Zašto softversko inženjerstvo

Danas je softver prisutan gotovo u svim aspektima našeg života, uključujući i sisteme od presudnog značaja za naše zdravlje i život generalno, čime je i softversko inženjerstvo danas važnije nego ikada.

Softver nam je omogućio da radimo poslove brže i efikasnije nego ranije. Prisetimo se kako smo živeli pre pojave programa za obradu teksta, elektronske pošte i slično. Softver podržava održavanje i spasavanje života u medicini, koristi se u razvoju većine industrijskih grana, u poljoprivredi, transportu... Pored toga, softver je omogućio da primenjujemo stvari koje nekada nismo ni mogli da zamislimo: mikrooperativne zahvate, multimedijalno obrazovanje, robotiku i mnoge druge.

Da li smo zadovoljni sa svim postojećim softverskim sistemima? Da li uvek rade na očekivan način?

Softver nije bez problema, često sadrži veliki broj grešaka i nedostataka. Sistemi neočekivano padaju, proizvodjači često izbacuju zakrpe i dopune softvera.

Proizvodnja kvalitetnog softvera je umetnost i nauka. Softver inženjeri proučavaju računarske mehanizme i teorije da bi je učinili produktivnijom i efikasnijom. Razvoj softvera mora da se vrši na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima, kako bi se odgovorilo zahtevima tržišta za brzom isporukom kvalitetnog softvera.

Softver, kao finalni proizvod tog procesa, mora da obezbedi kvalitet i pruži pozitivan doprinos načinu na koji živimo. Zbog toga se danas izuzetno velika pažnja poklanja softverskom inženjerstvu.

Prema podacima biroa rada u USA (Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, USDL 05-2145: Occupational Employment and Wages, November 2004), 2004. godine je bilo preko 750.000 softverskih inženjera zaposlenih u USA. Trendovi govore o sve većoj potrebi za stručnjacima ovog profila.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se