PHP programiranje za početnike

Ukoliko želite uspešnu IT karijeru, PHP programiranje za početnike je prvi korak ka tom cilju. Saznajte sve što vas zanima o ovom programskoj jeziku.

PHP programiranje za početnike

Skraćenica PHP je prvobitno označavala Personal Home Page. Kroz dalji razvoj se došlo do ozbiljnog programskog jezika koji se koristi u celom svetu. Danas skraćenica PHP označava PHP: Hypertext Preprocessor (da, slovo P u skraćenici odnosi se na termin PHP). 

Neki od najpoznatijih svetskih sajtova napravljeni su pomoću ovog jezika. Pomenimo samo neke: Facebook, Yahoo, Wikipedia, WordPress, Tumblr, MailChimp, Baidu...

Šta je PHP?

PHP je skript jezik opšte namene čija je glavna, ali ne i jedina funkcija obrada podataka na web serveru i njihova implementacija u HTML kod. On omogućava brzo procesiranje i učitavanje strana, a izvršava se na skoro svim operativnim sistemima. PHP funkcioniše tako što se prepoznaje od strane web servera i generiše HTML kod ili neki drugi izlaz koji klijenti (uglavnom web browser) mogu da prepoznaju. 

Prednosti korišćenja PHP-a

Ovaj programski jezik je veoma popularan, jer omogućava i programerima sa manje iskustva da postignu odlične rezultate u radu. Zbog brojnih prednosti i lakoće upotrebe, milioni sajtova i web aplikacija su napravljeni pomoću ovog jezika. 

Lakoća korišćenja – jezik je lak za učenje i implementaciju, dok je ažuriranje sajta i dodavanje novih opcija prilično jednostavno. Dodatna olakšavajuća okolnost je podrška za najpopularnije CMS-ove (Content management system), kao što su WordPress, Joomla ili Drupal.  

Besplatan je – reč je o open source rešenju, pa nema potrebe za kupovinom softvera. 

Kompatibilnost između platformi – PHP podržava sve poznatije operativne sisteme, pa se sajtovi napravljeni pomoću ovog programa mogu lako integrisati na ogromnu većinu servera. 

Popularnost – s obzirom na to da je reč o trenutno najpopularnijem programskom jeziku na svetu, postoji veliki broj ljudi s kojima možete da se konsultujete. Na ovaj način skoro svaki problem na koji naiđete možete da „izguglate”. Velika je verovatnoća da je neko već imao problem s kojim ste se susreli.

Kako funkcioniše PHP?

Kako je PHP jezik opšte namene, s njim se mogu kreirati skripte isto tako opšte namene. Ovaj jezik je prvenstveno okrenut internet okruženju, što ga čini idealnim za kreiranje dinamičkih web stranica.  

Ovakav tip sajtova nastao je sa razvojem interneta, kada je došlo do potrebe da se aktivnije komunicira sa posetiocima. Iako postoje i drugi programski jezici koji pomažu u kreiranju dinamičkih sajtova, PHP je postigao najveći uspeh.  

S obzirom na to da je okrenut webu, ovaj jezik sadrži mnoge opcije za kreiranje sajtova. PHP omogućava interakciju sa HTML formama, ali i obrađivanje informacija koje korisnik zahteva. Moguća je takođe komunikacija sa bazama podataka radi čuvanja informacija o korisniku. Pored toga, moguće je i generisati i prikazivati zaštićene internet stranice unošenjem korisničkog imena i lozinke.  

Treba imati na umu da se PHP radnje izvršavaju direktno na serveru, što znači da je nemoguća interakcija direktno sa kompjuterom. Zbog toga je neke opcije u vezi sa lokalom nemoguće izvesti. To znači da kroz PHP ne možete da utičete npr. na rezoluciju ekrana, ponašanje miša…  

Zbog toga se uz PHP koristi često i JavaScript. Ovaj skript jezik ne može da pristupa serverima, ali zato može da izvodi stvari koje ne može PHP. Postoji više oblasti u kojima se ovaj programski jezik pokazao kao odlično rešenje za:  

 • baze podataka – za sajtove koji se zasnivaju na bazama podataka, PHP je idealno oruđe za rad. Skripte izrađene ovim jezikom mogu da smeste podatke u bazi i omoguće korisniku pristup njima.
 • sistemske komande – ovaj jezik može da sarađuje sa operativnim sistemima kako bi se izveli zadaci. Na ovaj način možete da izdate komandu sistemu i da dobijete povratnu informaciju. Ovu opciju često koriste sistem administratori prilikom raznih testiranja. 
 • rad sa sistemskim fajlovima – mnogi sajtovi moraju da komuniciraju direktno sa sistemskim fajlovima. PHP je odlično rešenje za ove zadatke, jer može da komunicira sa fajlovima i direktorijumima koji se nalaze „u lokalu” do koga se može pristupiti preko interneta. Na ovaj način je moguće, između ostalog, kreirati, kopirati i brisati fajlove.  

