Kurs Razvoj servisnih aplikacija

Servisne aplikacije su neizostavna komponenta web platformi. Ovo je razlog zbog koga im je posvećena posebna pažnja i poseban kurs. Kurs Razvoj servisnih aplikacija objašnjava upravo koncepte servisnih aplikacija, njihovu logiku i implementaciju.

U prvom delu kurs objašnjava serijalizaciju u programiranju i njenu veliku važnost u kontekstu platformske nezavisnosti. Utvrđuje se poznavanje JSON i XML formata i manipulacija dokumentima koji ih sadrže. Takođe se utvrđuju i koncepti mrežnog programiranja, koje je važan infrastrukturni faktor u programiranju servisa.

Kurs zatim objašnjava koncept SOAP protokola. Ovaj protokol, baziran na XML-u, koristi se u različitim okruženjima i na različitim tipovima projekata. Dominantan je u situacijama kada je potrebno strogo tipizirati i dobro obezbediti transportovane podatke.

U nastavku kurs se bavi RESTful aplikacijama. Ovaj trenutno najpopularniji servisni koncept baziran je na HTTP protokolu, pa se, uz dobro poznavanje gradiva ostalih kurseva, veoma lako savladava.

Objašnjavaju se načini za kreiranje i korišćenje REST servisa, ali takođe i načini za njihovo osiguravanje, prezentuje se koncept kriptovanih sadržaja, API ključa i autorizacije pomoću JSON Web Tokena (JWT) i ukazuje na pojam API-ja u kontekstu bogatih klijentskih web aplikacija, što u kombinaciji sa različitim klijentskim tehnologijama čini ultimativnu, atraktivnu celinu koja je veoma tražena na aktuelnim tržištima. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: AI & Python Development Program New.

Opis i ciljevi kursa Razvoj servisnih aplikacija

Polaznik će nakon kompletiranog kursa znati šta je to web servis i koje sve vrste web servisa postoje, kao i na koji način se koriste, moći će da prepozna različite vrste servisa i da ih uspešno upotrebljava pomoću samostalno napisanih klijentskih aplikacija. 

Takođe, biće u stanju da izloži funkcionalnosti sopstvene aplikacije u servisnom maniru, koristeći neki od servirsnih standarda proučavanih u lekcijama ovog kursa. Moći će da osigura kreirane funkcionalnosti nekim od bezbednosnih tehnika predstavljenih u ovom i ostalim kursevima, poput upotrebe API ključeva, JWT tokena ili kriptovanja sadržaja. Biće u stanju da kreira sopstvenu servisnu platformu za bilo koju namenu, poput transakcionog servisa, servisa za autentifikaciju ili kompletnog API-ja za podršku aplikaciji ili nekom njenom delu.

Razvoj servisnih aplikacija

Plan i program predavanja:

1. Extensible Markup Language

 • Osnovna pravila jezika XML
 • XML šeme i definicije dokumenata
 • Prostori imena u XML-u
 • XML tipizacija

2. Uvod u web servise

 • Pojam i istorija web servisa
 • Tipovi web servisa

3. SOAP web servisi

 • Web Service Definition Language
 • SOAP poruke
 • Implementacija SOAP servisa i klijenta

4. RESTful aplikacije

 • JSON retrospektiva
 • Rad sa JSON Web tokenima (JWT)
 • HTTP pravila i metode
 • Zaštita REST aplikacije