3D animacija

Opis kursa

Kurs proučava osnovne principe animacije, kao i njenu primenu u Max-u ili Maya-i.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznik nakon njegovog slušanja bude osposobljen da samostalno animira objekte u sceni.

Sadržaj kursa:

 • Vreme i prostor kao osnovni elementi animacije i njihovo izrazavanje
 • Keyframe animacija
 • Graph editor
 • In-betweens, osnovna dinamika pokreta u animaciji
 • Hijerarhija (parentovanje)
 • Kamera u animaciji
 • Constrain-ovanje – tipovi i primene
 • Osnove karakterne animacije
 • Karakterna animacija
 • Walk cycle
 • Osnove rigovanja (bones, IK, skinning)   
 • Blending
 • Forward cinematics
 • Reverse cinematics
 • Lip syncing

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde