Internet Law Basics

Opis kursa

Za vođenje poslova na internetu veoma je važno imati svest o pravnim aspektima poslovanja koja su u vezi sa internet poslovanjem u svim njegovim segmentima.

Cilj kursa

Polaznici kursa će dobiti potrebna znanja iz prava koje je u vezi sa oblastima - online advertajzing, ugovorno pravo, zaštita intelektualne svojine, trgovinsko pravo, zaštita podataka, zaštita od diskriminacije.