Kurs Unified Modeling Language

Unified Modeling Language (UML) je vizuelni jezik za modeliranje koji se koristi za specificiranje, vizuelizaciju, konstrukciju i dokumentovanje softverskih sistema. Ovaj grafički jezik omogućava donošenje odluka i razumevanje sistema koji se mogu konstruisati. UML se koristi za analizu, dizajn, pretragu, konfigurisanje, održavanje i kontrolu informacija o takvim sistemima. Osim toga, pomenuti jezik obuhvata i informacije o statičkoj strukturi, kao i o dinamičkom ponašanju sistema. 

UML je diskretan jezik za modeliranje koji nije namenjen za modeliranje kontinualnih sistema koji se nalaze u inženjeringu i fizici. Njegova namena jeste da predstavlja univerzalni jezik modeliranja za diskretne sisteme kao što su softverski sistemi, organizacijski sistemi ili, recimo, sistemi koji sadrže digitalnu logiku. 

Ovaj veoma moćan jezik modeliranja, koji se koristi na više različitih nivoa i u više stanja razvojnog ciklusa, u početku je bio kritikovan zbog svoje veličine i kompleksnosti. Međutim, kompleksnost UML-a je nasleđena i zavisna od njegove namene u svakoj univerzalnoj aplikaciji namenjenoj za korišćenje u realnim problemima, kao što su operativni sistemi, programski jezici, multimedija „spreadsheet” editori i razni desktop sistemi. Iako važi za kompleksan jezik, za njegovu upotrebu često vam nije potrebno detaljno poznavanje svake karakteristike, jer postoji mali skup osnovnih koncepata koji su široko rasprostranjeni. Znanja koja usvojite tokom ovog kursa omogućiće vam da započnete uspešnu karijeru softverskog inženjera

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Engineering Program.

Opis i ciljevi kursa Unified Modeling Language

Tokom kursa Unified Modeling Language, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, ovladaćete neophodnim tehnikama za dizajn softvera pomoću pomenutog jedinstvenog jezika za modelovanje.

UML predstavlja grafički jezik za vizuelizovanje, specifikovanje, konstruisanje i dokumentovanje objekata (artifacts) u sistemima sa intenzivnom primenom softvera. Ovaj grafički jezik pogodan je za modelovanje sistema od kompanijskih informacionih sistema do distribuiranih web aplikacija. 

Važno je istaći da UML nije programski jezik, već samo jedan deo metode za razvoj softvera. Takođe, UML ne zavisi od vrste procesa iako se optimalno primenjuje u procesu u kome su izražene korisničke funkcije, arhitektonski pristup, iterativnosti i inkrementalnost. 

Kompletno gradivo ovog kursa podeljeno je na nekoliko tematskih celina, odnosno modula, čiji je cilj da polaznicima omoguće jednostavnije i efikasnije usvajanje novih korisnih veština i primenljivih znanja. Početak kursa baviće se uvođenjem polaznika u UML i tom prilikom na predavanjima ćete moći da se upoznate sa rečnikom ovog grafičkog jezika, kao i da savladate relacije, UML dijagrame i njegove mehanizme. 

Naredni modul biće posvećen dijagramima klasa, a na predavanjima u ovom delu kursa čućete, između ostalog, koji su to osnovni pojmovi pomenutih dijagrama i kako relacije povezuju elemente u okviru UML-a. Treća tematska celina obrađivaće dijagrame slučajeva upotrebe, a nakon nje sledi modul čiji će fokus biti na dijagramima interakcije. Kako se kurs bude bližio kraju, usvajaćete sve kompleksnija znanja koja se tiču dijagrama ativnosti, stanja, komponenata i razmeštaja. 

Cilj ovog kursa je da, nakon njegovog uspešnog završetka, svi polaznici razumeju šta je UML i zašto je važan za razvoj informacionih sistema. Uz to, savladaćete UML-ov rečnik i naučiti kako da ga primenite na najčešće probleme modeliranja: od konceptualnog modela UML-a do složenijih problema modeliranja. Praktična znanja koja ćete steći na ovom kursu predstavljaće vaš značajan korak ka novom, odlično plaćenom zanimanju softverskog inženjera.

Kurs Design usi

Plan i program predavanja:

1. Uvod u UML

 • Uvod. Rečnik UML-a
 • Relacije i UML dijagrami
 • Mehanizmi UML-a. Pogled na sistem

2. Dijagrami klasa

 • Osnovni pojmovi dijagrama klasa
 • Relacije
 • Atributi i operacije. Napredne klase

3. Dijagrami slučajeva upotrebe (Use Case)

 • Osnovni pojmovi
 • Akteri i slučajevi upotrebe
 • Relacije i pravila crtanja Use Case dijagrama

4. Dijagrami interakcije

 • Osnovni pojmovi dijagrama interakcije
 • Događaji, signali i saradnje
 • Poruke

5. Dijagrami aktivnosti

 • Osnovni pojmovi dijagrama aktivnosti
 • Grananja i spajanja. Akcije
 • Particije i signali. Tokovi i ivice. Oblasti primene

6. Dijagrami (mašine) stanja

 • Osnovni pojmovi dijagrama stanja
 • Stanja i pseudostanja
 • Dodađaji, tranzicije i napredna stanja

7. Dijagrami komponenata i dijagrami razmeštaja

 • Komponente i interfejsi
 • Modelovanje aplikacija
 • Definisanje mrežne arhitekture

Polaznici kursa Design using UML language

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se