Veštine jasne i uverljive prezentacije

Opis kursa

Kurs Veštine jasne i uverljive prezentacije govori, kao što i sam naziv kaže, o veštinama koje je neophodno posedovati kako bi prezentacija bila što uverljivija i jasnija. U kursu je reč o načinu pripreme prezentacije, o faktorima koji pozitivno utiču i faktorima koji negativno utiču na jasnost i uverljivost prezentacije, o strahu od javnog nastupa i savladavanju treme.

Takođe, kurs opisuje i održavanje same prezentacije, kao i to kakvu ulogu ima govor tela prilikom održavanja prezentacije. Sve to sa ciljem kako bi prezentacija bila jasna i uverljiva.

Cilj kursa

Cilj kursa Veštine jasne i uverljive prezentacije je da polaznika nauči da primenjuje osnovne veštine prilikom izlaganja, a sve u clju da prezentacija bude jasna i uverljiva. Takođe, cilj ovog kursa je da polazniku otkrije načine dobrog prezentovanja, tajne izrade dobre PowerPoint prezentacije, kao i značaja govora tela i načine savladavanja treme tokom prezentovanja.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se