Kurs Architectural Project Management

Da bi se ostvario bilo kakav poduhvat u čijoj realizaciji učestvuje više ljudi, neophodno je da se svi učesnici tog projekta odlično organizuju. S druge strane, da bi jedna takva organizacija mogla uspešno da funkcioniše u cilju ispunjavanja postavljenih zahteva, njome se mora upravljati. 

Upravo iz tog razloga je i osmišljen kurs Architectural Project Management kako bi se svi polaznici pripremili za planiranje, koordinisanje radova, kontrolu i usmeravanje aktivnosti građevinskih radova. Engleska reč management najčešće se koristi kada su u pitanju aktivnosti upravljanja nekom organizacijom, tačnije kada je reč o neophodnim veštinama za njeno upravljanje kao što su planiranje, organizovanje, kontrola i motivisanje članova organizacije.

Menadžment označava proces koji se izvršava radi postizanja određenih ciljeva i rezultata uz najefikasniju upotrebu ljudskog rada, materijala, energije i finansijskih sredstava. Reč management se na naš jezik prevodi kao upravljanje, organizovanje ili rukovođenje, međutim, zbog složenosti i raznovrsnosti poslova koje obuhvata oblast menadžmenta, nijedan od pomenutih termina nije potpuno odgovarajući.

Pored osnova menadžmenta, ovaj kurs će obrađivati i osnovne principe predmera i predračuna svih građevinskih radova, što će doprineti tome da svi polaznici nauče kako da procene koliko je potrebno radova, kao i da urade predračun konačne cene njihovog izvođenja. Uz to, pohađanje ovog kursa omogućiće vam da steknete i mnoga druga korisna i praktična znanja koja će vam biti veoma značajna tokom karijere.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Computer Aided Design Program i Architectural Design Program.

Kurs Architectural Project Management – opis i ciljevi

Tokom ovog Architectural Project Management kursa, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, saznaćete kako da planirate, koordinirate radovima i kontrolišete i usmeravate aktivnosti građevinskih radova. 

Za pohađanje kursa Architectural Project Management nisu vam potrebna posebna predznaja osim onih koja ćete steći na prethodnim kursevima ITAcademy u okviru programa koji pohađate. Ti kursevi imaće, između ostalog, cilj da vas uvedu u tematiku kojom će se baviti ovaj kurs kako biste mogli što efikasnije da stičete nova znanja. 

Pored toga, usvajanje korisnih veština će vam biti i dodatno olakšano, jer je kompletno gradivo kursa podeljeno na zasebne tematske celine, takozvane module. Svrha ovako podeljenih nastavnih jedinica jeste upravo u tome da pripremi polaznike na lekcije koje slede i omogući im lakše savladavanje gradiva. 

Prva tematska celina kursa baviće se uvodom u menadžment u arhitekturi i ovaj modul pružiće vam porebna znanja koja se tiču organizacije građenja, različitih faza izvođenja građevinskog objekta, tehničke dokumentacije i učesnika u građevinskoj proizvodnji. Nakon toga na red dolazi nastavna jedinica koja je posvećena menadžmentu u arhitekturi, odnosno upoznavanju polaznika sa sistemima upravljanja kvalitetom, administracijom na gradilištu i predstavljanju pojmova kao što su predmer i predračun itd.

Naredni modul staviće akcenat na detaljno predstavljanje predmera i predračuna grubih zidarskih radova. Zatim sledi deo kursa koji će se takođe baviti predmerama i predračunima, ali ovaj put zanatskih radova, poput stolarskih, bravarskih, limarskih i ostalih radova iz ove kategorije.  

Na kraju kursa imaćete priliku da saznate više o završnoj obradi površina. U ovoj tematskoj celini biće vam pojašnjeno šta zapravo obuhvataju fasaderski, teracerski, keramički i podoplagački radovi. Sve ove nastavne jedinice imaju cilj da vas u potpunosti upute u jednu organizaciju koja uspešno funkcioniše, odnosno u tehnike upravljanja takvom organizacijom. Bez obzira na to da li se školujete za Architectural Design ili Computer Aided Design programu na ITAcademy, stečena znanja na ovom kursu predstavljaće veoma važan zalog za pronalaženje vašeg prvog posla u novoj profesiji.

Kurs Architectural Project Management

Plan i program predavanja:

1. Uvod u menadžment u arhitekturi 

 • Organizacija građenja 
 • Faze izvođenja građevinskog objekta 
 • Učesnici u građevinskoj proizvodnji – Investitor 
 • Učesnici u građevinskoj proizvodnji – 2. deo 
 • Upoznavanje polaznika sa tehničkom dokumentacijom 
 • Elementi tehničke dokumentacije 

2. Menadžment u arhitekturi 

 • Predstavljanje osnovnog pojma gradilišta
 • Administracija na gradilištu 
 • Upoznavanje polaznika sa sistemima upravljanja kvalitetom 
 • Predmer i predračun 

3. Predmer i predračun grubih zidarskih radova 

 • Zemljani radovi 
 • Zidarski radovi 
 • Betonski i armirački radovi 
 • Tesarski radovi 
 • Izolaterski radovi 
 • Razni zidarski radovi

4. Predmer i predračun zanatskih radova 

 • Stolarski radovi
 • Bravarski radovi 
 • Limarski radovi 
 • Staklorezački radovi 
 • Molersko-farbarski radovi 

5. Završna obrada površina 

 • Fasaderski radovi 
 • Teracerski radovi 
 • Keramičarski radovi 
 • Kamenorezački radovi 
 • Podopolagački radovi

Polaznici kursa Architectural Project Management

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se