Kurs Structure and Analysis

Sakupljanje podataka je jedna od ključnih praksi u poslovanju svake savremene kompanije. Posebno je važno da pravilno prikupljeni podaci budu stručno interpretirani kako bi mogli da postanu korisne informacije. Znanje potrebno za ovu interpretaciju pomaže da se dođe do korisnih čitanja podataka, odnosno omogućava da se podaci transformišu u odgovarajuće i relevantne informacije. Podaci koji se sakupljaju preinačuju se u vredne informacije, koje imaju značajnu ulogu u poslovnoj svakodnevici i u donošenju poslovnih odluka. U savremenom poslovnom okruženju vrednost podataka i informacija kontinuirano raste, čineći ažuriran i pravilan proces prikupljanja suštinski važnim za efikasno upravljanje. Preko interpretiranja validnih podataka i zahvaljujući njihovoj pravovremenoj analizi, moguće je anticipirati kompanijske poteze, ali i sprečiti potencijalne greške i unaprediti trenutne poslovne pozicije.

Upotreba korisne metodologije dovodi do validnih podataka, zbog čega se upravo ove metode mogu smatrati važnim alatom za stvaranje korisnih činjenica. Uredno preispitivanje i osvežavanje podataka novim informacijama pomaže njihovom boljem tumačenju i upoređivanju sa nekim prethodnim nedovoljno relevantnim i zastarelim podacima. Zato se redovno ažuriranje starih, ali i prikupljanje novih podataka, njihovo tumačenje i upoređivanje sa prethodnim informacijama smatra posebno važnim radnjama u savremenim poslovnim okvirima. Tehnika analize podataka smatra se osnovnim znanjem koje je neophodno da ima svaki zaposleni kako bi se postigla konkurentska prednost na tržištu. 

Opis i cilj kursa Structure and Analysis

Kurs Structure and Analysis istražuje suštinsku razliku između podataka i informacija, sa posebnim osvrtom na značenje i ulogu pojma analize podataka. U okviru ovog kursa biće reči i o različitim predrasudama, ali i o često netačnim interpretacijama koje mogu dovesti do zabluda. Metodologije analize podataka biće temeljno razmatrane, pri čemu ćemo pružiti kraći osvrt na put od sirovih podataka do korisnih informacija koje podržavaju poslovnu praksu.

U vezi sa tim treba spomenuti da u poslovnoj praksi postoji raznovrstan spektar podataka koji se mogu sakupljati i analitički razmatrati. Analiza podataka je relativno novo interdisciplinarno polje informatike zahvaljujući kome se raspoznaju različiti obrasci i spoznaju novi obrasci u fomulisanju podataka. Ova analiza počiva na rezultatima primene veštačke inteligencije, na statistici, mašinskom učenju i drugim metodama koje proizlaze iz primene baza podataka. 

Prva i inicijalna komponenta koja je važna za svako znanje jesu podaci. Zato se podaci smatraju glavnim preduslovom za stvaranje znanja. Analiza podataka koristi se za to da se podaci transformišu u korisne informacije, koje se potom koriste, a to je važan proces za dalje razumevanje. Zahvaljujući saznajnom procesu bićete u prilici da uočite važnu diferencijaciju između dva pojma – podatka i informacije. 

U kursu Structure and Analysis poseban fokus postavljen je na metodologiju analize podataka kako bi se izbegle greške i zablude koje nepravilna interpretacija podataka može prouzrokovati. Pravilno metodološko sagledavanje analize podataka doprinosi dubljem razumevanju potreba kompanije i njenog poslovanja, uz osvrt na strukturu i karakteristike. Kroz kurs će biti obuhvaćene različite vrste analiza, poput eksplorativne, prediktivne i preskriptivne, uz posebnu pažnju usmerenu na važnu komponentu, odnosno na vizualizaciju i prezentaciju rezultata. U završnom delu kursa u  središtu pažnje su prediktivne prognoze koje se ostvaruju preko analize i zahvaljujući istraživanju podataka ilustrujući moć pravilnog strukturiranja i analiziranja podataka. Ovaj kurs pruža korisno znanje o metodologijama analize podataka, koje su ključne za razumevanje poslovne dinamike i za donošenje informisanih odluka.

Kurs Structure and Analysis odgovoriće na pitanja:

Koje nivoe analize podataka razlikujemo?

