Upravljanje informacijama

"Čovek koji nema informaciju, ne može da preuzme odgovornost. Čovek koji ima informaciju, nema drugog izbora sem da preuzme odgovornost."  
                                                                                                      Jan Carizon, predsednik "SAS"-a

Opis kursa

Na kursu se obrađuju pojam informacije i njen značaj u savremenom svetu, kao i problematika obilja informacija u savremenim uslovima. Obrađuje se upravljanje informacijama i daju odgovori na pitanja zašto je potrebno upravljati informacijama, na koji način i ko upravlja informacijama.

Značajna pažnja posvećena je pitanjima vezanim za proces upravljanja informacijama na nivou pojedinca i na nivou organizacije. Sigurnost informacija, naročito onih poverljivih, koje predstavljaju ključni resurs današnjice je detaljno obrađena.

Cilj kursa

Informacija je moć. Koliko znamo, toliko vredimo. Od toga kakve informacije posedujemo, kako su one skladištene, da li na osnovu njih možemo doneti optimalne poslovne odluke - zavisi da li ćemo dobiti ili izgubiti tržišnu utakmicu.

Na kursu se dobijaju odgovori na pitanja: Kako obezbediti sigurnost informacija? Kako upravljati informacijama na nivou organizacije? Šta je lično upravljanje informacijama? Koje su najnovije tendencije u procesu upravljanja informacijama?

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se