Kako se PHP programski jezik prvenstveno koristi za rad na sajtovima, u online okruženju njegove prednosti najviše dolaze do izražaja.

kodiranje kodovi wordpress laptop 

Posebne pogodnosti za rad na sajtovima

Kada se koristi za online namene, PHP se u tom slučaju ubacuje u HTML kod. Na ovaj način je moguće uređivati stranice koje sadrže PHP na isti način na koji se to radi sa HTML stranicama. Kada se instalira ovaj jezik, fajlovi sa ovim kodom imaju ekstenzije .php i .phtml. Korisniku se nikad ne prikazuje kompletan PHP kod koji je embedovan u HTML, što dovodi do veće bezbednosti. Mnogi ovaj slučaj ilustruju kroz popularni kod Hello World: 

Hello World”; ?>  

S druge strane, browser će da ovaj kod prikaže kao Hello World. Ono što je izostavljeno su PHP instrukcije () koje korisnik nikad ne vidi. 

Šta je potrebno za početak programiranja?

Kako je reč o jeziku čije se operacije odvijaju direktno na serveru, potrebno je da on podržava PHP. U suprotnom, skripta ili kod neće funkcionisati. To nekad može da bude i otežavajuća okolnost, naročito kada je reč o testiranju stranica. Da ne biste stalno komunicirali sa serverom (i zavisili od kvaliteta internet konekcije), preporučuje se da posao radite offline, na svom kompjuteru.  

To se izvodi pomoću programa koji simuliraju rad servera ukoliko je reč o Windows ili Mac OS X sistemima. Instalacija u okviru Windows operativnog sistema može da se izvrši na dva načina: ručno (deo po deo) ili instalacijom paketa koji sadrži ceo sistem. 

Najpopularniji je WampServer, koji omogućava instaliranje PHP-a, web servera i baze podataka. Ukoliko radite na Linuxu ili Unixu, onda ćete PHP već imati instaliran u okviru sistema. Kako bismo omogućili rad sa PHP-om, potrebno je ispuniti nekoliko preduslova. 

Instaliranje web servera na računaru

PHP-u u principu i nije potreban web server da bi funkcionalan, već samo interpreter. Ali, ukoliko ćete PHP koristiti za rad na webu, moraćete da pronađete odgovarajući server. Instaliranje servera nije toliko komplikovano, pod uslovom da ste se odlučili za konkretan web server.  

Da, ima ih više i treba odabrati jedan. Dobra vest je da vrlo lako možete da suzite izbor na nekoliko besplatnih, od kojih su najpopularniji Apache i NGINX. Još bolja vest je to što ovaj softver može da se nađe u paketu sa operativnim sistemom, bazom podataka i PHP-om.  

Možda najpopularniji paket zove se LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). On omogućava brzu i laku instalaciju svega navedenog. Apache je svakako uz NGINX najpopularnija opcija, s obzirom na to da većina sajtova na internetu koristi ove dve opcije.  

Instaliranje PHP-a na računaru

Već smo pomenuli da je PHP okrenut radu na serveru. Ipak, za sigurniji rad i testiranje potrebno je instalirati PHP na kompjuteru. Ukoliko ste već instalirali server, možete da ručno instalirate PHP na PC računar (Linux i Mac najčešće imaju već instaliran PHP). To je moguće izvesti ručno u okviru Windows sistema u nekoliko koraka: 

 1. Skinite fajl – po mogućstvu sa oficijelne PHP stranice; 
 2. Otpakujte skinuti fajl – odredite direktorijum na kompjuteru (na primer C:PHP) i započnite otpakivanje;
 3. Podesite php.ini fajl preimenujte fajl php.ini-development u php.ini. Nakon toga otvorite fajl u editoru teksta (npr. Notepad) i promenite sledeće stavke: memory_limit od 128M u 1G. Uklonite “;” iz linije ; extension_dir = "ext". Nakon toga obrišite # ispred sledećih extension= linija: extension=php_gd2.dll, extension=php_curl.dll, extension=php_mbstring.dll, extension=php_openssl.dll, extension=php_pdo_mysql.dll, extension=php_pdo_sqlite.dll, extension=php_sockets.dll
 4. Unesite put do PHP-a – da bi Windows mogao da pronađe PHP, potrebno je promeniti put varijable okruženja. U Advanced System Settings kliknite na Environment Variables, kliknite na Path i idite na Edit. Idite na New i dodajte red C:PHP.  

Za detaljnije objašnjenje uputstva, posetite zvaničnu PHP stranicu. Ipak, ukoliko niste vični brojnim podešavanjima, uvek možete instalirati neki paket koji u sebi sadrži ceo sistem. Jedan od najpopularnijih je WampServer.

PHP programski jezik kodiranje

Odabir alata za PHP kodiranje 

Izvorni PHP kod moguće je pisati u osnovnim editorima teksta (npr. Notepad). Ipak, najbolje je koristiti alate koji prepoznaju i obeležavaju PHP komande. Za ovu svrhu se često koriste i programi koji kreiraju HTML strane, a najpoznatiji je svakako Adobe Dreamweaver. 

Dreamweaver je svakako odlična opcija, mada za početak možete da se odlučite i za Notepad++. Kao što smo pomenuli, sam kod možete da pišete bilo gde, s tom razlikom što pojedini programi nude opcije koje olakšavaju rad.

