Kurs Google Academy Display

Rapidan progres informacionih tehnologija doveo je do toga da se brzo i lako može pristupiti neophodnim znanjima. Tako su važna znanja postala mnogo dostupnija. Međutim, digitalna revolucija donosi ne samo novu informacionu paradigmu već i promene u načinima rada, svakodnevnim aktivnostima, te se stvara i potreba za novim zanimanjima i stručnim znanjima. Kompanija Gugl je u svetlu ovih promena lansirala svoju seriju edukativnih programa i stručnih sertifikacija za digitalno oglašavanje. To su programi koji zahtevaju kompetencije u internet oglašavanju i osiguravaju stručnost u tom domenu. Ova inicijativa ističe da digitalno doba donosi kako prilike za brže pristupanje znanju tako i mogućnost za sticanje specijalizovanih veština koje odgovaraju zahtevima modernog poslovnog sveta.

Google Ads Display predstavlja jedno od ključnih područja u digitalnom oglašavanju koje zahteva temeljno poznavanje metoda kojima mogu uspešno da se plasiraju reklamne poruke širom globalnog tržišta. Kroz Google Ads sertifikaciju, koja potvrđuje stručnost u oblasti digitalnog oglašavanja na različitim ekranima, postajete važan partner brojnim malim i srednjim preduzećima koja teže uspešnom prisustvu u dinamičnom tržišnom onlajn-kontekstu. Pored toga, ovo znanje može vam pomoći da postanete stručnjak za plasiranje reklamnih sadržaja na različitim komunikacionim kanalima, naročito na onlajn-platformama. Sticanje sertifikata za Google Ads ne samo da omogućava prepoznavanje u domenu oglašavanja već i otvara vrata ekspertize u oblasti promocije na digitalnim medijima.

U svetlu rastućeg digitalnog tržišta i ubrzanog tehnološkog razvoja ključno je da se prate savremeni trendovi. Sticanje Google sertifikacije jedan je od važnih koraka za informisanje u dinamičnom svetu savremene informaciono-tehnološke inovativnosti.

Opis i cilj kursa Google Academy Display

Google Academy Display pruža pripremu za sticanje zvaničnog Guglovog sertifikata, fokusirajući se na Google Display kampanje. Kurs je podeljen u šest sekcija koje detaljno razmatraju aspekte oglašavanja na platformi Gugl. Kroz ovaj program naučićete kako da efikasno proširite uticaj u digitalnom svetu putem oglašavanja na Guglu istražujući različite načine na koje ljudi koriste Gugl radi pronalaženja informacija. Osim toga, biće istražene različite opcije koje Gugl pruža za unapređenje onlajn-poslovanja, uključujući povećanje prodaje, generisanje interesovanja za proizvode ili usluge, povećanje veb-saobraćaja, izgradnju svesti, promociju aplikacija i mnoge druge. Sve ove poslovne prilike biće pažljivo analizirane i objašnjene omogućavajući vam da dublje razumete digitalni marketing putem platforme Gugl.

Nakon završene pripreme imaćete priliku da svoje znanje potvrdite u okviru Google Display oglasnih praksi. Ovakva primena znanja omogućiće vam da spoznate tehnike displej-oglašavanja koje omogućavaju najbolje rezultate oglasne prakse. Korisnici koji zasluže sertifikat ove platforme biće u prilici da pokažu sposobnost razvijanja efikasnih strategija displej-oglašavanja i kreativnih kampanja, što im pruža mogućnost da ostvare specifične marketinške ciljeve. Ovim sertifikatom potvrđuju se sposobnosti i veštine u vođenju uspešnih kampanja na platformi Gugl, što otvara vrata za izgradnju ugleda i reputacije stručnjaka za digitalno oglašavanje, i čime se povećava konkurentnost na tržištu.

Bićete osposobljeni za kreiranje i optimizaciju Google Ads kampanja, posebno fokusiranih na Google Display oglase, kao i za upravljanje tim kampanjama. Ova priprema omogućava vam da razvijate i vodite kampanje na Google Display mreži. Nakon završene pripreme stičete sposobnost prepoznavanja najboljih praksi u oblasti Google Display oglašavanja. Takođe, postajete sposobni da samostalno prepoznate i optimizujete oglasne kampanje kako biste postigli maksimalan uticaj na ciljnu publiku. Ovaj sertifikat potvrda je znanja eksperta koji je osposobljen da uspešno vodi kampanje na platformi Gugl, kao i da tim kampanjama upravlja, čime se povećava vrednost i potencijal na tržištu digitalnog oglašavanja.

Sticanjem Google Academy Display sertifikata postajete stručni i sposobni da transformišete poslovne ideje u sofisticirane digitalne marketinške strategije. Ova priprema vodi ka tome da je moguće samostalno osmišljavati Google Display strategije u okvirima šireg konteksta marketinškog plana kompanije. Kroz oglasne kampanje može se povećati vidljivost kompanije, mogu se privući novi kupci, mogu se potencijalni klijenti angažovati da razmatraju kupovinu ili ih možete podstaći na željenu akciju. Ostvarena ekspertiza će biti cenjena, posebno od kompanija koje teže da angažuju stručna lica, sposobna da pomognu u postizanju uspešnih rezultata u digitalnom oglašavanju. 

Kurs Google Academy Display će odgovoriti na pitanja:

Šta predstavljaju Google Display oglasi?

Google Display oglasi su oblik digitalnog oglašavanja koji se prikazuje na različitim veb-lokacijama širom interneta putem oglašivačke mreže Gugla. Ovi oglasi sadrže vizuelni i tekstualni sadržaj kao što su slike, animacije ili video-zapisi, i često se pojavljuju na veb-stranicama, video-snimcima na Jutjubu i mobilnim aplikacijama. Cilj Google Display oglasa je da privuku pažnju ciljane publike i povećaju vidljivost proizvoda ili usluga kompanije. Kroz napredne ciljne opcije, oglasi se mogu prikazivati određenim demografskim grupama, prema njihovim interesovanjima, lokacijama i drugim parametrima, što omogućava efikasno targetiranje. Ova forma oglašavanja pruža širok domet i mogućnost da se dosegnu potencijalni kupci dok pretražuju internet, čime se promoviše brend i ostvaruje veća prisutnost na digitalnom tržištu.

Koje bidding strategije postoje za plasman Google Display oglasa?

Za Google Display oglase postoje različite bidding strategije koje omogućavaju oglašivačima da upravljaju svojim budžetima i ciljevima. CPC (Cost-Per-Click) strategija omogućava plaćanje samo kada korisnik klikne na oglas. CPM (Cost-Per-Thousand Impressions) omogućava plaćanje po prikazivanju oglasa hiljadu puta. CPA (Cost-Per-Action) cilja na konkretnu akciju korisnika, kao što je kupovina ili registracija. ROAS (Return on Ad Spend) se fokusira na prihod koji se generiše u odnosu na potrošnju na oglase. Maximize Conversions optimizuje budžet za maksimalan broj konverzija. Target CPA cilja na određeni trošak po konverziji. Target ROAS cilja na postizanje određenog povratka na uloženi kapital. Izbor strategije zavisi od ciljeva oglašavanja, budžeta i željenih rezultata.

Koje su koristi za poslovanje kompanije od oglašavanja posredstvom Google Display oglasa?

Google Display oglasi omogućavaju ciljanje široke publike putem vizuelno privlačnih oglasa na različitim veb-lokacijama. Ovo povećava vidljivost brenda i stvara svest o proizvodima ili uslugama. Poboljšana vidljivost može dovesti do veće posete veb-sajtu i potencijalno do većeg broja konverzija. Precizne ciljne grupe omogućavaju da se oglasi prikažu relevantnim korisnicima, povećavajući šanse za angažman i konverzije. Takođe, Google Display oglasi mogu pomoći u izgradnji odnosa sa publikom, povećavajući prepoznatljivost brenda i poverenje korisnika. Kroz analizu performansi oglasa, moguće je prilagoditi strategije i optimizovati kampanje za bolje rezultate. Ovo sve zajedno može podstaći rast prodaje, povećati veb-saobraćaj i uspešnost digitalnog marketinga.

Devojka drži laptop i pokazuje na njega

Plan i program kursa Google Academy Display

  • Proširite svoj uticaj u digitalnom svetu pomoću Google Adsa – zašto koristiti Google oglase i kakav bi uticaj mogli da imaju na poslovanje
  • Osnovna podešavanja Google kampanje na Display Google mreži
  • Google Display platforma i korisnici
  • Strategija biddinga – Smart Bidding and Automated Bidding
  • Koristite pravu poruku za pravu publiku – kako targetirati ciljnu grupu efikasnom porukom
  • Koje dodatne alate koristiti za povećanje konverzija 

Polaznici kursa Google Academy Display prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se