Veštine adaptacije

Opis programa

U realnim poslovnim okolnostima retko imamo priliku da period adaptacije produžimo onoliko koliko nam je potrebno, kako bismo u celosti usvojili ne samo radno okruženje, u smislu tima u kome radimo, već i nove metode i modele rada. Zbog toga je važno da se brzo i lako adaptiramo na novo okruženje i uslove rada.

Kroz realne poslovne simulacije imaćete priliku da naučite tehnike i modele lake i brze adaptacije na novonastale okolnosti, okruženje, metode i modele rada.

Cilj programa

Usvajanje različitih tehnika i načina za lako adaptiranje na novu sredinu, ljude i načine rada.

Trening

Prikaz i sprovođenje različitih metoda za dostizanje visokog nivoa brze adaptacije.

Radionica

Simulacije realnih okolnosti u okviru kojih se traži i dostiže zadovoljavajuće brz nivo adaptacije na nove radne uslove, ali i tehnike kojima ćete izbeći zamke koje usporavaju ovaj proces.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se