Kurs Software Quality Assurance

U prošlosti su se mogle pronaći različite definicije softverskog kvaliteta, od onih koje su ga opisivale kao „usklađenosti sa korisničkim zahtevima” do „dostizanja izvrsnog nivoa pogodnosti za korišćenje”. Ipak ne tako davno, kvalitet softvera je definisan kao stepen do kojeg skup suštinskih karakteristika ispunjava zahteve. 

Prilikom upoznavanja sa kvalitetom softvera, važno je istaći da se ovaj pojam posebno razmatra tokom kompletnog procesa softverskog inženjerstva i vezan je za sve oblasti kreiranja programa. Drugim rečima, softverski kvalitet definiše meru koliko je dobro softver dizajniran (Quality of Design) i koliko je softver u skladu sa tim dizajnom (Quality of Conformance). 

Kurs Software Quality Assurance osmišljen je kako bi vam kao budućim softverskim inženjerima omogućio da razumete značenje koncepata i karakteristika kvaliteta i njihov uticaj na razvoj softvera i održavanje. Kada je u pitanju softver, pojam kvaliteta nije tako jednostavan kao što se čini na prvi pogled. Za bilo koji inženjerski proizvod, postoji mnogo željenih kvaliteta relevantnih za određenu perspektivu proizvoda, koji treba da se raspravljaju i utvrđuju u vreme kada se proizvodni zahtevi postavljaju. 

Upravo iz svih pomenutih razloga ovaj kurs u kombinaciji sa ostalim kursevima u okviru vašeg programa školovanja doneće vam neophodna znanja koja će vam omogućiti brzo pronalaženje posla i započinjanje uspešne karijere.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Engineering Program.

Opis i cilj Kursa Software Quality Assurance

Tokom ovog Software Quality Assurance kursa, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa aspektima važnim za kvalitet softverskog proizvoda.

Ovaj kurs, između ostalog, obrađivaće oblasti „Softverski kvalitet” prema IEEE Computer Society, Software Engineering Coordinating Committee, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, kao i ostale standarde i modele softverskog kvaliteta, Model zrelosti sposobnosti (Capability Maturity Model, CMM), ISO standarde, sisteme obezbeđenja kvaliteta softvera i Six Sigma strategije poboljšanja kvaliteta i njene metode.

Da biste bez poteškoća pohađali kurs, efikasno učestvovali u predavanjima i sa razumevanjem usvajali nove veštine, nisu vam potrebna određena predznanja s obzirom na to da je gradivo podeljeno na tematske celine, odnosno module koji vas postepeno uvode ka najkompleksnijoj nastavi. 

Kompletna nastava na ovom kursu odvijaće se kroz dva modula, od kojih će vam prvi pružiti najosnovnija znanja. Na početku tog dela kursa očekuje vas lekcija posvećena kvalitetu softvera prema SWEBOK-u koja će vam odgovoriti na pitanje šta zapravo predstavlja pojam kvaliteta softvera. Zatim sledi predavanje čiji će fokus biti na procesu upravljanja kvalitetom softvera, a zatim i lekcije koje će obrađivati kontrolu i praktična razmatranja softverskog kvaliteta, odnosno tehnike upravljanja i merenja softverskog kvaliteta. Nakon što savladate pomenuta poglavlja, očekuje vas drugi deo kursa koji će vam doneti još značajnija znanja koja se tiču standarda i modela softverskog kvaliteta.

Glavni cilj kursa je da kao polaznik, nakon uspešno odslušanih predavanja, shvatite sve modele softverskog kvaliteta i njihovu primenu u cilju unapređenja kvaliteta. Uz to, veoma je važno da razumete važnost i bliskost pojmova kvaliteta procesa razvoja i kvaliteta softverskog proizvoda. Usvojena znanja sa ovog kursa, kao i veštine koje ćete steći u okviru drugih kurseva sa programa Software Engineering, omogućiće vam da nakon školovanja započnete uspešnu karijeru u perspektivnoj oblasti IT-ja.

Kurs Software Quality Assurance

Plan i program predavanja:

1. Oblast softverskog kvaliteta prema IEEE Computer Society, Software Engineering Coordinating Committee

 • Kvalitet softvera prema SWEBOK-u
 • Proces upravljanja kvalitetom softvera
 • Kontrole i praktična razmatranja softverskog kvaliteta
 • Tehnike upravljanja i merenja softverskog kvaliteta

2. Standardi i modeli softverskog kvaliteta

 • Gledišta na kvalitet softvera
 • Kvalitet procesa i kvalitet u kontekstu poslovnog okruženja
 • Modeli kvaliteta softverskog proizvoda
 • Standard ISO 9126 i Dromeyev model kvaliteta
 • Model zrelosti sposobnosti (Capability Maturity Model) – početni i ponovljiv nivo
 • Model zrelosti sposobnosti (Capability Maturity Model) – definisan, upravljani i optimizujući nivo
 • Procenjivanje resursa i model zrelosti sposobnosti ljudi
 • ISO 9000 i SPICE standard
 • Inženjering kvaliteta softvera
 • Sistem obezbeđenja kvaliteta softvera
 • Osnovne karakteristike DMAIC metode Six Sigma strategije

Polaznici kursa Software Quality Assurance

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se