Internet Law Basics

Opis kursa

Za vođenje poslova na internetu veoma je važno imati svest o pravnim aspektima poslovanja koja su u vezi sa internet poslovanjem u svim njegovim segmentima.

Cilj kursa

Polaznici kursa će dobiti potrebna znanja iz prava koje je u vezi sa oblastima - online advertajzing, ugovorno pravo, zaštita intelektualne svojine, trgovinsko pravo, zaštita podataka, zaštita od diskriminacije.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-commerce & Entrepreneurship ProgramOnline Sales & E-business Development ManagerContent & SEO ProgramOnline PR & Community Manager ProgramDigital Media Manager ProgramDigital Marketing Planner Program i Web Project Manager & Data Analyst.