Kako da najlakše zaradite svoj prvi milion?

Da li znate koliko godina ćete morati da radite da biste sa običnim poslom mogli da zaradite svoj prvi milion? Olakšaćemo vam. Sa prosečnom platom, biće vam potrebno oko 210 godina!

Android DeveloperPostoji mnogo lakši način. Postanite Android developer!

Osvrnite se oko sebe. Videćete ljude koji non-stop gledaju u ekrane svojih mobilnih telefona i tablet računara. Više od 70% njih koristi Android.

To je vaša idealna šansa, koja vam je sve vreme bila pred očima! Uz znanje koje vam nudimo, svi oni će moći da koriste aplikacije koje ste baš vi kreirali. Aplikacije koje će vam donositi ogromnu zaradu.

Zaradite svoj prvi milion - lakše je nego što mislite!

Alati koji se koriste za kreiranje Android aplikacija su potpuno besplatni i dostupni svima. Sa kreiranjem svoje prve aplikacije možete da krenete, bukvalno, bez ikakvog ulaganja. Potrebni su vam samo laptop, dobra ideja i znanje koje možete steći za manje od 12 meseci.

Instagram, Viber, Flappy Bird, Talking Tom, Smart Launcher… Mnoge uspešne aplikacije pokrenuli su pojedinci ili mali timovi Android developera koji su kasnije osnovali uspešne IT kompanije. Zašto i vi ne biste bili među njima?

Pred Android developerima je uzbudljiva budućnost

Kako da najlakše zaradite prvi milion android development program

Svi svetski i domaći IT trendovi idu u korist programerima koji su se specijalizovali za Android platformu. Zato je sada pravo vreme da naučite sve o Androidu i budete među najtraženijim stručnjacima za kreiranje aplikacija. Postanite Android Developer školovanjem na ITAcademy.

Upisni rok na ITAcademy je u toku! Za više informacija o upisu, kliknite ovde.

 

Kako izgleda Android Development Program na ITAcademy?

Ovaj program će vas obučiti da kreirate različite aplikacije za sve verzije Android operativnih sistema, uključujući i najnoviju Android verziju. Bićete spremni da razvijate sve, od jednostavnijih aplikacija, pa do onih kompleksnih koje uključuju rad sa podacima i to sve korišćenjem popularnog programskog jezika Java i razvojnog okruženja Eclipse.

Cilj je da naučite napredne koncepte programiranja za Android platformu, upoznate se sa okruženjem za izradu aplikacija, kao i sa alatkama za razvoj, testiranje i distribuiranje vaših aplikacija koje napravite i time dobijete šansu da vaše aplikacije budu instalirane na milione Android uređaja širom sveta. Kada se vaše aplikacije jednom nađu na Google Play prodavnici, poslodavac će lako prepoznati kvalitet vašeg znanja koje ste stekli obrazovanjem na ITAcademy. Dodatno, svaka uspešno distribuirana aplikacija vam pruža odlične mogućnosti za zaradu.

Znanja i veštine koje steknete na ovom programu učiniće vas idealnim kandidatom za zanimanja Android Developer, Android Programmer, Android Engineer kao i relevantnim za veliki broj projekata u kojima biste bili zaduženi za izradu aplikacija za Android, testiranje i razvoj Android programa, kao i Android programiranje generalno. Dakle, ne samo da ćete naučiti kako programirati za Android, bićete osposobljeni za konkretna zanimanja iz oblasti Android programiranja, koja su među najtraženijim na svetu.
 

Android Development Program - plan i program 2018/2019.

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 CJP Java Core Programming 48
2 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 24
3 AJP Advanced Java Programming 24
4 JWS Java Web Services and XML 18
5 IAD Introduction to Android Application Development 36
6 AAD Advanced Android UI Design and Programming 32
7 EL1 English Language 1 online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
8 SWE Software Engineering 12
9 ASP Android Hardware and Sensor Programming 12
10 DDA Data Driven Android Application Development 32
11 AGD Android Animation and Game Development 18
12 CCS Cambridge Computer Science* online
13 EL2 English Language 2 online
14 PRJ Project /
15 FCE FCE/BEC Vantage** online

*Izborni predmet

** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Androd Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Program Android Development obuhvata 14 predmeta:

1. Introduction to HTML and CSS

Polaznici će se upoznati sa elementima HTML jezika. Nakon kursa, polaznik je potpuno osposobljen za izgradnju sopstvenih statičkih web stranica. Takođe, nakon ovog kursa polaznici stiču uslove za početak učenja serverskih i klijentskih jezika i tehnologija koje podrazumevaju implementaciju u HTML (PHP, ASP, JSP, JavaScript).

