Software Maintenance Process

Opis kursa:

Softversko održavanje je integralni deo životnog ciklusa softvera. Definiše se kao skup aktivnosti neophodnih za obezbeđenje isplativnog održavanja softvera. Nakon isporuke softvera neminovne su promene i evaluacije na softverskom rešenju. U toku upotrebe greške se otkrivaju, menja se operativno okruženje i javljaju se novi zahtevi tokom korišćenja. Aktivnosti održavanja se izvode pre i posle isporuke softvera.

Cilj kursa:

Spoznavanje značaja uloge održavanja softvera u kompletnom životnom ciklusu softvera. Tokom kursa uvidećete važnost pravovremenog planiranja održavanja softvera i izdvajanja neophodnih sredstava u te svrhe, a naučićete i da prepoznate tehničke i menadžerske aspekte softverskog održavanja.

Sadržaj kursa:

  • Fundamenti softverskog održavanja
  • Potreba za održavanjem
  • Kategorije održavanja
  • Procena troškova održavanja
  • Merenja softverskog održavanja
  • Proces održavanja
  • Aktivnosti održavanja
  • Planiranje aktivnosti održavanja
  • Tehnike održavanja
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Software Engineering Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok se završava!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde