Software Quality Assurance

Opis kursa:

Kvalitet softvera se posebno razmatra tokom kompletnog procesa softverskog inženjerstva i vezan je sa svim oblastima razvoja softvera. Softverski kvalitet definiše meru koliko je dobro softver dizajniran (Quality of Design) i koliko je softver u skladu sa tim dizajnom (Quality of Conformance).

Cilj kursa:

Tokom kursa, polaznici će se upoznati se sa svim aspektima važnim za kvalitet softverskog proizvoda. Shvatiće modele softverskog kvaliteta i njihovu primenu u cilju unapređenja kvaliteta. Takođe, spoznaće i važnost i bliskost pojmova kvaliteta procesa razvoja i kvaliteta softverskog proizvoda.

Sadržaj kursa:

 • Fundamenti softverskog kvaliteta
 • Kultura i etika softverskog inženjerstva
 • Vrednost i cena kvaliteta
 • Kvalitet procesa softverskog inženjerstva
 • Kvalitet softverskog proizvoda
 • Poboljšanje kvaliteta
 • Proces upravljanja kvalitetom softvera
 • Verifikacija i validacija
 • Pregled i revizija
 • Tehnike upravljanja kvalitetom softvera
 • Merenja softverskog kvaliteta
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Software Engineering Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde