Kurs Software Engineering Tools and Methods

Softverski razvojni alati (engl. tools) predstavljaju računarski zasnovane alate koji se koriste kao podrška životnom ciklusu razvoja softvera. Ovi alati omogućavaju automatizaciju dobro definisanih akcija koje se ponavljaju, smanjujući tako opterećenje softverskih inženjera, koji su slobodni da se koncentrišu na kreativnije aspekte procesa. 

Pomenuti alati najčešće su dizajnirani tako da podržavaju određeni metod softverskog inženjerstva, smanjujući svako administrativno opterećenje vezano za ručnu primenu metoda. Poput ovih metoda softverskog inženjerstva, alati su takođe kreirani sa ciljem sistematičnijeg rada softverskih inženjera i mogu da variraju u opsegu od podrške individualnim zadacima do sveobuhvatnih alata kompletnog životnog ciklusa razvoja softvera. 

Metode softverskog inženjerstva nameću strukturu aktivnosti kako bi kreiranje softvera bilo efikasnije i imalo veće šanse za uspeh. Metode obično pružaju notaciju i rečnik, procedure za izvršavanje zadataka i smernice za proveru procesa i proizvoda. Dok postoje detaljna uputstva za specifične alate i različita istraživanja inovativnih alata, opšta tehnička uputstva za alate softverskog inženjerstva su jako retka i oskudna. S druge strane, alati i metode softverskog inženjerstva zajedno pokrivaju kompletan proces životnog ciklusa i zbog toga su vezani za svaku oblast softverskog inženjerstva. 

Ovaj kurs predstaviće vam upravo najčešće korišćene alate u procesu softverskog inženjerstva, a nakon što uvidite značaj njihove primene, bićete još jedan korak bliže statusu IT stručnjaka, a samim tim i uspešnoj karijeri.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Engineering Program.

Opis i cilj kursa Software Engineering Tools and Methods

Tokom ovog Software Engineering Tools and Methods kursa, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa najčešće korišćenim alatima u procesu softverskog inženjerstva. 

Na ovom kursu obrađivaće se oblast Softverski alati prema IEEE Computer Society, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge 2004, zatim Team Foundation Server (TFS), Microsoftov proizvod za upravljanje kodom, prikupljanje podataka, izveštavanje i praćenje projekta, i jedan je od najboljih alata namenjen za razvoj softverskih projekata.

Osim toga, na kursu će se govoriti i o Rational Doorsu, IBM-ovom alatu za upravljanje zahtevima, kao i Microsoft Projectu, jednom od najpoznatijih alata za upravljanje projektima. Za pohađanje kursa nisu vam neophodna bilo kakva predznanja van onih koje ćete steći na drugim kursevima u okviru programa ITAcademy za buduće softverske inženjere, po kom se školujete. 

Celokupno gradivo kursa podeljeno je na tematske celine, odnosno module koji imaju ulogu da vam omoguće što jednostavnije usvajanje novih znanja i praćenje predavanja bez poteškoća. Na početku kursa, iskusni predavači koji iza sebe imaju višegodišnje iskustvo upoznaće vas sa osnovnim alatima softverskog inženjerstva, a zatim i sa svim ostalim alatima. Zatim sledi druga tematska celina, čiji će fokus biti na Team foundation serveru, odnosno pregledu njegovih osobina, forme i sistema izveštavanja. Nakon ovih modula, na red dolazi deo kursa koji sa sobom nosi nešto kompleksnije gradivo, a tiče se IBM Rational Doorsa, tačnije njegovih alata za prikupljanje softverskih zahteva. 

Na samom kraju očekuje vas tematska celina koja će se baviti softverom Microsoft Project i alatima za upravljanje projektima. U tom delu saznaćete kako se upravlja resursima, šta predstavlja pojam upravljanja projektima, koja je uloga menadžera projekta i još mnogo toga.

Znanja koja usvojite tokom predavanja u okviru ovog kursa predstavljaće vaš veoma značajan korak ka zanimanju softverskog inženjera, koje spada među najtraženije i najplaćenije profesije u oblasti informacionih tehnologija.

Kurs Software Engineering Tools and Methods

Plan i program predavanja:

1. Pregled alata softverskog inženjerstva

 • Osnovni alati softverskog inženjerstva
 • Ostali alati softverskog inženjerstva

2. Team Foundation Server

 • Pregled osobina Team Foundation Servera
 • Definicija i forma Team Foundation Servera
 • Sistem izveštavanja i praćenja Team Foundation Servera
 • Funkcionalnosti Team Explorera
 • Praćenje radnih zadataka preko Visual Studio 2008 Team Systema

3. IBM Rational DOORS – alat za prikupljanje softverskih zahteva

 • IBM Rational DOORS – pregled osnovnih funkcija
 • Linkovi i povezivanje u programu IBM Rational DOORS
 • Dinamički izveštaji u programu IBM Rational DOORS

4. Microsoft Project – alat za upravljanje projektima

 • Microsoft Project i planiranje projekta
 • Upravljanje resursima i praćenje troškova
 • Pojam upravljanja projektima
 • Uloga menadžera projekta
 • Pokretanje programa MS Project 2007
 • Otpočinjanje sa radom
 • Kreiranje liste zadataka
 • Dodatne operacije nad zadacima
 • Provera dužine trajanja projekta
 • Podešavanje radnih resursa
 • Podešavanje troškovnih i materijalnih resursa
 • Dodeljivanje resursa zadacima
 • Gantogram kao izveštaj
 • Formatiranje i štampanje izveštaja
 • Praćenje napretka realizacije projekta

Polaznici kursa Software Engineering Tools and Methods

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se