Uspešno vođenje sastanaka

Opis kursa

Poslovni sastanci predstavljaju neobično važan deo ukupnog poslovnog života. Loše upravljanje poslovnim sastancima može imati pogubne efekte na ukupnu poslovnu uspešnost organizacije i može negativno uticati na upravljanje vremenom i stepen organizovanosti u organizaciji, na međuljudske odnose i na kraju i na donošenje poslovnih odluka.

Svrsishodni sastanci doprinose većoj efikasnosti i efektnosti organizacije istovremeno skraćujući vreme utrošeno na  sastanke. Koliko puta vam se dogodilo da satima sedite u neudobnoj stolici na takozvanom „sastanku", a da pri tom nemate predstavu o čemu se tu zapravo radi?

Ovaj kurs opisuje proces planiranja i pripreme sastanka, zatim, vođenje sastanka i na kraju njegovo zatvaranje i evaluaciju. Objašnjene su tehnike za generisanje ideja i pronalaženje kreativnih rešenja. Osim toga, objašnjeno je i donošenje odluka na modelima koji se u tom slučaju mogu koristiti i navedene su tehnike za rešavanje problema.

Kroz ceo kurs polaznici će se susretati sa primerima pomoću kojih će uspeti da se još više približe ovoj temi i njenoj primeni. Deo kursa posvećen je i virtualnim sastancima i njihovim karakteristikama.

Cilj kursa

Osnovna svrha ovog kursa je da polaznici shvate proces planiranja, pripreme, vođenja i evaluacije sastanka (i virtualnih sastanaka). Pored toga, polaznici će se upoznati sa metodama za generisanje ideja i razvijanje kreativnog mišljenja.

takođe, imaće i priliku da nauče da primenjuju različite tehnike za generisanje ideja, kao što su: šest šešira, brainstorming i brainwritting. Dodatno, polaznici će umeti da primene i metode za rešavanje problema, među kojima su najznačajnije mape uma i 5 whys.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se