Šta radi administrator IT infrastrukture?

Praćenje novih IT trendova, opstanak na tržištu i konkurentnost uslovljavaju neizbežno korišćenje savremene hardverske opreme, postavljanje računarskih mreža i odgovarajuću softversku podršku u preduzećima različitog profila, bilo da je reč o malim preduzećima sa nekoliko zaposlenih i malim brojem računara ili o velikim kompanijama sa više stotina zaposlenih i računara.

Samo projektovanje, instalacija, konfiguracija i održavanje takvih računarskih mreža zahteva kompetentne kadrove spremne da odgovore svim zahtevima savremenog poslovanja koje uključuje hardverska i softverska rešenja.

Sve je veći broj kompanija različitog profila koje se odlučuju za implementiranje računarske mreže u svoje poslovanje. Zbog toga su potrebne osobe koje će se baviti održavanjem takvih sistema i njihovim upravljanjem, tj. administratori računarskih mreža, a to direktno utiče i na konstantan rast njihovih plata.

Izbor i nabavka računarske i mrežne opreme, projektovanje mrežne infrastrukture, konfigurisanje i održavanje mreže, kao i hardverska, softverska i korisnička podrška samo su neki od poslova koji se danas postavljaju pred administratore IT infrastrukture.

Sa kojim će se poslovima sutra sresti budući administratori IT infrastrukture?

Opis posla i šta radi administrator. Školujte se za sistem i mrežnog administratora.

Šta radi administrator? Njihove aktivnosti možemo podeliti u dve velike grupe: mrežna administracija i sistemska administracija.

Pojam računarske mreže je opšte poznat i predstavlja tehnički zaokružen pojam. Kada govorimo o radnom mestu administrator računarskih mreža za njegove zadatke pod mrežnom administracijom podrazumevamo:

 • dizajn lokalne mreže (LAN),
 • dizajn bežične mreže (WLAN),
 • dizajniranje širokopojasnih mreža (WAN),
 • razumevanje mrežnih protokola, OSI modela i IP adresiranja,
 • razumevanje koncepta domena u mrežnom okruženju,
 • poznavanje mrežne opreme,
 • konkretan rad sa aktivnom i pasivnom mrežnom opremom,
 • poznavanje PC hardvera,
 • poznavanje hardverske arhitekture servera,
 • poznavanje mrežnih servisa,
 • praćenje mrežnih trendova.

Šta je sistemska administracija?

Sistemska administracija predstavlja kombinaciju aktivnosti u cilju nadgledanja i upravljanja IT infrastrukturom organizacije. Predstavlja mnogo širi pojam od onog koji se kod nas intuitivno podrazumeva pod terminom sistem. Sistem administratori nisu programeri. Njihov je zadatak da obezbede funkcionalnost i budu garancija ispravnog i odgovarajućeg rada mreže, zavisno od tipa aplikacija, broja korisnika i podrške poslovnim procesima.

Poslovanje modernog preduzeća zasniva se na pravovremenim i tačnim informacijama koje su danas uslovljene primenom moderne komunikacione tehnologije, što dodatno naglašava značaj sistem administratora. Obrada i rukovanje informacijama direktno zavisi od primene informacionih tehnologija, za šta je direktno odgovoran administrator računarske mreže.

Informacioni sistem mora biti dostupan 24h sata dnevno, 7 dana u nedelji, a pad sistema može imati katastrofalne posledice. Poslovanje preduzeća zavisi od izdržljivosti informacionog sistema, što znači da moraju postojati čvrst i jasan plan i kvalitetna infratruktura.

Koji su zadaci sistem administratora u jednoj kompaniji?

Opis posla i osnovnih zadataka sistem administratora nalazi se u donjoj listi:

 • projektovanje informatičkog rešenja,
 • implementacija rešenja,
 • korisnička obuka,
 • korisnička podrška – helpdesk,
 • upravljanje korisničkim računima – account management,
 • politika bezbednosti,
 • ažuriranje postojećeg i implementacija novog softvera,
 • resursiranje,
 • arhiviranje i strategije podrške,
 • fault tolerance,
 • nadgledanje i menadžment,
 • optimizacija,
 • prognoziranje - forecasting,
 • troubleshoting,
 • preventiva,
 • nadogradnja hardvera,
 • rekonfiguracija hardverskih rešenja,
 • dokumentovanje svih aktivnosti propisivanjem procedura,
 • dnevni nadzor, upravljanje svim delovima sistema i njihovo održavanje,
 • licenciranje.

Ovako složeni poslovi sistemske administracije ne mogu biti odgovornost samo jedne osobe. Najčešće brigu o ovim poslovima vodi tim administratora sa jasno podeljenim zadacima i odgovornostima. Njihov broj zavisi od veličine mreže, broja računara, njene kompleksnosti i izabrane topologije.

Obrazovanje u skladu sa tehnološkim promenama

Veliki edukativni centri zbog prirode svoga rada ne mogu brzo i efikasno da isprate tehnološke promene i u svojim planovima i programima implementiraju gotovo svakodnevne promene na tržištu. Upravo to je i jedan od razloga što najveći broj sada zaposlenih sistem administratora upravo ima Microsoft sertifikat (MCSA ili MCSE) kao jedan od danas najprestižnijih i najcenjenijih sertifikata iz ove oblasti.

Procenjuje se da će potrebe za sistem i mrežnim administratorima u našoj zemlji izuzetno rasti u narednom periodu što potvrđuje i sve veći broj novo otvorenih IT kompanija, a zajedno sa ovakvom potražnjom se očekuje i rast plata administratora računarskih mreža.

Administratori računarskih mreža i sistem administratori, odnosno administratori IT infrastrukture, izuzetno su odgovorni i autoritativni. Imaju snažnu radnu etiku i visoke moralne standarde. Uvek su spremni na saradnju i pomoć svim sektorima kompanije. Imaju rešenje za sve probleme i zbog toga su izuzetno cenjeni od strane svih zaposlenih. Ovde možete pogledati tri programa za školovanje administratora koje vam ITAcademy nudi. A ukoliko još uvek niste sigurni šta radi administrator i koji je opis njegovog posla, slobodno nas kontaktirajte i naši konsultanti će se potruditi da vam daju odgovore na sva vaša pitanja.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se