Dijagram toka: Zašto je planiranje važno u procesu programiranja

Programiranje ne zahteva samo poznavanje nekog programskog jezika. Da bi program bio uspešan, mora se do tančina isplanirati svaki korak u programu. U tu svrhu se koristi dijagram toka, koji služi da se određeni proces sagleda na pravi način.

Dijagram toka programiranje

Šta je dijagram toka

Dijagram toka predstavlja grafički prikaz kompjuterskog algoritma. On omogućava opis zasnovan na modelovanju toka informacija oko mreže operativnih elemenata gde svaki element koristi ili menja informaciju koja ide ka tom elementu. Na ovaj način se, korak po korak, postavlja tok rada. Dijagrami mogu biti jednostavni i sadržati samo nekoliko koraka, ali mogu biti i izuzetno kompleksni.

Iako se dijagrami često povezuju sa programiranjem, oni se koriste i u drugim industrijama. Šta više, dijagram toka je nastao mnogo pre kompjuterske revolucije. Pretpostavlja se da je osnovni oblik današnjeg dijagrama nastao na više mesta, u različitim vremenima, razvijajući se potpuno nezavisno. 

S vremenom se razvio sistem specifičan za kompjuterske algoritme, koji olakšava snalaženje tokom rada. Postoje određena pravila kada je grafički prikaz dijagrama u pitanju. Svaki korak tokom procesa obeležen je specifičnim poljem. Simboli koji predstavljaju određene korake u dijagramu su standardizovani. To mogu da budu različite vrste akcija: odlučivanje, ispisivanje podataka itd.

Na ovaj način svako može da sa lakoćom protumači bilo koji dijagram. Osnovni simboli dijagrama toka su:

  • Operacija - Služi za unošenje naredbi za dodeljivanje određenih vrednosti. U ovom bloku se vrši obrada podataka.
  • Grananje (aritmetička odluka) - Omogućava tri različite akcije u zavisnosti od rezultata, tj. ima jednu ulaznu granu i tri izlazne.
  • Grananje (logička odluka) - Ispituje se istinitost nekog upita na osnovu kojeg se bira jedan od dva puta. Postoji jedna ulazna grana i dve izlazne.
  • Ulaz podataka - Služi za upisivanje podataka koji će se dalje obrađivati.
  • Izlaz podataka - Predstavlja podatke koji pokazuju krajnji rezultat koji se prikazuje negde.
  • Crta toka - Povezuje simbole u dijagramu i pomoću strelica pojašnjava u kom se smeru kreće proces. Tok se po pravilu kreće odozgo nadole ili sleva nadesno. 
  • Granično mesto - Početak, zaustavljanje, prekid itd.
  • Čvorište - Mesto gde se spajaju linije toka. U ovom slučaju može biti više ulaznih linija, ali je moguće imati samo jednu izlaznu

Izrada dijagrama toka

Dijagram toka je sastavni deo procesa razvoja kompjuterskog programa. Da bi se kreirao željeni program, potrebno je jasno definisati operacije koje se mogu izvesti. Pri tome je bitno predvideti sve moguće „scenarije”, tj. situacije koje se mogu dogoditi tokom procesa. Dijagram iz tog razloga može nekad biti veoma kompleksan, sa puno grananja.

Na ovaj način se programer na vreme suočava sa svim izazovima, pa može da planira način na koji će pristupiti kodiranju. Takođe, svaki projekat, pa samim tim i dijagram toka, mora imati jasan cilj, tj. start i cilj. To znači da moramo da znamo šta tačno želimo da postignemo. U tom slučaju, sa jasno utvrđenim ciljem krećemo u kreiranje dijagrama.

Kada krenete sa izradom po principu „korak po korak”, suočićete se vrlo brzo sa prvim izazovima. Jedan od glavnih preduslova za uspešno kreiranje dijagrama toka jeste poznavanje materije i posedovanje znanja za kreiranje rešenja. To često uošte nije tehnički problem jer program može da se bavi bilo čime.

Na primer, može da se desi da pišete program za klijenta koji želi da razvije softver za svoj posao. U tom slučaju ćete morati da razumete materiju kojom će se baviti program. Drugačije nećete moći ni da počnete da programirate, ma koliko bili stručni. Zato je bitno dobro se uputiti u materiju, ali i precizno definisati početne podatke, kao i izlazne podatke.

U tom slučaju će vam biti mnogo jasnije šta treba da radite između te dve krajnje tačke dijagrama. Ukoliko se dobro definiše dijagram toka, samo programiranje će biti mnogo lakše. Sledeći korak predstavlja odabir metodologije na osnovu koje će se rešavati zadatak i prikazati konačni rezultat. Na sam način kreiranja dijagrama, a kasnije i programa, utiču mnogi elementi koji su usko povezani sa temom, pravilima i odabranim načinom rada (koji ima svoja ograničenja).

Kreiranje dijagrama toka IT programiranje

Definisanje i izrada dijagrama

Kada se tačno definišu svi elementi, sama izrada dijagrama je u stvari „stavljanje na papir” svih informacija. Informacije u procesu pripreme su sakupljene i istražene i one se sada direktno primenjuju i tačno definišu. Dijagram toka ima za cilj da pruži tačan sled procesa, definišući pri tome sve neophodne operacije. Konačni rezultat procesa mora da bude tačno definisan cilj, tj. krajnji rezultat dijagrama.

Pri izradi dijagrama toka koriste se definisani simboli koji olakšavaju konačno pisanje programa. Kako se na ovaj način prvenstveno rešavaju tok operacija i moguća rešenja, samo programiranje se može izvesti u bilo kom programskom jeziku. Pojedini moderni jezici nude iskusnim programerima dovoljno mogućnosti za preskakanje kreiranja djagrama toka. Ipak, temeljno planiranje umnogome olakšava proces i smanjuje šansu za pravljenjem greške prilikom kodiranja.

Gde naučiti više o dijagramu toka?

Poznavanje dijagrama je direktno vezano za savladavanje programskih jezika. To je ujedno i cilj svakog ko želi da postane programer. Bez obzira da li vas interesuje PHP, Python, Java, ili neki drugi programski jezik, neophodno je da savladate sve korake u samom procesu programiranja. Na ovaj način ćete posedovati temeljno i primenjivo znanje koje je garant uspešne i odlično plaćene karijere programera.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se