Windows Phone Application Development

Opis kursa:

U ovom kursu ćete naučiti kako da iskoristite stečeno znanje iz .NET tehnologija u cilju razvoja aplikacija za Windows Phone platformu. Upoznaćete se sa arhitekturom Windows Phone operativnog sistema, sa alatkama potrebnim za razvoj Windows Phone aplikacija, načićete kako da kreirate Windows Phone projekat koristeći Visual Studio, kako da radite sa resursima telefona (kamerom, GPS-om, kompasom, touch inputom), kako da pristupite korisničkim podacima koji se skladište na telefonu (imeniku, kalendaru), i na samom kraju, naučićete i kako da objavite te aplikacije koje ste tokom kursa razvili, na Windows Phone Storeu.

Cilj kursa:

Ovaj kurs ima za cilj da osposobi korisnika za samostalno pisanje aplikacija za Windows Phone platformu pomoću programskog jezika C#, korišćenjem Visual Studio platforme.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se