Efektivno donošenje odluka

Opis kursa

U ovom kursu objašnjeni su proces donošenja odluka, faktori i značajni elementi koji ga karakterišu. Polaznici će se upoznati sa različitim vrstama odluka, kao i sa svakom od faza koje se javljaju prilikom odlučivanja. Predstavljeni su različiti modeli uz pomoć kojih je moguće donositi odluke, opisane su njihove dobre i loše strane. Ukazano je i na prednosti i nedostatke grupnog odlučivanja i tehnike kojima je moguće povećati kvalitet ovako donetih odluka.

Poseban akcenat stavljen je na utvrđivanje najčeščih grešaka i barijera prilikom odlučivanja, kao i na savete koji će uticati na povećanje kvaliteta odluka koje smo u prilici da  svakodnevno donosimo, kako u poslu, tako i u privatnom životu.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa jeste da omogući polaznicima da primenom brojnih metoda usavrše sposobnost donošenja kvalitetnih odluka. Cilj je upoznati ih sa brojnim modelima i tehnikama za donošenje ispravnih, kako individualnih, tako i grupnih odluka. Polaznici će biti u prilici da ovladaju znanjem koje je potrebno za evaluaciju alternativnih rešenja kako bi mogli da, na osnovu raspoloživih podataka, izvrše izbor optimalnog rešenja.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se