Razlikujemo tri osnovna nivoa analize podataka, i to su: eksplorativna, prediktivna i preskriptivna analiza. U eksplorativnoj analizi fokus je na istraživanju podataka za potrebe identifikovanja obrazaca, trendova i odnosa koji mogu biti korisni za razumevanje poslovanja. Prediktivna analiza koristi modele i algoritme kako bi se predvideli budući događaji na osnovu istorijskih podataka, i zahvaljujući njoj se omogućuje donošenje informisanih odluka. Preskriptivna analiza ide korak dalje i ne samo da predviđa buduće događaje već i pruža preporuke za akcije koje treba preduzeti kako bi se postigli željeni rezultati. Ovi nivoi analize omogućavaju sveobuhvatno sagledavanje podataka, od istraživanja do dubokog razumevanja i donošenja akcija zasnovanih na informacijama.

Koje novine su nastupile zahvaljujući analizi podataka?

Analiza podataka je transformisala način na koji poslujemo i donosimo odluke. Zahvaljujući njoj kompanije su sposobne da iz obimnih podataka izvuku vredne uvide koji podržavaju strategiju poslovanja. Ova analiza omogućava personalizovan marketing, pronalaženje potencijalnih problema u procesu, optimizaciju lanca snabdevanja i predviđanje potreba potrošača. Takođe, analiza podataka je ključna za razvoj veštačke inteligencije i mašinskog učenja, omogućavajući autonomne sisteme i automatizaciju procesa. U medicini, analiza podataka je doprinela preciznijim dijagnozama i pronalaženju efikasnijih tretmana.

Osim toga, analiza podataka je stvorila nova zanimanja, kao što su analitičar podataka, stručnjak za poslovnu analitiku, specijalista za mašinsko učenje i inženjer za analizu podataka. Ovi profesionalci su bitni za tumačenje, obradu i primenu podataka u različitim industrijama. Takođe, otvorena su radna mesta za eksperte za vizualizaciju podataka, koji pomažu u pretvaranju složenih podataka u razumljive vizuelne prikaze. Sve ovo ukazuje na značajnu promenu na tržištu rada i potrebu za stručnjacima koji su sposobni da iskoriste moć analize podataka za unapređenje poslovanja.

Šta podrazumeva metodologija analize podataka?

Metodologija analize podataka je sistematičan pristup koji obuhvata korake i tehnike za efikasno istraživanje i interpretaciju podataka kako bi se dobili relevantni i pouzdani rezultati. Ova metodologija uključuje nekoliko ključnih elemenata. Prvi korak čini definisanje ciljeva analize i postavljanje jasnih pitanja koja treba rešiti. Zatim sledi faza prikupljanja podataka, u kojoj se identifikuju relevantni izvori informacija i sakupljaju relevantni podaci.

Nakon prikupljanja, sledeći korak je čišćenje i priprema podataka, što podrazumeva otklanjanje grešaka, nedoslednosti i nepotpunosti kako bi se obezbedili tačni podaci za analizu. Nakon toga dolazi faza analize, u kojoj se primenjuju različite statističke, matematičke i algoritamske tehnike za otkrivanje obrazaca, trendova i odnosa među podacima.

Važan deo metodologije je i interpretacija rezultata, pri kojoj se analizirani podaci pretaču u razumljive uvide koji podržavaju donošenje odluka. Na kraju, metodologija obuhvata i prezentaciju rezultata, koja može uključivati izradu vizualizacija i relacija kako bi se rezultati što efikasnije preneli zainteresovanim stranama.

U suštini, metodologija analize podataka obezbeđuje strukturiran pristup istraživanju podataka, pomaže u osiguravanju kvaliteta podataka i omogućava da se podaci pretvore u korisne informacije koje doprinose donošenju informisanih poslovnih odluka.

Kurs Structure and Analysis

Plan predavanja kursa Structure and Analysis

 • Šta su podaci
  • Šta je analiza podataka
  • Zablude i predrasude
  • Metodologija analize podataka ili put od podatka do saznanja
 • Izvori podataka
 • DIKW piramida
 • Razlika između podatka i informacije
  • Stavljanje podataka u kontekst
 • Metodologija analize podataka
  • Nivoi analize podataka
   • Eksplorativna analiza podataka
 • Alati za analizu podataka
 • Big data zanimanja
  • Nove tendencije 

polaznici kursa Structure and Analysis u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se