Kurs Business Fundamentals

U poslednjih nekoliko godina sve češće se možemo susresti sa pojmom preduzetništva, pre svega, zbog doprinosa malih preduzeća sveukupnom ekonomskom razvoju privrede. Pored toga, sve više ljudi se odlučuje da gradi preduzetničke karijere, s obzirom na to da one nude veće ekonomske i psihološke podsticaje u odnosu na „klasične” korporativne karijere. Ovaj kurs, između ostalog, baviće se upravo ovim temama. Za poslovni uspeh, pored dobre ideje, potrebno je posedovati i poznavati niz pravnih, finansijskih, opštih, poslovnih pravila i procedura. 

Zbog toga vas kurs Business Fundamentals upoznaje sa pojmovima preduzetništva, razvojem biznis plana i izborom organizacionog oblika biznisa, koji predstavljaju osnovni preduslov za uspešan razvoj i implementaciju poslovne ideje. Osim toga, u ovom kursu su obrađene i teme poslovne etike, poslovnog prava i poslovne dokumentacije, koji predstavljaju neophodnu nadogradnju razvoja preduzetničke ideje. 

Kroz kurs ćete imati priliku da naučite da poslovno pravo predstavlja relativno novu disciplinu koja je nastala poslednjih decenija XX veka. Uz to, saznaćete i da je prilikom donošenja odluka o započinjanju biznisa neophodno da se opredelite i za način otpočinjanja biznisa, odnosno da izaberete da li ćete početi neki posao iz početka, od nule, ili ćete izabrati kupovinu već postojećeg biznisa ili kupovinu franšize. Znanja koja steknete kroz predavanja na kursu biće vam od velikog značaja prilikom izgradnje uspešne karijere u oblasti IT poslovanja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:E-Business & Internet Marketing ProgramE-commerce & Entrepreneurship ProgramOnline Sales & E-business Development Program i Web Project Manager & Data Analyst.

Kurs Business Fundamentals – opis i ciljevi

Tokom kursa Business Fundamentals, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, savladaćete osnove poslovanja iz različitih aspekata i osnovne elemente kao što su kreiranje biznis plana, oblici osnivanja i pokretanja poslovanja i etičke norme, i upoznati se sa poslovnom dokumentacijom.

Da biste s razumevanjem pohađali ovaj kurs i bez poteškoća usvajali nove veštine, nisu vam potrebna bilo kakva predznanja. Gradivo kursa podeljeno je na tematske celine koje vam omogućavaju da postepeno stičete nova znanja i na svakom predavanju pripremate se za ono što vas očekuje u narednoj lekciji. 

Prvi modul baviće se poslovnim pravom i u tom delu kursa naučićete po čemu je zapravo značajna ova oblast. Osim toga, upoznaćete se i sa ugovornim pravom i zaštitom intelektualne svojine. Zatim sledi druga tematska celina koja će biti fokusirana na preduzetništvo, odnosno strategije preduzetničkog poduhvata i pretpostavke uspešnog poslovanja. 

Nakon toga ćete se susresti sa upoznavanjem pojma biznis plana i njegovim elementima. Tom prilikom pohađaćete i lekcije posvećene analizi tržišta, kao i marketinškom i finansijskom planu. Četvrta tematska celina predstaviće vam pojam i značaj poslovne dokumentacije i tehnike za njeno vođenje. Kako se kurs bude bližio kraju, obrađivaćete sve kompleksnije gradivo u koje spada i kompletan poslednji modul. Ta tematska celina staviće akcenat na poslovnu etiku i pružiti vam znanja koja se tiču etičke norme i pravila profesionalnog ponašanja. 

Cilj kursa je da za vreme predavanja steknete sva neophodna znanja koja se tiču preduzetništva, razvoja biznis plana, izbora organizacionog oblika biznisa, kao i da se upoznate sa osnovama poslovne etike i poslovnog prava. Osim toga, na ovom kursu ćete se upoznati i sa svim neophodnim elementima poslovne dokumentacije koja se pojavljuje u svakodnevnom poslovanju. Po završetku Business Fundamentals kursa poznavaćete osnove poslovanja iz različitih aspekata, kao i osnovne elemente kao što su kreiranje biznis plana, oblici pokretanja poslovanja, etičke norme i kompletna poslovna dokumentacija.

Kurs Business Fundamentals

Plan i program predavanja:

1. Poslovno pravo 

 • Pojam i značaj poslovnog prava 
 • Oblici i forma vlasništva biznisa 
 • Šta je ugovorno pravo i zbog čega je značajno 
 • Zaštita intelektualne svojine

2. Preduzetništvo

 • Pojam i značaj preduzetništva 
 • Pretpostavke uspešnog poslovanja 
 • Strategije preduzetničkog poduhvata 
 • Upoznavanje polaznika sa preduzetničkim veštinama 
 • Preduzetničke osobine i motivi 

3. Biznis plan 

 • Pojam biznis plana 
 • Elementi biznis plana 
 • Šta je analiza tržišta 
 • Predstavljanje marketinškog plana polaznicima 
 • Proizvodni i menadžment plan
 • Šta je finansijski plan i zbog čega je značajan

4. Poslovna dokumentacija 

 • Pojam i važnost poslovne dokumentacije 
 • Vrste poslovne dokumentacije 
 • Komercijalna dokumentacija 
 • Poslovna prepiska 
 • Vođenje poslovne dokumentacije 

5. Poslovna etika 

 • Pojam poslovne etike 
 • Odgovornost i etika poslovanja 
 • Etičke norme i pravila profesionalnog ponašanja

Kurs Business Fundamentals

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Jesenji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde