Kurs Advanced Infrastructure

Advanced Infrastructure kurs osmišljen je kako bi vam omogućio da u budućnosti ostvarujete odličnu zaradu baveći se planiranjem i implementacijom nekih od najnaprednijih rešenja kada su servisi i mrežna infrastruktura u pitanju. 

Na predavanjima tokom ovog kursa obrađivaće se teme kao što su virtuelizacija, kriptografija, infrastruktura javnih i privatnih ključeva i mnoge druge. Pohađenjem Kursa Advanced Infrastructure takođe ćete se upoznati sa planiranjem i implementacijom strategije virtuelizacije servera, planiranjem skladišta za virtuelnu infrastrukturu, kao i planiranjem i kreiranjem virtuelnih mašina. 

Pored toga, saznaćete koje sve strategije za nadzor servera postoje, kao i na koji način je najefikasnije održavati kontinuitet rada. Naučićete kako se kreiraju infrastrukture javnih ključeva (PKI) i šta sve podrazumeva pojam radovne nadogradnje servera. Uz to, steći ćete kompletnu sliku o kontroli pristupa informacija na mreži. 

Gradivo ovog kursa pokriva obuku za polaganje MCSA i MCSE ispita 70-414. To znači da ćete nakon uspešno završenog Kursa Advanced Infrastructure biti spremni da steknete Microsoftove sertifikate za administratore (Microsoft Certified Solutions Associate i Microsoft Certified Solutions Expert) koji spadaju među najvrednije svetske Network sertifikate sa punim autoritetom i priznanjem u Srbiji. 

Korisne veštine koje ćete usvojiti na Kursu Advanced Infrastructure, kao i na ostalim kursevima u okviru programa Microsoft Administration, omogućiće vam da već posle 12 meseci školovanja imate sva neophodna znanja za pronalazak odlično plaćenog posla i započinjanje uspešne IT karijere.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Administration Program.

Opis i cilj Kursa Advanced Infrastructure

Tokom ovog Advanced Infrastructure kursa, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim znanjima za planiranje, dizajn i razvoj fizičkih i logičkih Windows Server 2012 enterprise infrastruktura, uključujući i mrežne servise. 

U fokusu kursa su upravljanje kompanijskim data centrima, virtuelizacija enterprise okruženja, implementacija monitoring strategija i obezbeđivanje kontinuiteta poslovnih procesa, kao i implementacija Information Rights infrastrukture.

Za efektivno praćenje kursa potrebno je da posedujete napredan nivo poznavanja Windows serverskih operativnih sistema – Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2012. Preporučljivo je da ste prethodno uspešno savladali kurseve – Windows Server 2016 OS – Infrastruktura, Network Server Services i Active Directory Infrastructure. Potrebno je osnovno poznavanje klijentskih operativnih sistema, prvenstveno Windowsa 8.

Zbog što jednostavnijeg praćenja nastave i usvajanja novih znanja, kompletno gradivo kursa podeljeno je na tematske celine, odnosno module. Ove tematske celine osmišljene su kako bi korisnike postepeno, korak po korak, upoznavali sa korisnim veštinama, počevši od osnovnih pa sve do onih najkompleksnijih. Prvi modul baviće se upravljanjem Enterprise Data Centrom, a nakon toga sledi poglavlje koje će vam predstaviti tehnike planiranja i implementacije strategije serverske virtuelizacije. Nakon toga na red dolaze tematske celine koje će vam omogućiti da svoje znanje podižete na sve veći nivo i pripremate se za ono što vas očekuje tokom karijere. 

Cilj kursa je da vam detaljno predstavi tehnologije Microsoft serverskog operativnog sistema, s akcentom na upravljanju kompanijskim data centrima, implementaciji virtuelizacionih rešenja i kreiranju rešenja za bezbednost podataka. Nakon uspešnog savladavanja ovog kursa razumećete osnovne koncepte kompanijskih data centara i u okviru njih smisao virtuelizacije kompanijskog mrežnog okruženja. 

Kada završite ovaj kurs, bićete u mogućnosti da planirate i implementirate: strategije monitoringa servera, infrastrukturu updatea, backupa i oporavka enterprise serverskog okruženja, strategije obezbeđivanja kontinuiteta poslovnih procesa, kao i infrastrukturu visoke dostupnosti korišćenjem Failover Clusteringa. Takođe, steći ćete i neophodna znanja iz oblasti implementacije Identity Federation infrastrukture i Information Management (IRM) infrastrukture.

Kurs Advanced Infrastructure

Plan i program predavanja:

1. Upravljanje Enterprise Data Centrom 

 • Prikaz Enterprise Data Centra 
 • Komponente Microsoft System Centra 2012 

2. Planiranje i implementacija strategije serverske virtuelizacije 

 • Planiranje razvoja Virtual Machine Managera 
 • Planiranje i implementacija serverskog virtuelizacionog host okruženja 

3. Planiranje i implementacija mreža i skladišta za virtuelizaciju 

 • Planiranje infrastrukture skladišta za virtuelizaciju 
 • Implementacija infrastrukture skladišta za virtuelizaciju 
 • Planiranje i implementacija mrežne infrastrukture za virtuelizaciju 

4. Planiranje i razvoj virtuelnih mašina 

 • Planiranje konfiguracije virtuelne mašine 
 • Priprema za implementaciju virtuelnih mašina u VMM-u 
 • Implementacija virtuelnih mašina 

5. Planiranje i implementacija administrativnih virtuelizacionih rešenja 

 • Planiranje i implementacija automatizacije pomoću System Centra 2012 
 • Planiranje i implementacija System Center 2012 administracije 
 • Planiranje i implementacija self-service opcija u System Centru 2012 

6. Planiranje i implementacija strategija monitoringa servera 

 • Planiranje nadzora u Windows Serveru 2012 
 • Prikaz System Center Operations Managera 
 • Planiranje i konfigurisanje upravljačkih paketa 
 • Planiranje i konfigurisanje notifikacija i izveštavanja 
 • Podešavanje integracije sa VMM-om

7. Planiranje i implementacija visoke dostupnosti fajl servisa i aplikacija 

 • Planiranje i implementacija Storage Spacesa 
 • Planiranje i implementacija DFS-a 

8. Planiranje i implementacija Server update infrastrukture 

 • Planiranje i implementacija WSUS-a 
 • Update softvera pomoću System Center 2012 Configuration Managera 
 • Planiranje i implementacija updatea u serverskoj virtuelizacionoj infrastrukturi 

9. Planiranje i implementacija strategije kontinuiteta poslovnih procesa 

 • Planiranje i implementacija backup strategija 
 • Planiranje i implementacija strategija oporavka 
 • Planiranje i implementacija backupa i oporavka virtuelnih mašina 

10. Planiranje i implementacija Information Rights Management infrastrukture (IRM)

 • Planiranje i implementacija AD RMS klastera
 • Planiranje i implementacija AD RMS šablona i polisa 
 • Planiranje i implementacija eksternog pristupa AD RMS servisima 
 • Planiranje i implementacija AD RMS-a i DAC-a 

Polaznici kursa Advanced Infrastructure

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde