Internet Law Basics and GDPR

Internet pravo i Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) predstavljaju ključne aspekte savremenog digitalnog sveta. Internet je postao središnje mesto za komunikaciju, poslovanje i razmenu informacija, dok je cilj GDPR-a zaštita podataka i privatnosti korisnika.

Internet pravo obuhvata različite oblasti prava koje se odnose na internet poslovanje, elektronsku trgovinu, autorsko pravo, zaštitu podataka o ličnosti, oglašavanje na internetu, zaštitu prava na žig i druge. Ono reguliše pravne obaveze, odgovornosti i prava svih učesnika u onlajn-sferi, uključujući preduzeća, organizacije, vlasnike internet stranica, kupce i korisnike.

GDPR predstavlja najznačajniju regulativu u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Uvedena je kako bi se osigurale privatnost i kontrola nad ličnim podacima korisnika u digitalnom okruženju. Ona propisuje obaveze za organizacije koje obrađuju podatke građana Evropske unije, uključujući pristanak korisnika, transparentnost, sigurnost podataka, prava ispitanika i obaveštavanje o povredama podataka.

Implementacija GDPR-a ima veliki uticaj na način poslovanja i zahteva od organizacija da usklade svoje procese i prakse sa propisima. To podrazumeva usvajanje politika zaštite podataka, implementaciju sigurnosnih mera, obuku zaposlenih, sprovođenje procene rizika i saradnju sa nadzornim organima.

Razumevanje internet prava i GDPR-a je od suštinske važnosti za organizacije koje se bave onlajn-poslovanjem. To im omogućava da zaštite podatke korisnika, da posluju u skladu sa zakonskim obavezama, da izbegnu pravne probleme i pridobiju poverenje svojih klijenata.

Uzimajući u obzir brz razvoj tehnologije i sve veću digitalnu prisutnost, internet pravo i GDPR postaju sve relevantniji i aktuelniji. Pravilan tretman podataka i poštovanje pravnih aspekata internet poslovanja su neophodni za održavanje integriteta, sigurnosti i transparentnosti digitalne ekonomije.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Digital Marketing Planner & Account ManagerContent & SEO ManagerWeb Project Manager & Data AnalystOnline Sales & E-business Development ManagerE-commerce Manager & Entrepreneur.

Opis i cilj kursa Internet Law Basics and GDPR

Kurs Internet Law Basics namenjen je onima koji žele da steknu osnovno razumevanje internet prava i zakonskih okvira koji regulišu internet aktivnosti. Kroz ovaj kurs polaznici će se upoznati sa ključnim aspektima internet prava, zakonima koji se odnose na elektronsku trgovinu i zaštitu privatnosti i autorskih prava na internetu, kao i sa pitanjima cenzure, nedostupnosti interneta i zaštite od neželjenog sadržaja.

Prvi deo kursa posvećen je uvodu u internet pravo i zakonske okvire koji regulišu aktivnosti na internetu. Polaznici će naučiti osnovne principe i koncepte internet prava, kao i ključne zakone koji se odnose na upotrebu interneta. Ovaj deo kursa obuhvata teme poput digitalnih potpisa, elektronskog poslovanja, zaštite podataka i elektronskih transakcija.

Drugi deo kursa fokusira se na prava internet trgovine, uključujući zakone koji se odnose na elektronsku trgovinu i zakone u okviru Evropske unije. Polaznici će se upoznati sa pravnim aspektima elektronske trgovine, uključujući pravila i regulative za onlajn-prodaju, zaštitu potrošača, zaštitu privatnosti podataka i pravila o elektronskim transakcijama. Pored toga, istražiće zakonske zahteve koji se primenjuju na elektronsku trgovinu u okviru Evropske unije.

Treći deo kursa posvećen je zaštiti privatnosti i autorskih prava na internetu. Polaznici će se upoznati sa regulativama i zakonima koji se odnose na zaštitu privatnosti podataka na internetu, uključujući GDPR (Opštu uredbu o zaštiti podataka). Takođe, istražiće zakonske aspekte autorskih prava na internetu, uključujući zaštitu intelektualne svojine i pravila korišćenja sadržaja.

Četvrti deo kursa obuhvata teme cenzure, nedostupnosti interneta i zaštite od neželjenog sadržaja. Polaznici će istražiti pitanja koja se tiču ograničavanja pristupa internetu, regulacije sadržaja na internetu i mehanizama zaštite od neželjenog sadržaja, uključujući filtriranje, blokiranje i pravila o digitalnom sadržaju.

Cilj kursa Internet Law Basics je da polaznici steknu osnovno razumevanje zakonskih okvira koji regulišu internet aktivnosti i da budu svesni pravnih aspekata prilikom korišćenja interneta. Nakon završetka kursa polaznici će umeti da prepoznaju ključne zakonske stavke i da primene odgovarajuće pravne principe u svakodnevnim situacijama koje imaju veze sa internetom.

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Odakle potreba za internet pravom i šta je internet pravo?

Potreba za internet pravom proizlazi iz sveprisutnosti interneta u današnjem društvu i sve veće zavisnosti od njega u svim sferama života. Internet pravo odnosi se na skup zakona, pravila i regulativa koji regulišu upotrebu interneta, elektronsku trgovinu, zaštitu privatnosti, autorska prava i druge aspekte koji se tiču interneta.

Internet pravo je važno iz nekoliko ključnih razloga. Prvo, internet pravo pruža pravni okvir koji štiti interese korisnika interneta, kao i pružaoca usluga na internetu. Regulisanje elektronske trgovine, privatnosti podataka i autorskih prava osigurava sigurnost, integritet i transparentnost u digitalnom okruženju. Takođe, internet pravo reguliše pitanja kao što su zaštita od neželjenog sadržaja, cenzura i nedostupnost interneta, osiguravajući slobodu izražavanja i pristup informacijama.

Zahvaljujući internet pravu, postiže se ravnoteža između zaštite korisnika interneta, podsticanja inovacija i podržavanja digitalne ekonomije. Ono pruža jasan okvir i smernice za ponašanje svih učesnika na internetu, štiteći njihova prava i interese.

Šta je cenzura?

Cenzura je praksa kontrole, filtriranja ili ograničavanja informacija, ideja, mišljenja ili izraza koji se prenose putem različitih medija, uključujući internet, televiziju, novine i druge oblike komunikacije. Cenzuru mogu primenjivati ​​država, organizacije, institucije ili čak pojedinci sa ciljem da se spreči pristup određenom sadržaju ili da se oblikuje javno mnjenje u skladu sa određenim ideologijama ili interesima.

U digitalnom dobu internet cenzura postaje sve veći izazov s obzirom na sveprisutnost interneta i njegovu ulogu u razmeni informacija. Borba protiv cenzure podrazumeva zagovaranje slobode izražavanja, pristup otvorenoj i slobodnoj internet infrastrukturi, kao i podršku tehnologijama i alatima koji omogućavaju zaobilaženje cenzure i zaštitu prava korisnika interneta.

Šta je elektronski dokument?

Elektronski dokument je digitalni zapis koji sadrži informacije i može imati istu pravnu vrednost kao i tradicionalni papirni dokument. On predstavlja elektronski oblik informacija koji se može kreirati, čuvati, obrađivati, prenositi i arhivirati putem elektronskih uređaja i sistema.

Elektronski dokumenti mogu biti različitih formata, uključujući tekstualne dokumente (poput PDF-a, Word dokumenata), elektronske tabele, prezentacije, slike, audio ili video zapise. Oni se često koriste u različitim oblastima, kao što su elektronska trgovina, bankarstvo, administracija, pravo i druge.

Da bi elektronski dokument imao pravnu valjanost, često se primenjuju digitalni potpisi i enkripcija kako bi se obezbedili autentičnost, integritet i zaštita od neovlašćenog pristupa. Zakoni i regulative poput elektronskog potpisa priznaju pravnu validnost elektronskih dokumenata, omogućavajući im da se koriste u pravnim transakcijama, ugovorima, sudskim postupcima i drugim pravnim situacijama.

Elektronski dokumenti imaju brojne prednosti u odnosu na tradicionalne papirne dokumente, uključujući brži pristup, lakše deljenje i arhiviranje, smanjenje troškova štampe i skladištenja, kao i mogućnost lakše pretrage i obrade podataka. U današnjem digitalnom dobu elektronski dokumenti su postali nezamenjivi deo modernog poslovanja i komunikacije.

Otvoren laptop

Plan i program kursa Internet Law Basics and GDPR

Modul 1 – Internet Law Basics

  1. Internet Law Basics – uvod u internet pravo i zakonske okvire i stavke koje regulišu internet pravo
  2. Prava internet trgovine – zakoni u okviru elektronske trgovine i zakoni u okviru Evropske unije
  3. Zaštita privatnosti i autorskih prava na internetu
  4. Cenzura, nedostupnost interneta i zaštita od neželjenog sadržaja

Polaznici kursa Internet Law Basics and GDPR prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se