Kurs Uvod u iOS i programiranje

Na koji način je gigantska kompanija Apple rešila problem hardverske i sistemske zaštite? Koje Apple platforme postoje i kako funkcionišu? Šta je Apple Developer program? Koji su elementi macOS i iOS operativnih sistema? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja dobićete na kursu Uvod u iOS i programiranje, koji ujedno predstavlja i vaš prvi korak ka svetu informacionih tehnologija i uspešnoj karijeri iOS programera.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: iOS Development Program.

Opis i cilj kursa Uvod u iOS i programiranje

Kurs Uvod u iOS i programiranje uvodi polaznike u osnove Apple platforme i macOS operativnog sistema. Takođe, detaljno se proučavaju bitni elementi programiranja koje je neophodno savladati. Na početku kursa biće prikazane informacije o različitim Apple platformama, za koje je moguće razvijati aplikacije i njihove karakteristike. Sledeći deo kursa bavi se operativnim sistemima macOS i iOS. Biće prikazana njihova arhitektura, karakteristike i osnovne informacije koje su neophodno za rukovanje njima. Nakon toga biće opisano na koji način je Apple rešio hardversku i sistemsku zaštitu, ali i zaštitu koja se tiče aplikacija. Na kraju prvog dela kursa, biće opisano šta je to Apple Developer program, na koji način je moguće pridružiti se tom programu i koje su opcije nekom korisniku na raspolaganju kada poseduje određeno članstvo u tom programu.

Drugi deo kursa detaljno prolazi kroz osnovne elemente programiranja. Biće prikazano na koji način je moguće smeštati podatke u memoriju, kako se kreiraju promenljive, kako koristiti operatore, na koji način je moguće postaviti neko pitanje i u zavisnosti od odgovora izvršiti neki od scenarija. Nakon toga biće prikazane petlje i njihova upotreba. Poslednji deo kursa tiče se koncepta objektno orijentisanog programiranja.

Cilj kursa Uvod u iOS i programiranje je upoznavanje polaznika sa osnovnim konceptima programiranja i Apple platformama. Polaznici će biti osposobljeni da prepoznaju različite Apple platforme, njihovu namenu i međusobne razlike, da koriste macOS operativni sistem i da poznaju njegove elemente. Osim toga moći će da opišu osnovne karakteristike iOS operativnog sistema i načine na koji je realizovana bezbednost. Biće upoznati sa Apple developer programom i namenom svakog od naloga koji je moguće učlaniti u ovaj program. Nakon završetka kursa polaznici će biti u stanju da rešavaju osnovne probleme kreiranjem programske logike. Kireiraće samostalno jednostavne programe, manipulisati podacima, izvršavati ih i prikazivati odgovarajuće rezultate. Biće u stanju da razumeju i primene osnovne koncepte objektno orijentisanog programiranja.

Plan i program predavanja

1. Uvod u iOS

 • Apple platforme
 • Uvod u macOS i iOS
 • Hardware, System and App security
 • Apple Developer programs

2. Uvod u programiranje

 • Uvod u programiranje
 • Promenljive
 • Operatori
 • Kontrola toka
 • Petlje
 • Funkcije
 • Klase i objekti

Kurs Uvod u iOS i programiranje

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se