Win win seminar2

Besplatan seminar „Korporativno lobiranje – win-win strategija”

U modernom biznis svetu sve su češći slučajevi sukobljenih poslovnih interesa dve ili više firmi. Da bi zaštitila svoje interese i bila uspešna, kompanija mora da prati i analizira dešavanja i trendove u svom poslovnom i zakonodavnom okruženju. Tehnike javnog zagovaranja, odnosno umetnosti ubeđivanja, kao i proaktivan odnos prema mogućim promenama neki su od preduslova koje svaka uspešna kompanija mora da ima.

Ono što se nameće pred savremene kompanije jeste postizanje potpunog uspeha u zastupanju korporativnih interesa, odnosno ostvarivanje win-win rezultata primenjene lobističke strategije. Ono što je bitnije – da li je ovo ostvarljivo? 

Na seminaru ste saznali:

 • na koji način da prepoznate cilj i organizujete lobistički nastup kompanije
 • kako da isplanirate, projektujete i vodite lobističku kampanju i da bez greške procenite rezultate njene uspešnosti
 • kako najbolje definisati komunikacijske strategije prema svim ciljnim javnostima
 • kako da rezultati win-win lobiranja budu vidljivi.

Predavač: Dr Miroslav Mitrović, magistar odnosa sa javnošću na FON-u i doktor interesnog pregovaranja na FB Beogradskog univerziteta

Sa višegodišnjim iskustvom u kreiranju i osmišljavanju promotivnih strategija, koje je stekao u radu na projektima sa mnogobrojnim institucijama, preduzećima, kompanijama i lokalnim samoupravama, Miroslav predstavlja stručnjaka u svojoj oblasti. Svoja znanja i umeće na temu pregovaranja i zastupanja interesa prikazao je u više naučno-istraživačkih radova koji su objavljeni na domaćim i inostranim naučnim konferencijama i časopisima. Osim toga, autor je i dve stručne monografije – Osnove lobiranja i Strateško lobiranje.

Utisci nakon održanog seminara

Kada imate kompaniju koja posluje u okruženju kakvo se danas sreće, analiziranje i praćenje dešavanja na poslovnom tržištu jednako je važno kao i promene u zakonodavnom okruženju. Rezultat koji treba ostvariti jeste postizanje i podizanje korporativnog interesa primenom lobističke strategije.

Upravo o tome se pričalo na seminaru „Korporativno lobiranje – win-win strategija”, koji je održan 16. septembra. Predavač je bio Miroslav Mitrović, magistar odnosa sa javnošću na FON-u i doktor interesnog pregovaranja na FB Beogradskog univerziteta. On je dobrom komunikacijom sa učesnicima i brojnim primerima predstavio važnost korišćenja win-win strategija, kao i metode koje mogu da pomognu da biste što brže vašu kompaniju popeli na vrh.

win win seminar

Prisutni su nakon seminara sumirali utiske

 • Predavanje me je oduševilo, puno primera i korisnih informacija. Sjajno!
 • Stručnost, neposrednost i komunikativnost predavača su mi se najviše dopale.
 • Primeri kako se lobiranjem ostvaruje cilj korporacije bili su mi jako interesantni i korisni.
 • Mislim da nakon ovog seminara mogu bolje da se snađem u nekoj pregovaračkoj situaciji.
 • Celokupno predavanje mi se mnogo dopalo.
 • Bezmalo sve. Tek sam nakon seminara uvideo koliko stvari ne znam.
 • Dopalo mi se što predavač, pored dobrog poznavanja materije, ume da drži pažnju slušalaca i nije dosadan.
 • Funkcionisanje win-win strategije i koliko zapravo ima uticaja.
 • Najviše mi se dopala otvorenost predavača i saradnja sa slušaocima, tj. to što je predavanje bilo više kao razgovor i uzajamno razmišljanje o problemima.
 • Konciznost i praktičnost predavanja.

Ono što je bilo zajedničko učesnicima seminara jeste zadovoljstvo što su stekli nova znanja i tehnike za korišćenje win-win strategija na adekvatan način. Uz primere iz prakse i određene tehnike, oni sad mogu da u svojoj kompaniji ili u pregovaračkim situacijama upotrebe neku od strategija. Ko zna, možda će baš neko od prisutnih toliko napredovati u svojim pregovaračkim veštinama da će biti spreman da i sam održi predavanje!