Testiranje sistema 

Nakon što ste instalirali sve što vam je neophodno za rad, potrebno je da testirate sistem kako biste ustanovili da sve radi kako treba. Provera se vrši u okviru nekog emulatora terminala (ZOC Terminal, cmder, Console…), a ukoliko ste instalirali paket WampServer, to možete uraditi pomoću njega. To se čini na sledeći način:

 • Startujte web pretraživač.
 • Unesite u Address polje pretraživača: http://localhost/ 
 • Rezultat bi trebalo da bude otvaranje sledeće strane:

Wampserver server konfiguracija

 • Ovakva strana u pretraživaču znači da web server funkcioniše.

Sada kada ste sve postavili možete da napravite prve korake u programiranju, istražite materiju i pokušate da napišete svoju prvu skriptu. Kada budete hteli da svoja znanja podignete na viši nivo, posvetite se detaljnijem učenju PHP programiranja.

Kako se postaje PHP programer

PHP programiranje za početnike može da bude odlična odskočna daska za dalju IT karijeru. Reč je o programu koji je izuzetno popularan i koji garantuje odlično plaćeni angažman. S obzirom na to da su programeri koji poznaju ovaj jezik veoma traženi, mnogi se odlučuju na freelance, honorarni posao od kuće. Drugi se odlučuju za rad u IT kompanijama, koje su uvek u deficitu sa stručnjacima.  

Da biste i vi počeli da se bavite ovim poslom, potrebno je da steknete određena znanja iz ove IT oblasti. Danas postoje mnogi koji nude sticanje znanja u vrlo kratkom roku, ali ukoliko zaista želite da se upoznate sa PHP-om, potrebno je bar 12 meseci školovanja.  

Ovakav vid znanja nudi PHP Web Development program (ovo ime programa svakako više objašnjava nego jednostavno PHP kurs). Na ovaj način ćete naučiti više o HTML-u i CSS-u, osnovama PHP-a, JavaScripta, ali i o web dizajnu i administraciji web servera. 

Ukoliko želite da kroz teoriju, praksu i prave izazove dođete do znanja i međunarodnih sertifikata, onda svakako treba da se posvetite učenju uz dokazane IT stručnjake. Da je sve vredelo, shvatićete kada budete sami napravili softver koji radi upravo ono što ste zamislili. Tada ćete znati da ste spremni za sve izazove i uspešnu karijeru PHP programera.

Osnovni PHP termini

Pre nego što krenete detaljnije da proučavate PHP programski jezik, preporučujemo da se upoznate sa osnovnim terminima na koje ćete nailaziti tokom rada: 

 • Web čitač – program koji komunicira sa web serverom i tekst označen pomoću HTML oznaka prikazuje u obliku koji je pogodan za jednostavno pregledanje sadržaja;
 • Skripte – kompjuterski fajlovi koji sadrže instrukcije u PHP jeziku, koje govore kompjuteru šta da radi;
 • Raščlanjivanje – softver koji konvertuje izvorni kod u oblik koji je razumljiviji i efikasniji;
 • Promenljive (varijable) – identifikator adrese u memoriji na kojoj je uskladištena određena vrednost, koja se može promeniti tokom rada;
 • String – sekvenca ili kombinacija karaktera koja sadrži tekstualne vrednosti;
 • Array – sadrži niz podataka u jednoj varijabli. Ovaj niz sadrži podatke istih ili različitih tipova bilo koje vrste, pa čak i samih nizova. Ono što u sebi nosi promenljiva koja reprezentuje ovaj tip jeste zapravo memorijska adresa na kojoj kolekcija ovih podataka počinje.
 • Object – sadrži objekat. To su strukture podataka koje sadrže podatke i funkcionalnost. Objekti su simbol objektno orijentisanog programiranja i objektno orijentisanih programskih jezika, u koje spada i PHP.
 • Boolean – predstavlja dva moguća stanja: tačno i netačno. Logičke vrednosti se uglavnom koriste za poređenje uslova.
 • Funkcije – programska struktura koja je u stanju da na osnovu određenih primljenih parametara ili bez njih obavi zadatak i na osnovu urađenog posla vrati rezultat;
 • Petlje (loops) – koriste se da kontinuirano izvršavaju isti blok koda sa istim postavljenim uslovima. Najznačajnije su for i while petlje.
 • MySQL – najpopularniji besplatan sistem za manipulisanje relacionim SQL bazama podataka; 
 • HyperText Markup Language (HTML) – jezik za označavanje hipertekstova koji se koristi za kreiranje web stranica;
 • Cascading Style Sheets (CSS) – jezik formatiranja pomoću kog se definiše izgled nekog sajta; 
 • JavaScript – objektno orijentisani programski jezik koji se koristi za kreiranje interaktivnih efekata u okviru browsera;
 • Web server – mesto na kome se nalaze podaci sajta (ili više njih), pružajući usluge internet korisnicima;
 • Content management system (CMS) – softverska aplikacija ili skup programskih fajlova koji se koriste za kreiranje i vođenje sajta pomoću jednostavnog interfejsa.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se