Online Consumer Behavior & UX

Nezaustavljivi razvoj online poslovanja i digitalnog marketinga donosi nam novine kada je reč o teorijskim interpretacijama internet marketinga, kao što su Online Consumer Behavior ili User Experience Design (UX dizajn), ukazujući na važan aspekt koji se odnosi na ponašanje potrošača, odnosno na iskustvo korisnika određenog proizvoda. Pažnja se usmerava na percipiranje korisničkog iskustva na sajtu određene kompanije i vodi se računa o zadovoljstvu posetilaca. 

Sajt predstavlja nezaobilazan medij između ponude i potrošnje. Uspešne kompanije su to na vreme razumele, te mu posvećuju punu pažnju i dodatno ulažu resurse kako bi na pravi način odgovorile sve zahtevnijim potrebama svojih klijenata. Ponašanje potrošača u online prostoru sve više je predmet proučavanja jednog poslovanja. 

Na internetu se prepoznaju sve brojnije i raznovrsnije mogućnosti za razvoj poslovanja, dodatne izvore zarade i pokretanje privatnih biznisa. Uporedo sa tim, pronalazimo sve više različitih poslovnih modela pomoću kojih će se korisnicima interneta preneti odgovarajuće informacije i promocije. Najvažniji uslov za uspešno online poslovanje jeste zadovoljstvo korisnika prilikom posete sajtu. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO ManagerDigital Marketing Planner & Account ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerPPC & Digital Channels ManagerSocial Media, Online PR & Community Manager.

Opis i cilj kursa

Najznačajniji zadatak ovog kursa jeste da upozna polaznike sa potencijalno ključnim faktorima koji utiču na ponašanje online potrošača. Dakle, glavni cilj ovog kursa je indentifikovanje svih faktora i elemenata koji se direktno ili indirektno dovode u vezu sa ponašanjem kupaca na internetu. Kurs je usmeren pre svega na korisnika i iskustvo njegove posete sajtu, kretanje korisnika kroz sajt, ali i na ponašanje prilikom donošenja odluke o kupovini u okviru internet prodavnice

Formiranje online prodavnice je složen posao, sa preciznim i jasnim zahtevima, naročito kada je reč o prilagođavanju prodavnice jednostavnom i zadovoljavajućem korisničkom iskustvu. Iako je samo poznavanje kupaca osnova za dobar prihod, važno je i prepoznati karakteristike ponašanja kupaca na sajtu, odnosno važne tačke njihovog kretanja, kako bi se osigurao napredak poslovanja kroz osmišljavanje i razvoj novih modela poslovanja i zarade. 

U fokusu ovog kursa su iskustvo korisnika na internetu i značaj online kupovine, uz isticanje svih prednosti i mana. Pored proučavanja osnovnih karakteristika online kupovine, deo kursa je posvećen i savremenim terminima i tendencijama u istraživačkoj praksi, poput takozvanog trenutka istine ili neuromarketinga. 

S druge strane, posebna pažnja tokom kursa posvećuje se značaju ponašanja kupaca i navikama korisnika na internetu. Time se obuhvataju svi elementi koji su važni za iskustvo korisnika i donošenje odluka o kupovini proizvoda/usluge, kao i za definisanje bihevioralnih radnji potencijalnih kupaca na internetu, odnosno za izdvajanje faktora koji mogu uticati na odluku o kupovini.

Kurs Online ponašanje potrošača & UX odgovoriće na pitanja:

Zašto je važno preispitivanje UX-a prilikom kreiranja sajta?

Korisničko iskustvo na internetu, odnosno na sajtovima, predstavlja jedan od vrlo bitnih faktora zahvaljujući čijem proučavanju se može unaprediti savremeno poslovanje. Na online ponašanje potrošača mogu uticati prikaz i raspored sadržaja na web stranicama jednog sajta ili jedne web aplikacije, web dizajn, boje, oblik, upotrebljivost, tj. funkcionalnost itd. Korisničko iskustvo i online ponašanje potrošača zavise od lake i jednostavno ostvarene interakcije korisnika na internetu sa kompanijom koja ga interesuje. Zato tokom osmišljavanja jednog sajta ili aplikacije treba težiti jednostavnim i kreativnim rešenjima na osnovu kojih intuitivno donosimo odluke i na osnovu kojih se intuitivno krećemo po sajtu. Naime, vrlo je važno da sajt bude jednostavan za korišćenje kako bi se svaki posetilac lako snalazio i, samim tim, našao ono što želi da kupi. 

Zašto je važan koncept consumer behavior?

Koncept consumer behavior ili ponašanje potrošača odnosi se na detaljno posmatranje i proučavanje potrošača u različitim fazama prilikom odlučivanja o kupovini. Naime, pod terminom consumer behavior danas se najčešće podrazumeva online ponašanje potrošača, odnosno ceo proces donošenja odluke pri kupovini proizvoda ili usluge – od stvaranja interesovanja, preko informisanja, pa sve do konačne odluke o kupovini. Zahvaljujući poznavanju koncepta ponašanja online potrošača, iskusni marketar zna preko koje će forme i medija pred potrošača plasirati sadržaj koji se prodaje. Znanje o ponašanju potrošača može se smatrati neophodnim kako u sferi digitalnog marketinga, tako i u oblasti osmišljavanja, kreiranja i izvođenja dizajnerskih rešenja za web prezentacije. 

Zašto je važno imati svest o kupcu prilikom osmišljavanja web dizajna?

Prilikom kreiranja jedne web prezentacije od posebnog značaja je dobro poznavanje kupaca. Svako poslovanje bi pre kreiranja online prezentacije trebalo da uključi informacije o tome ko su kupci, šta su njihove potrebe i šta očekuju od proizvoda ili usluge. Sve ove informacije predstavljaju, u stvari, uvid u potrebe i uverenja online potrošača, do kojih poslovanje dolazi preko stalnog praćenja, prikupljanja i analize različitih informacija o ciljnim grupama. Drugim rečima, preko korisničkog kretanja, putanja, reakcija i interesovanja online poslovanje postaje spremnije da razume aktuelne zahteve i potrebe kupaca i tržišta i da adekvatno odgovori na njih.

Plan i program predavanja

1. Ponašanje online korisnika – Online User Behavior

  • Promene ponašanja korisnika/kupca – Customer Insights

2. Od uvida u karakteristike korisnika (Customer Insights) do korisničkog doživljaja (UX)

3. Korisnički doživljaj – UX (User Experience)

4. Percepcije korisničkog doživljaja u kompaniji

5. UX 

  • Funkcionalna specifikacija
  • Funkcionalni elementi stranice
  • Funkcionalni dizajn informacija

6. Razumevanje korisničkog doživljaja

  • Korisnički doživljaj i provociranje akcije korisnika
  • Korisnički doživljaj – Mapa putanje korisnika

Online Consumer Behavior & UX

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se