Content Storytelling

Priča brenda, storytelling, predstavlja strategiju kreiranja sadržaja koja se koristi kako bi brend ili kompanija postali prepoznatljivi na konkurentnom tržištu i kako bi privukli pažnju potrošača. Ova tehnika se zasniva na stvaranju narativa, koji se može zasnivati na stvarnim događajima, fikciji ili legendama o nastanku brenda ili izumu proizvoda. Cilj storitelinga je emocionalno povezivanje sa ciljnom grupom uz korišćenje interesantnih likova u priči sa zapletom i razrešenjem. Ovaj pristup omogućava brendu da se približi svojim potrošačima na dubljem nivou, gradeći odanost i poverenje prema brendu.

Pre nego što započnete priču o svom brendu ili kompaniji, važno je razumeti ciljnu publiku i njene obrasce ponašanja prilikom donošenja odluka o kupovini. To znanje je osnova za efikasno pričanje priče. Iako se često teži stvaranju inovativnih narativa, ponekad je ispravno držati se dokazanih obrazaca koji su već privukli publiku. Iskusni kreatori sadržaja znaju kako da koriste odgovarajuće šablone kako bi privukli i zadržali pažnju svoje ciljne grupe, koristeći iskustvo i veštinu u kreiranju sadržaja da stvore efikasnu priču koja je relevantna za publiku.

Content storytelling je kazivanje izgrađeno od narativa sa kojim se najbolje identifikuje ciljna grupa. Ovo je ključni aspekt strategije brenda ili kompanije, jer pomaže publici da se identifikuje s pričom i vrednostima koje brend promoviše. Priča brenda postaje kohezivna nit koja povezuje različite narative u jedinstvenu celinu, čineći brend privlačnijim i autentičnijim za publiku.

Kreiranje storitelinga u poslovnom kontekstu ima presudnu ulogu. Kroz priču, brend može efikasno preneti najbitnije informacije koje su važne za ciljnu grupu, a zahvaljujući atraktivnosti priče, te informacije ostaju urezane u sećanju generacija. Dobra priča o brendu omogućava da on ostane zapamćen i da utiče na prepoznavanje i izgradnju celokupnog identiteta brenda. Ovo je od suštinskog značaja za uspeh brenda, jer omogućava publici da se emocionalno poveže sa brendom i postane verni korisnik ili potrošač.

Opis i cilj kursa Content Storytelling

Cilj kursa Content Storytelling je da približi polaznicima proces kreiranja kvalitetnih priča o brendovima. Kazivanje priče omogućava brendovima da stvore osećanje i izgrade prepoznatljivost svog identiteta, ali i da se tržišno nametnu među konkurentima. U ovom kursu saznaćete o važnosti pričanja priče u savremenom poslovnom okruženju i uvideti kako kako aktivnost pričanja priče može da ima višestruke koristi za kompanije.

Kurs Content Storytelling je koncipiran u više delova. Na početku kursa ideja je da se polaznici upoznaju sa osnovnim ciljevima storitelinga. Zatim da saznaju kako se uspostavlja veza sa publikom putem odabrane priče. Takođe, biće reči i o nezaobilaznim komponentama dobre priče o brendu ili proizvodu, kao i o elementima koje treba da poseduje narativ brenda.

U posebnom delu kursa obrađeni su fundamentalni elementi uspešnog storitelinga. Tako ćete naučiti kako da kreirate efikasnu priču o brendu i da razlikujete raznorodne arhetipove brendova. Upoznaćete se sa najvažnijim komponentama priče koje svaki storiteling treba da sadrži, a istražićemo i značaj postavke priče, ukazati na važnost izgradnje glavnih likova, definisanja zapleta, konflikta i završetka. Sve to će biti demonstrirano kroz brojne praktične primere.

Ključni elementi u priči brenda obuhvataju glavnog lika, zaplet, konflikt i razrešenje. Glavni lik je figura s kojom se ciljna grupa može identifikovati. On je vrlo često i akter radnje, sa kojim se ciljna grupa identifikuje, zbog čega se vrlo često predstavlja i kao superheroj priče. Zaplet i konflikt su kritični za razvoj priče. Zaplet varira u različitim tipovima, dok konflikt označava tačku u kojoj glavni lik postaje superheroj. Razrešenje je trenutak u kojem se konflikt rešava. U okviru ovog kursa bićete u prilici da se upoznate sa različitim tipovima zapleta i konflikata, uz primere iz prakse poznatih brendova. Kada razumete strukturu priče i njenih ključnih elemenata, imaćete sposobnost da samostalno kreirate priču koja odgovara potrebama i identitetu brenda.

