Kako brinemo o polaznicima

Jedan od najvažnijih principa koji u svom poslovanju poštuje ITAcademy je briga o polaznicima. ITAcademy tim je uvek spreman da sasluša mišljenje polaznika, i da zajedno unapređuju proces obrazovanja na ITAcademy. Kroz redovan sistem usluga, ITAcademy tim se trudi da polaznike na što lakši i efikasniji način dovede do cilja, a to je sticanje primenljivih znanja i veština iz oblasti informacionih tehnologija.

ISPITIVANJE MIŠLJENJA POLAZNIKA
Mišljenje polaznika je važno za rast i razvoj ITAcademy, pa se stalno sprovode ispitivanje mišljenja polaznika. Online polaznici su imali priliku da svoje zahteve, primedbe, pohvale iskažu u online anketi, tradicionalni polaznici u anketi u našim prostorijama, dok su svi polaznici, i oni na tradicionalnoj nastavi i online polaznici, u telefonskom razgovoru sa nama, mogli da kažu svoje utiske i predloge.

ONLINE ANKETA
U online anketi polaznici su mogli da iskažu svoje generalno zadovoljstvo online sistemom učenja, radom tehničke podrške, imali su mogućnost da daju predloge, primedbe, sugestije, kao i da pojedinačno ocene sve kurseve koje su slušali.
Svi programi su dobili prosečnu ocenu vecu od 4, dok je najbolje ocenjen program IT Management sa prosečnom ocenom 4,86.
Zadovoljstvo online sistemom učenja je odlično, jer svim polaznicima koji imaju previše obaveza online sistem omogućava da na kvalitetan i tehnički savremen način, steknu znanje uz mogućnost samostalnog organizovanja vremena. Prosečna ocena za sistem online učenja je 4,46, što pokazuje da je cilj IT Academy, a to je izjednačavanje online i tradicionalnog sistema učenja, sigurno dostižan. E-learning je budućnost u obrazovanju, a IT Academy se trudi da bude nosilac novih mogućnosti u obrazovanju kada su informacione tehnologije u pitanju.

ANKETA ZA TRADICIONALNE POLAZNIKE
U toku prvog semestra polaznici koji pohađaju ITAcademy na tradicionalan način radili su anketu. Bili su u prilici da izraze svoje mišljenje o svim uslugama koje pružamo, da daju svoje predloge i sugestije. U toku prethodnog perioda mi smo se potrudili da preduzmemo neophodne korake kako bismo čitav proces sticanja znanja na ITAcademy još više unapredili.
Ukupno zadovoljstvo polaznika generacije 2008/09 je mnogo veće od zadovoljstva prethodne generacije, a svi department-i su dobili prosečne ocene veće od 4,50. Prema pojedinačnim prosečnim ocenama odsek Administration je dobio ocenu 4,59, odsek Programming 4,55, a najbolje je ocenjen odsek Design and Multimedia sa ocenom 4,60.

TELEFONSKA ANKETA ZADOVOLJSTVA
I online polaznici i polaznici koji nastavu prate na tradicionalan način su mogli u telefonskom razgovoru sa kolegnicama iz odeljenja za Klijentski servis da iskažu svoje mišljenje, sugestije, predloge. Raspoloženjem i otvorenošću za razgovor, doprineli su zajedničkim naporima da proces sticanja znanja na IT Academy bude još efikasniji i kvalitetniji.

BIBLIOTEKA
IT Academy tim smatra da je za efikasno sticanje novih znanja iz oblasti informacionih tehnologija neophodna i stalna nadogradnja. To su uvideli i naši polaznici i u velikom broju koristite usluge ITAcademy biblioteke.
Od početka ove školske godine biblioteka je dopunjena sa više od dvadeset novih knjiga iz oblasti programiranja i dizajna, kao i sa 24 Microsoft naslova iz oblasti programiranja i administracije. Takođe, biblioteka je reorganizovana i dopunjena najnovijim naslovima iz svih oblasti informacionih tehnologija, kao i najtraženijim naslovima. Fond biblioteke će i nadalje stalno biti dopunjavan.

PREDAVAČI 
Kada je sama organizacija predavanja u pitanju veoma nam je važna stručnost i ljubaznost predavača i da polaznici imaju dobar i iskren odnos sa njima. Smatramo da predavači uspevaju da na zanimljiv i kvalitetan način prenesu znanje koje imaju, i važno nam je da saradnja između predavača i polaznika bude na obostrano zadovoljstvo.

KONSULTACIJE
Svi polaznici, kojima je neophodna dodatna pomoć oko savladavanja gradiva, imaju priliku da u okviru konsultacija sva pojašnjenja dobiju od predavača. Termini za konsultacije se zakazuju ceo semester unapred. Organizovane su konsutlacije u prostorijama ITAcademy za sve polaznike, i online konsultacije na platformi za učenje na daljinu za online polaznike. Kako se konsultacije redovno održavaju, i raspored održavanja postoji nekoliko meseci unapred, uvek ohrabrujemo polaznike da dolaze na njih kada im je potrebna pomoć ili savet. Konsultacije su i dobra prilika da još temeljnije od profesora prime nepohodna znanja.

VIŠE PRAKSE I DOMAĆI ZADACI
Kako je u svakom kvalitetnom procesu učenja neophodan stalan rad, putem domaćih zadataka koje profesori zadaju, mi motivišemo naše polaznike na permanentni i vidljivi napredak.
Imajući u vidu sugestije polznika, uveli smo u nastavu više praktičnih zadataka, vežbi i primera, kako bi na što konkretniji način usvojili gradivo. Kako je oblast informacionih tehnologija specifična i kako je potrebno mnogo rada da bi se savladala, uvedene su i češće provere znanja i izrada domaćih zadataka. 
Na ITAcademy su moguća dalja unapređenja i usklađivanja gradiva prema potrebama polaznika. Ritam predavanja može biti prilagođen njihovim interesovanjima i iskustvima, i na taj način se obrazovni proces još više prilagođava predznanju polaznika i tempu njihovog napredovanja.

UNAPREĐENJE ONLINE SERVISA
Online servis za polaznike je unapređen tako da olakšava sam proces učenja ali i olakšava praćenje obaveza polaznika.
Nova unapređenja servisa sada omogućavaju da polaznici prate uplate i da na vreme budu obavešteni o datumu dospeća njihove rate. Na ovaj način imaju stalan uvid u svoje stanje.
Takođe, na online servisu polaznici mogu naći materijale sa svih predavanja, redovno ažurirane, koji im pomažu da sistematizujete gradivo koje je pređeno na nastavi. Cilj nam je da nakon svakog predavanja polaznici mogu da rade kod kuće, i uz ovaj materijal uspešno izvrše sve obaveze koje im predavači zadaju.
Online servis omogućava polaznicima da direktno kontaktiraju podršku IT Academy.

ZAHTEVI POLAZNIKA
Uvek podstičemo polaznike da sve svoje predloge, primedbe, sugestije šalju na e-mail adresu podrska@it-akademija.com. I do sada smo imali praksu da na sva pitanja, radnim danima, odgovaramo u roku kraćem od 24 časa, i takva ažurnost našeg tima će i nadalje biti zadržana.

Svaki komentar naših polaznika na usluge koje im ITAcademy pruža je nama značajan, jer na taj način zajedničkim snagama doprinosimo da proces sticanja znanja na IT Academy bude još kvaliteteniji i efikasniji.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se