Architectural Management

Opis kursa:

Za aktivnosti upravljanja nekom organizaicjom, kod nas se odomaćila engleska reč management, koja predstavlja veštinu upravljanja i čine je sledeće grupe aktivnosti: planiranje, organizovanje, kontrola i motivisanje članova organizacije.

Pored osnova menadžmenta, u ovom kursu ćemo obraditi i osnovne principe predmera i predračuna svih građevinskih radova, čime učimo da procenimo količine potrebnih radova i uradimo predračun konačne cene izvođenja istih.

Cilj kursa:

Da bi se ostvario bilo kakav poduhvat, u čijoj realizaciji učestvuje više ljudi, neophodno je da se oni organizuju. Da bi organizacija mogla uspešno da funkcioniše, radi postizanja ciljeva, njome se mora upravljati. Cilj ovog kursa je da naučimo da ustanovimo, planiramo, koordiniramo radove i kontrolišemo i usmeravamo aktivnosti građevinskih radova.

Sadržaj kursa:

 • Organizacija građenja
 • Tehnička dokumentacija
 • Elementi tehničke dokumentacije
 • Gradilište
 • Administracija na gradilištu
 • Sistem upravljanja kvalitetom
 • Predmer i predračun
 • Zemljani radovi
 • Zidarski radovi
 • Betonski i armirački radovi
 • Tesarski radovi
 • Izolaterski radovi
 • Razni zidarski radovi
 • Stolarski radovi
 • Bravarski radovi
 • Limarski radovi
 • Staklorezački radovi
 • Molersko-farbarski raodovi
 • Fasaderski radovi
 • Teracerski radovi
 • Keramičarski radovi
 • Kamenorezački radovi
 • Podopolagački radovi
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Computer Aided Design Program i Architectural Design Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Jesenji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde