Design Using UML Language

Opis kursa:

Design using UML Language odnosi se na dizajn softvera korišćenjem jedinstvenog jezika za modelovanje UML. To je grafički jezik za vizualizovanje, specifikovanje, konstruisanje i dokumentovanje objekata (Artifacts) u sistemima sa intezivnom primenom softvera. UML je pogodan za modelovanje sistema od kompanijskih informacionih sistema do distribuiranih Web aplikacija. Ne zavisi od vrste procesa iako se optimalno primenjuje u procesu u kome su izražene korisničke funkcije, arhitektonski pristup, iterativnosti i inkrementalnost.

Sadržaj kursa:

 • Pregled UML-a
 • Konceptualni model UML-a
 • Osnove strukturnog modelovanja
 • Klase
 • Relacije
 • Dijagrami klasa
 • Modelovanje ponašanja
 • Interakcije
 • Korisničke funkcije
 • Dijagrami interakcija
 • Dijagrami korisničkih funkcija
 • Konačni automati (State Machine)
 • Dijagrami stanja
 • Arhitekturalno modelovanje
 • Komponente
 • Raspoređenost
 • Dijagrami komponenti
 • Dijagrami raspoređenosti
 • Sistemi i modeli
 • Primena UML-a
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Software Engineering Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Prolećni upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde