Samomotivacija i motivacija drugih

Opis programa

Neke od najznačajnijih personalnih osobina koje se traže od zaposlenih na svim poslovnim pozicijama jesu: samostalno pokretanje poslovnih inicijativa, aktivnost u predlaganju načina obavljanja poslova, pozitivan pogled na probleme sa kojima se zaposleni suočava.

Kroz poslovne simulacije različitih pristupa u rešavanju problema naučićete kako da kod sebe razvijete inicijativu i da se motivišete za obavljanje svakog posla.

Cilj programa

Savladavanje osnovnih znanja, prepoznavanje veština i poznavanje načina kako se veštine inicijative i motivacije uvežbavaju da bi se došlo do željenog napretka u ovim personalnim veštinama.

Trening

U sklopu edukativnog dela programa obavlja se trening na kojem se prikazuju tehnike i metode samo-motivacije, tehnika “5%”, motivisanje drugih osoba.

Radionica

Poslovne simulacije reaktivnog, aktivnog i proaktivnog pristupa rešavanju problema; rad na predrasudama.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se