Inteligencija

Opis kursa

Danas znamo da nije isto da li posedujemo poslovnu, emocionalnu ili socijalnu inteligenciju. Sve ove vrste inteligencije imaju uticaja na različite aspekte čovekovog života i razvijaju se na različite načne. U ovom kursu upoznaćete se sa pojmom inteligencije uopšte, ali i sa različitim vrstama inteligencije, kao što su ljudska i poslovna inteligencija, pojmovima koji se sve više koriste u modernoj teoriji organizacije.

Cilj kursa

Na ovom kursu, polaznici će savladati osnovna znanja koja su im neophodna da razumeju značaj ljudske i poslovne inteligencije u savremenom društvu. Po završetku kursa, biće opremljeni tehnikama i metodama kojima mogu da prepoznaju i razviju ove vrste inteligencija kod sebe i drugih.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se