Kurs Content Storytelling odgovoriće vam na pitanja:

1. U kom licu se savetuje da se obraćate u content storitelingu?

U content storitelingu preporučuje se obraćanje u prvom licu, odnosno kroz perspektivu glavnog lika ili brenda. Ovaj pristup omogućava dublje povezivanje sa ciljnom grupom, jer se čitaoci ili gledaoci mogu lakše poistovetiti sa pričom i likom koji deluje kao protagonist. Prikazivanje priče iz perspektive glavnog junaka omogućava brendu da ispriča svoju priču na ličan način, istraži svoje vrednosti iz misije i pokaže jedinstvenost. Osim toga, korišćenje prvog lica omogućava veći stepen emocionalnog angažovanja publike i povezivanja sa glavnim likom, jer se čitaoci mogu lakše staviti u ulogu glavnog junaka i doživeti priču na dubljem nivou. Kroz ovu vrstu pripovedanja, brend ili kompanija može efikasnije preneti svoje poruke i vrednosti, stvarajući trajniji utisak kod publike.

2. Kako izgleda postavka strukture dobre priče?

Struktura dobre priče sledi određeni format koji se sastoji iz nekoliko bitnih elemenata. Ova struktura obično uključuje šest delova.

 • Uvod: U uvodu se postavlja scena i uvode likovi. Publika se upoznaje sa osnovnim informacijama o vremenskom okviru i mestu radnje.
 • Izlaganje: U ovom delu se postavljaju osnovni elementi priče, kao što su problemi ili konflikti sa kojima će se junak suočiti. U izlaganju se često postavljaju pitanja i podstiče znatiželja.
 • Uspon akcije: Ovde dolazi do eskalacije konflikta. Likovi se suočavaju sa sve većim izazovima, a zaplet postaje dinamičniji.
 • Kulminacija: Kulminacija je tačka u priči u kojoj konflikt dostiže vrhunac. Ovo je najnapetiji deo priče, u kome publika i junak moraju doneti odluke koje će oblikovati ishod.
 • Pad akcije: Nakon kulminacije, priča ide u pravcu rešenja. Ovde likovi počinju da razrešavaju konflikte.
 • Razrešenje: U konačnom razrešenju dolazi do rešavanja svih ključnih konflikata. Priča se zaključuje, a gledaoci ili čitaoci saznaju sudbinu likova i ishod priče.

Ova struktura omogućava čitaocima ili gledaocima da se emotivno povežu sa pričom, prate razvoj likova i razumeju poruke koje priča želi da prenese. Ova osnovna postavka čini osnovu za kreiranje zanimljivih i efikasnih priča u content storytellingu.

3. Koje tipove zapleta razlikujemo?

Postoji nekoliko tipova zapleta u storitelingu, a svaki od njih doprinosi različitim emocionalnim i dramskim aspektima priče. Tako možemo razlikovati linearni zaplet ili klasičnu, hronološki uređenu priču u kojoj se radnja razvija od početka do kraja bez većih povratnih tokova ili skokova u vremenu. Ovaj tip zapleta često se koristi u narativima koji prate životne događaje ili biografske priče. Zaplet sa obrtom predstavlja tip zapleta u koji se uključuje neočekivan obrt koji menja tok priče. Gledaoci ili čitaoci su iznenađeni i nisu u mogućnosti da unapred predvide šta će se desiti. Paralelni zaplet predstavlja više uporednih priča koje se razvijaju istovremeno, a na kraju se spajaju ili utiču jedna na drugu. To daje dubinu i kompleksnost priči. Zaplet sa povratnim tokom odnosi se na priču u kojoj je povratni tok prisutan u trenutku kada se vraćamo unazad kako bismo otkrili ključne informacije ili događaje koji su ranije bili skriveni. To može doprineti slojevitosti i razumevanju likova i događaja. Tip zapleta sa ponavljanjem predstavlja određene događaje ili motive koji se ponavljaju tokom priče, obično sa varijacijama ili promenama koje se dešavaju svaki put. Time se može ilustrovati napredak (učenje i razvoj) likova.

Svaki od ovih tipova zapleta ima svoje prednosti i primene u storitelingu, a izbor zavisi od ciljeva priče i emocija koje se žele izazvati kod publike.

Kurs Content Storytelling - ruka piše olovkom

Plan i program kursa Content Storytelling

 • Ciljevi storitelinga
  • Dobra priča jeste i dobra priča nije
 • Osnovni elementi storitelinga
  • Osnovni arhetipovi brendova
  • Osnovni elementi priče
 • Postavka
  • Mesto i vreme događaja
 • Glavni lik
  • Superheroj ili kupac, klijent
  • Profil kupca
 • Zaplet
  • Tipovi zapleta
 • Konflikt
  • Tipovi konflikta
 • Rešenje
  • Struktura priče kao zaokruženje priče 
 • Kako kreiramo priču
 • Ključne tačke dobre priče
 • Trendovi storitelinga 

Polaznici kursa Content Storytelling prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se