Kurs Nemački jezik A2

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike, koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama, poput putovanja, vremena, ekologije itd.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-Business & Internet MarketingNew Media Design ProgramWeb Design ProgramPython Development ProgramMicrosoft Administration Program.

Opis i cilj kursa Nemački jezik A2

Cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa novim oblicima rečenica u nemačkom jeziku, pridevskom deklinacijom, komparacijom prideva, pasivom i potencijalom. Gramatički deo prate tekstovi, koji polaznicima pomazu da lakše shvate primenu novonaučenih gramatičkih pravila. Tekstovi sadrže osnovnu leksiku, predviđenu za ovaj nivo učenja jezika i omogućavaju lakše sporazumevanje u svakodnevnim situacijama.

Potrebno predznanje

Potrebno je savladati gradivo predviđeno za nivo A1.

Kompetencije

Modul 1 – Deklinacija prideva

 • Znanje padeža i nastavaka za pridevsku deklinaciju.

Modul 2 – Vrste rečenica

 • Znanje veznika u nemačkom jeziku.
 • Sposobnost primene preterita modalnih glagola u rečenicama.

Modul 3 – Konjunktiv II

 • Znanje potencijala u nemačkom.
 • Veština upotrebe povratnih zamenica i zameničkih priloga.

Modul 4 – Pasiv

 • Znanje pasiva u nemačkom, komparacije prideva i veznika poređenja.

Modul 5 – Zavisne rečenice

 • Razumevanje pravila kod zavisnih rečenica.

Modul 6 – Relativne rečenice

 • Sposobnost primene relativnih zamenica.

Modul 7 – Finalne rečenice

 • Upotreba glagola ’’lassen”.
 • Znanje veznika koji služe za iskazivanje namera.

Modul 8 – Predlozi

 • Veština upotrebe predloga.

Modul 9 – Dopune u dativu

 • Sposobnost upotrebe dativa kao glagolske dopune, kao i upotrebe akuzativa kao dopune u obliku lične zamenice.

Modul 10 – Tekstovi

 • Sposobnost primene stečenog znanja kroz analizu tekstova.
Kurs Nemačkog jezika A2

Plan i program predavanja:

1. Deklinacija prideva

 • Pokazne zamenice
 • Deklinacija prideva
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

2. Vrste rečenica

 • Preterit modalnih glagola
 • Vrste veznika u nemačkom jeziku
 • Veznici za zavisne rečenice
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

3. Konjunktiv II

 • Povratni glagoli sa predloškom dopunom
 • Zamenički prilozi 
 • Konjunktiv II
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

4. Pasiv

 • Komparacija prideva i poređenje
 • Pasiv
 • Pasiv sa modalnim glagolima
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

5. Zavisne rečenice

 • Infinitiv sa ’’zu’’; zavisne rečenice sa ’’dass”
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

6. Relativne rečenice

 • Lične zamenice
 • Rečenične konstrukcije sa ’’es”
 • Relativne zamenice; relativne rečenice
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

7. Finalne rečenice

 • Glagol ’’lassen”; indirektni govor
 • Finalne rečenice sa ’’damit”
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

8. Predlozi

 • Predlozi; upotreba predloga 
 • Predlozi za mesto
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

9. Dopune u dativu

 • Dativ; pokazne zamenice u akuzativu
 • Razumevanje teksta (Leseverstehen)

10. Tekstovi

 • Čitanje i analiza tekstova predviđenih za nivo A2

Polaznici kursa Nemački jezik A2

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde