Uvod u iOS SDK

Xcode je integrisano razvojno okruženje koje je razvila kompanija Apple i koje sadrži pakete alata za razvoj softvera za macOS, iOS, watchOS i tvOS operativnih sistema. Na ovom kursu detaljno ćete se upoznati sa Xcode razvojnim okruženjem, kao i sa frameworkom UIKit, najčešće korišćenim framework u razvoju iOS aplikacija. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: iOS Development Program.

Opis i cilj kursa Uvod u iOS SDK

Kurs obrađuje osnovne koncepte potrebne za razvoj iOS aplikacija. Početak kursa upoznaje polaznika sa razvojnim okruženjem Xcode kompanije Apple, koje se koristi za razvoj razlititih iOS, macOS, watchOS i tvOS aplikacija. Sledeća tema kursa jeste framework UIKit, najčešće korišćeni framework u razvoju iOS aplikacija. Tokom upoznavanja sa frameworkom, prikazane su različite kontrole koje mogu biti prikazane na korisničkom interfejsu. U kursu će biti prikazano i na koji način se kreira automatski layout, što znači da će interfejs aplikacije biti prilagođen za različite dimenzije ekrana, kako za iPhone tako i za iPad. 

Drugi deo kursa prikazuje na koji način jedna iOS aplikacija živi u memoriji uređaja i kada prelazi u koje stanje. Nakon toga prikazuju se kompleksne korisničke kontrole, koje se mogu susresti u gotovo svakoj malo složenijoj iOS aplikaciji, i njihova upotreba. Poslednji deo kursa upoznaje polaznika sa radom sa udaljenim resursima i načinima na koje se šalju zahtevi na server i dobijaju odgovori. Rad sa udaljenim podacima važan je zato što gotovo svaka iOS aplikacija komunicira sa nekim udaljenim resursima na serveru i sa njega dobija potrebne podatke.

Cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa alatima potrebnim za razvoj iOS aplikacija, potrebnim okvirima i Xcode razvojnim okruženjem i njihovom upotrebom prilikom razvoja aplikacije. Polaznik će biti osposobljen da kreira kako jednostavne tako i složenije iOS aplikacije, koje bi mogle da čuvaju podatke korisnika i pribave podatke sa servera upotrebom API-a. S obzirom na to da većina aplikacija bez internet konekcije ne bi imala nikakvu upotrebu, sticanje znanja za rad sa udaljenim podacima je veoma važno. 

Polaznik će biti osposobljen da razume šta su to programske niti i koji procesi se odvijaju na kojoj niti, te da na ispravnim mestima kreira određene zadatke i upotrebljava podatke u aplikaciji i prikazuje ih korisniku na ekranu. Pored toga, razumeće šta je to auto layout i na koji način se kreira korisnički interfejs koji će biti u stanju da se prilagođava dimenzijama ekrana različitih uređaja. Polaznik će ovladati razvojnim okruženjem Xcode, okvirom UIKit i primenom programskog jezika Swift u razvoju iOS aplikacija.

Kurs Uvod u iOS SDK

Plan i program predavanja

Upoznavanje sa XCode Interface Builder-om

 1. Uvod u UIKit
 2. Radna povrsina (project navigator, Editor zona, Toolbar, Utility zona i Dibag zona)
 3. Detekcija i ispravljanje gresaka
 4. Rad sa Storyboard-ovima
 5. Kreiranje i povezivanje view kontrolera 

iOS kontrole

 1. Rad sa pogledima (svojstva i operacije nad pogledima)
 2. Label kontrola, taster
 3. Programabilno i deklarativno kreiranje kontrola
 4. Rasporedjivanje kontrola na pogledu i auto layout
 5. StackView kontrola

Kontejneri i kompleksne kontrole

 1. ScrollView kontrola
 2. Segues i Navigacioni kontroler
 3. Rad sa Tab Bar kontrolerom

Životni ciklus iOS aplikacije

 1. Životni ciklus View kontrolera
 2. Anatomija iOS aplikacije
 3. Životni ciklus iOS aplikacije

Rad sa podacima

 1. Rad sa model view kontrolerom
 2. TableView kontrola
 3. Napredni rad sa TableView kontrolom
 4. Čuvanje podataka
 5. Rad sa fajl sistemom
 6. Rad sa plist datotekama
 7. Rad sa sistemskim view kontrolerima
 8. Kreiranje kompleksnih korisničkih kontrola

Rad sa udaljenim podacima

 1. Rad sa udaljenim resursima (HTTP i URLSession)
 2. JSON enkoding i dekoding
 3. Asinhroni zahtevi i konkurencija

Uvod u iOS SDK

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se