Kurs Domain Infrastructure

Kurs Domain Infrastructure omogućiće vam da usvojite korisna znanja i veštine neophodne za planiranje, dizajniranje i implementaciju fizičke i logičke infrastrukture aktivnog direktorijuma. Uz to, bićete u prilici da se detaljno upoznate sa modelima planiranja infrastrukturnih rešenja u okviru domenskog okruženja. 

Ovaj kurs bavi se dobrom praksom u radu kada je reč o domenskom okruženju i infrastrukturi. Pored toga, gradivo kursa će detaljno analizirati pregled pozitivnih i negativnih strana korišćenja, odnosno nekorišćenja izvesnih servisa. Predavači sa višegodišnjim iskustvom uvešće vas u tematiku rezolucije imena, integracije aplikacija, optimizacije sistema, automatizacije oporavka nakon problema, održavanja mrežnih servisa itd. Stečena znanja tokom kursa moći ćete da iskoristite i za polaganje MCSE ispita 70-413, koji će vam dodatno poboljšati šanse za započinjanje uspešne karijere u oblasti u kojoj ste se školovali. 

Kombinacija veština koje usvojite tokom ovog kursa i svih ostalih u okviru programa ITAcademy po kome se školujete omogućiće vam da postanete profesionalac u Windows server okruženju koji poseduje napredna znanja o hardverskoj i softverskoj platformi modernih PC računara. Bićete spremni da instalirate Windows servere, podižete aktivnost direktorijuma i podešavate prava pristupa u mrežnom okruženju. Jednostavno, imaćete sve što je potrebno da biste postali kvalitetan i uspešan sistem administrator koji može da odgovori na sve zahteve tržišta.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Administration Program.

Kurs Domain Infrastructure – opis i ciljevi

Tokom kursa Domain Infrastructure, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, naučićete da pristupite problemima različitih infrastrukturnih servisa i pronađete odgovore na pitanja u vezi sa preporučenom konfiguracijom, koju treba primeniti u domenskom okruženju. 

Za pohađanje kursa nije vam potrebno određeno predznanje iz ove oblasti s obzirom na to da je kompletno gradivo podeljeno na tematske celine, odnosno module koji vas postepeno uvode ka najkompleksnijim znanjima. 

Prva tematska celina upoznaće vas sa pojmovima kao što su migracioni zahtevi i planiranje virtualizacije, a nakon toga sledi modul tokom koga će vam biti predstavljen rad sa image fajlovima i automatizacijom instalacionog procesa. Naredna dva modula posvetiće pažnju konfiguraciji DHCP i DNS infrastrukturi. Sledeća nastavna jedinica staviće akcenat na kreiranje AD DS šume i domena aktivnog direktorijuma. Drugi deo kursa započeće sa radom na organizacionim jedinicama i domenskim grupama, a već u narednoj lekciji imaćete priliku da saznate i šta donosi rad sa grupnim polisama, kao i na koji način se primenjuju i kreiraju strukture grupnih polisa. Tema osmog modula biće kreiranje i upravljanje sajtovima, odnosno vezama između njih. Tokom ovih predavanja čućete zašto je važno doneti odluku o postavljanju domen kontrolora i još mnogo toga. 

U sledećoj tematskoj celini saznaćete šta tačno predstavlja rad sa skladištima podataka i upoznaćete se sa pojmovima kao što su DFS i Dynamic Access Control. Pretposlednja tematska celina biće fokusirana na udaljeni pristup, odnosno implementiranje Remote Access servisa, kao i na RADIUS autentifikaciju korišćenja NPS infrastrukture. Na kraju kursa učićete o podizanju nivoa bezbednosti na mreži i pojmovima kao što su Windows Firewall with Advanced Security i Network Access Protection (NAP).

Cilj kursa je da svi polaznici nakon odslušanih predavanja steknu znanja koja će ih uvesti u tematiku rezolucije imena, integracije aplikacija, optimizacije sistema, automatizacije oporavka nakon problema, održavanja mrežnih servisa.

Šta donosi kurs Domain Infrastructure?

Pogledajte video koji će vam omogućiti da se u kratkim crtama upoznate sa temama koje kurs obrađuje i veštinama koje ćete usvojiti. Predavač Denis Ahmečković objasniće vam kako je kurs koncipiran po tematskim celinama čiji je cilj da vam postepeno predstave potrebne veštine za planiranje, dizajniranje i implementaciju fizičke i logičke infrastrukture aktivnog direktorijuma.

Kurs Domain Infrastructure

Plan i program predavanja:

1. Migracija i virtualizacija 

 • Migracioni zahtevi 
 • Kreiranje migracionog plana 
 • Planiranje virtualizacije 

2. Rad sa image fajlovima i automatizacijom instalacionog procesa 

 • Odabir strategije za kreiranje serverskih imagea
 • Odabir strategije za automatizaciju distribucije 
 • Implementacija strategije automatske distribucije 

3. Konfigurisanje DHCP infrastrukture 

 • Dizajniranje i implementacija DHCP infrastrukture 
 • Planiranje i implementacija DHCP opsega 
 • Planiranje i implementacija IPAM strategije 

4. Konfigurisanje DNS infrastrukture 

 • Strategija implementiranja DNS servera 
 • Dizajniranje i implementiranje DNS zona 
 • Optimizacija DNS servera 

5. Kreiranje AD DS šume i domena 

 • Dizajniranje i implementiranje šume i domena aktivnog direktorijuma 
 • Kreiranje i implementiranje veze poverenja između AD šuma 
 • Kreiranje AD DS domena 

6. Rad sa organizacionim jedinicama i domenskim grupama 

 • Kreiranje infrastrukture organizacionih jedinica 
 • Kreiranje strukture organizacionih jedinica 
 • Strategija kreiranja grupa u aktivnom direktorijumu 

7. Rad sa grupnim polisama 

 • Kreiranje strukture grupnih polisa 
 • Primenjivanje grupnih polisa 

8. Kreiranje i upravljanje sajtovima i vezama između sajtova 

 • Kreiranje i implementiranje sajtova 
 • Pozicioniranje domen kontorlera 

9. Rad sa skladištima podataka 

 • Skladišta podataka 
 • DFS 
 • Dynamic Access Control 

10. Udaljeni pristup 

 • Implementiranje Remote Access servisa 
 • RADIUS autentifikacija korišćenje NPS infrastrukture 

11. Podizanje nivoa bezbednosti na mreži 

 • Bezbednost mreža 
 • Windows Firewall with Advanced Security 
 • Network Access Protection (NAP) 

Polaznici kursa Domain Infrastructure

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde