Samospoznaja i samopouzdanje

Opis programa

Da bismo bili uspešni na poslu, važno je da objektivno sagledamo svoje sposobnosti, ali i da radimo na tome da ih razumemo i adekvatno primenimo. Samospoznaja je prvi korak ka prihvatanju sebe onakvim kakvi zaista jesmo, ka prepoznavanju i prihvatanju svoje dobre strane, kao i ka izgrađivanju određenog nivoa samopouzdanja, koje će nam pomoći da naša samospoznaja dođe do punog izražaja.

Kroz primenu različitih alata i tehnika, naučićete da prihvatite sebe i da se izdignete iznad nivoa prosečnosti. To će uticati pozitivno, ne samo na vas već i na vašu okolinu, a vama će dati mogućnost da napravite prvi korak u stvaranju superiorne pozicije na tržištu rada.

Cilj programa

Usvajanje različitih tehnika i načina za dostizanje nivoa objektivnosti u samoproceni i podizanje nivoa samopouzdanja, neophodnog za postizanje dobrih profesionalnih i ličnih rezultata.

Trening

Prikaz i sprovođenje različitih metoda za dostizanje objektivne samoprocene i podizanje samopouzdanja.

Radionica

Simulacije realnih okolnosti u okviru kojih se postiže viši nivo samoprocene i samopouzdanja i započinje rad na putu ličnog i profesionalnog uspeha.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se