Naslovna za seminar verbalna i neverbalna komunikacija

Besplatan seminar: Verbalna i neverbalna komunikacija u poslovnom kontekstu

Koliko je veština verbalne i neverbalne komunikacije bitna svedoči i činjenica da su oni najuspešniji u svojim profesijama savladavši ovu veštinu napredovali u karijeri i ostvarili svoj pun potencijal. Upravo zato, odlučili smo da organizujemo seminar na kome ćete dobiti adekvatna znanja iz ove oblasti, kao i smernice kako da naučeno najbolje i najbrže inkorporirate u sopstveno iskustvo. Naučite kako da na pravi način protumačite ponašanje svog sagovornika i upravo posmatranjem njegove gestikulacije, načina ponašanja, ali i emocija koje uključuje prilikom razgovora, pristupite komunikaciji na pravi način. Kada znate kako da na pravi način povežete i protumačite nečiji stil prilikom razgovora, znaćete i kako da stvorite pogodno tle za željenu promenu. Što više praktičnih primera, ali i redovno treniranje svojih sposobnosti, doprineće tome da podignete svoj ugled na poslovnoj lestvici.

Na besplatnom seminaru ćete saznati:

 • na koji način da iskoristite veštinu komunikacije u cilju uspeha
 • zašto je važno da pratite trendove o određenim stilovima komunikacije
 • šta odlikuje svaki komunikacijski stil iz ugla psihologa
 • koliko je bitna neverbalna komunikacija u poslovnom svetu.

Predavač: Mirjana Kokerić, nacionalno sertifikovani kouč Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije

Kao diplomirani mat. za računarstvo i informatiku i trener za razvoj životnih veština, trudi se da podstakne individualni napredak svakog učenika u školi. Iskustvo u ovoj oblasti donele su joj brojne edukacije i treninzi, između ostalog, i Trening razvoja veština za prevenciju i rešavanje konfliktnih situacija, akreditovanog kod UPSKS-a. Autor je tri onlajn seminara, akreditovana kod Zavoda za školstvo Crne Gore, namenjena stručnoj edukaciji zaposlenih. Kreirajući sopstveni prepoznatljiv stil, beleži uspeh i dobru komunikaciju sa svojim klijentima, pružajući im podršku da, otkrivajući sopstvene unutrašnje snage, stignu do svog cilja.

Utisci sa održanog seminara:

Da je edukacija u oblasti veštine komunikacije neophodna svima koji žele da ostvare pun potencijal i uspeh u svojoj profesiji svedoči sve zahtevniji poslovni svet. Osim toga, potrebno je posvetiti određeno vreme i integraciji stečenih znanja u autentično iskustvo.

Upravo se o tome pričalo na seminaru „Verbalna i neverbalna komunikacija u poslovnom svetu”, koji je održan 18. novembra. O važnosti razvoja sposobnosti i veština koje su presudne u komunikaciji sa drugim ljudima govorila je Mirjana Kokerić, nacionalno sertifikovani kouč Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije.

Prisutni su nakon seminara sumirali utiske:

 • Kratko sažeto izlaganje veoma ozbiljne materije. Ništa ne bih menjao.
 • Najviše mi se dopao jednostavan pristup obrađivanoj temi.
 • Neposrednost predavača i tečno predavanje.
 • Stručnost, neposrednost i komunikativnost predavača su mi se najviše dopale.
 • Način predavanja je bio zaista dobar. Uz mnogo primera iz prakse.
 • Celo predavanje je bilo dobro, a najviše mi se dopao deo sa neverbalnom komunikacijom.
 • Predavač je bio izuzetno zanimljiv i uz opširnu prezentaciju je detaljno objasnio značaj verbalne i neverbalne komunikacije.
 • Originalnost i interakcija sa publikom su pojačale dobar utisak.
 • Naučio sam dosta o stilovima komunikacije i odstojanju od sagovornika u određenom odnosu. 
 • Celokupno predavanje mi se mnogo dopalo.

Ono što je zajedničko učesnicima seminara jeste to što su naučili važnost verbalne i neverbalne komunikacije. Posebno im je uz primere iz prakse približeno kako da se mnogo lakše snalaze u razgovoru sa različitim tipovima ljudi i kako da im prilagode stil priče. Iskusan predavač je uspeo da podstakne želju za novim saznanjima iz ove oblasti, za daljim usavršavanjem i primenom stečenog znanja u praksi.

Datum održavanja seminara: 18. 11. 2017.
Lokacija: ITAcademy, Cara Dušana 34, 11080 Zemun, Beograd.

Za kraj Vam donosimo još nekoliko članaka na sličnu temu koji će Vam sigurno pomoći u Vašem daljem usavršavanju.