2. Object Oriented Programming - Java

Upoznavanje sa objektno orijentisanim tehnikama u programiranju. Upoznavanje sa razlikama u odnosu na proceduralne i modularne jezike. Predstavljanje objektno-orijentisanih tehnika i načina razmišljanja. Upoznavanje sa osnovnim premisama objektno-orijentisanog programiranja: apstraktni tipovi podataka, enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam i apstrakcija.

3. JAVA Core Programming

Upoznaćete se sa osnovnim konceptima programiranja kroz programski jezik Java, kao i sa objektno orijentisanim konceptom kroz ovaj programski jezik. Predmet podrazumeva osnove programiranja kroz Java okruženje, kao i uvod u objektno orijentisano programiranje.

4. Java Web Programming

Predmet vas osposobljava za samostalno kreiranje Java web aplikacija. Upoznaćete se i sa naprednim web konceptima, bezbednošću i efikasnošću web aplikacija.

5. Advanced JAVA Programming

Predmet objašnjava napredne koncepte programiranja kroz Javu, kao o upotrebi specifičnih Java biblioteka. Bićete osposobljeni za praktičnu upotrebu Java-e u realizaciji konkretnih rešenja, kao i za kreiranje kompleksnih klasa i višenitnih procesa.

6. Introduction to Android Application Development

Kurs Uvod u programiranje aplikacija za Android platforme je osmišljen tako da vas brzo uvede u osnovne koncepte pisanja aplikacija za Android uređaje. Nakon odslušanog kursa bićete sposobni da samostalno napravite jednostavnije GUI Android aplikacije, kao i da ih objavljujete na Google Play prodavnici.

7. English Language 1

Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
  • Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

8. Advanced Android Application Development

U ovom kursu upoznaćete se sa različitim API-jima Android Application Framework-a, koji omogućavaju razvoj kompleksnijih i naprednijih Android aplikacija. Ovi API-ji vam daju pristup raspoloživim hardverskim funkcionalnostima uređaja za koji razvijate aplikaciju.

9. Data Driven Android Application Development

U ovom kursu upoznaćete se sa različitim načinima skladištenja, upravljanja i deljenja podataka u Android aplikacijama. Nakon završetka ovog kursa bićete sposobni da napravite Android aplikacije koje čine korisnikove podatke trajnim, korišćenjem baza podataka.

10. Software Engineering

Predmet obuhvata dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravaljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Bićete upoznati sa razvojem, upravljanjem i održavanjem softvera na sistematičan i kontrolisan način sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

11. Introduction to OpenGL ES

U ovom kursu upoznaćete se sa osnovama 3D grafike u OpenGL ES-u, kako biste nakon završetka ovog kursa mogli da pravite igrice i bogate aplikacije za Android platformu. Na kraju ovog kursa bićete sposobni da napravite jednostavnije animacije i igrice za Android platformu.

12. English Language 2

Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
  • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

13. Project

Cilj završnog projekta je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

14. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

 

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u e-Learning varijanti.

Predavanja su brza i dinamična. Akcenat je na praksi koju diktira tržište. Android svet trenutno broji više od 1,5 miliona aplikacija, pa je i program posvećen efikasnom savladavanju objektno orijentisanog Java i Android okruženja. Program se realizuje kroz zadatke koji su simulacija taskova sa kojima se svaki Android profesionalac svakodnevno sreće.

 

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

Nakon završetka ovog smera, moći ćete da obezbedite sertifikat polaganjem ispita u našem Pearson VUE test centru i steknete stručno zvanje:

  • Oracle Certified Associate
  • Oracle Certified Professional
  • Android Certified Application Developer
  • Android Certified Application Engineer

Takođe, nakon kompletiranja Android Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Android Development programu
  • ITAcademy Certified Android Application Developer sertifikat

  

Da li ima mesta na Android Development programu?
Proverite, upisni rok je u toku

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.