kao i razloge i prednosti umrežavanja, tipove i topologije mreža i poznavanje osnovnih medijuma za realizaciju mreže. Osposobićete se za efikasno rukovanje podacima kroz visokooptimizovane upite, kvalitetna relaciona rešenja i rukovanje indeksima u MySQL serveru. Uvešćemo Vas u zaštitu mrežne infrastrukture, zasnovane na operativnom sistemu Linux, analizu rada, optimizaciju Linux Servera i njihovo neophodno održavanje tokom rada.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se za Administration Department.

Zaposlite ITAcademy polaznikeŠta ćete savladati?

Veštine kojima ćete vladati po završetku ovog programa su:

  • dijagnostikovanje hardverskih i softverskih problema, zamena oštećenih komponenti,
  • bekapovanje i oporavak oštećenih podataka,
  • održavanje pojedinih računara i računarskih mreža,
  • planiranje, koordinacija i implementacija sigurnosnih mera na računarskoj mreži,
  • nadgledanje performansi mreže sa ciljem njene optimizacije,
  • konfiguracija i testiranje računarskih komponenti,
  • projektovanje računarskih mreža malih i velikih poslovnih sistema,
  • pravljenje bekap strategije i realizacija,
  • održavanje i instalacija servera za baze podataka.

Kako izgledaju predavanja?

Nastavu je moguće pratiti u tradicionalnoj i e-Learning varijanti.

Tradicionalno praćenje nastave odigrava se u prostorijama ITAcademy. Za sve koji zbog fizičke udaljenosti ne mogu da pohađaju tradicionalnu nastavu, online način učenja putem DL platforme je pravi izbor.

Sticanje znanja utemeljeno je na zadacima i projektima radi vašeg najbržeg mogućeg napretka. Učićete kako da instalirate servere, umrežavate i održavate mreže – ono što će se od vas u profesionalnom životu i tražiti. Podjednako ćete se baviti Windows i Linux sistemima.

Gde ćete moći da radite?

Po završetku ovog programa steći ćete visoko stručne veštine koje ćete moći da primenite u širokom spektru poslova, od početnog nivoa administratora do vrhunskog sistemskog i mrežnog projektanta. 

Sve je veći broj kompanija različitog profila koje se odlučuju za uvođenje računarske mreže u svom poslovanju, čime se otvaraju nova radna mesta u cilju održavanja i upravljanja takvim sistemima. U narednih nekoliko godina, očekuje se potpuni prelazak na rad u mrežnom okruženju svih IT orijentisanih privrednih subjekata, što će dodatno povećati potražnju ovakvih profila.

Izbor i nabavka računarske i mrežne opreme, projektovanje mrežne infrastrukture, konfigurisanje i održavanje mreže, kao i hardverska i softverska i korisnička podrška samo su neki od poslova koji se danas postavljaju pred administratore IT infrastrukture.

Kvalitetni predavači

Predavači na ITAcademy imaju dve bitne karakteristike: stručni su u svojoj oblasti i znaju kako da prenesu znanje. Naš tim iza sebe ima na desetine hiljada radnih sati razvoja IT projekata. Među profesorima od kojih usvajate znanja su i doktori nauka, magistri, specijalisti.

Pored ovoga, predavači na predmetima u sklopu sertifikacije za Microsoft administratore su dodatno sertifikovani diplomom zvaničnih Microsoft trenera.

Bonus paket veština za vašu savršenu karijeru – Personal Development Program

U okviru školovanja na ITAcademy, osim stručnih znanja, dobićete i poseban paket veština koje će vam koristiti u svakom poslu i najznačajnije su za uspeh u karijeri, Personal Development Program (PDP)

Dobijate višemesečnu praktičnu obuku gde ćete razviti transverzalne veštine koje će vas izdvojiti na tržištu rada, paket radionica iz različitih oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, mentorski rad sa predavačima i konsultantima, plan razvoja karijere, zvanično uverenje o završenom programu i stečenim veštinama, preporuku mentora i 12 meseci konsultantske podrške u razvoju karijere.

Šta dalje?

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se