Kurs naprednog PHP programiranja i izrade web aplikacija

PHP spada među najpopularnije programske jezike pre svega zbog svoje jednostavnosti i lakoće koja početnicima pruža mogućnost da brzo uče. PHP je specijalizovani skriptni jezik koji se prvenstveno koristi za izradu dinamičkog web sadržaja i izvodi se na strani servera.

O ogromnoj popularnosti ovog programskog jezika najbolje svedoče podatak da je većina web sajtova na internetu napravljena upravo pomoću PHP-a. Ovaj specijalizovani jezik za web predstavlja temelj na kome su kreirani neki od najvećih svetskih sajtova i platformi kao što su Facebook, WordPress, Yahoo, Youtube, Tumblr, Wikipedia, i mnogi drugi.

Kao što je već pomenuto glavna karakteristika PHP-a koja je “kupila” na stotine hiljade uspešnih programera širom sveta jeste jednostavnost i sintakse nasleđene iz programskog jezika C. Tokom svoje evolucije PHP je stekao mogućnosti za objektno orijentisano programiranje, kao i korišćenje klasa i drugih koncepata kao što su nasleđivanje, apstraktne klase i metode, interfejst, itd.

PHP se može koristiti za programiranje konzolnih aplikacija i grafičkih interfejsa, ali njegova glavna uloga ipak se tiče programiranja dinamičkih stranica na internetu. Drugim rečima za sve koji bi želeli jednog dana da postanu web programeri na što jednostavniji način PHP predstavlja idealan izbor.

Osim što ćete se učenjem ovog programskog jezika pripremiti za obavljanje svih zaduženja koja prate web programera, stečene veštine obezbediće vam i da znato lakše razumete svaki sledeći jezik koji vam može otvoriti nove mogućnosti.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:PHP programiranje i Software Development Program.

Opis i cilj kursa napredno PHP programiranje - izrada web aplikacija

Kurs naprednog PHP programiranja i izrade web aplikacija osmišljen je sa ciljem da se polaznicima omoguće sva potrebna znanja uz pomoć kojih će kreirati web aplikacije kroz PHP. Predavači i dokazani stručnjaci vodiće vas kroz nastavne jedinice i upoznavati vas sa svim neophodnim pojmovima za vašu dalju IT karijeru.

Tokom predavanja steći ćete znanja koja će vam omogućiti da samostalno osmišljate, projektujete i kreirate kompleksne, efikasne i bezbedne aplikacije za web. Naravno, sve to ćete realizovati kroz objektno orjentisanu PHP implementaciju.

Da biste postali kvalifikovani stručnjak koji je spreman da kreira funkcionalane web aplikacije moraćete da usvojite znanja uz pomoć kojih ćete jednostavno definisati svrhu aplikacije, njene potencijalne korisnke i tehnologiju na kojoj će se koristiti.

Program kursa prilagođen je tako da ispunjava najviše standarde i polaznicima pruža mogućnost da steknu najsavremenija znanja iz oblasti programiranja za web. Teme sa kojima ćete se upoznati tokom kursa tiču se naprednih tehnika PHP programiranja, obrade opštih web koncepata i onih koji počivaju na ovom programskom jeziku.

Pored toga savladaćete sve veštine koje će vam omogućiti da radite na izradi web aplikacija, kao i na njihovim bezbednosnim konceptima. Upoznaćete se i sa korisnim tehnikama i alatima uz pomoć kojih ćete rukovati stanjem, fajl sistemima, ali i obrađivati asihnrone klijentske pozive i procesiranje HTML formi.

Nakon što uspešno završite kurs imaćete kompletnu sliku o objektno orjentisanom programiranju kroz programski jezik PHP i bićete spremni da radite na izradi web aplikacija.

S obzirom da je programski jezik PHP fokusiran isključivo na web koji predstavlja budućnost IT sveta jasno je zašto sve više ljudi želi da stekne veštine koje će moći da iskoriste za rad u ovoj sferi. Svaka novija verzija PHP-a koja izlazi nudi programerima dodatne mogućnosti, a usvojena znanja na ITAcademy pružiće vam priliku da ih razumete i koristite sa lakoćom na vašem novom radnom mestu.

Saznajte zašto je važno da steknete znanja koja nudi ovaj kurs

Pogledajte video koji će vam približiti sve što vas očekuje tokom pohađaja kursa napredno PHP programiranje i izrada web aplikacija. Predavač i sertifikovani Microsoft trener Vladimir Marić objasniće vam šta je objektno programiranje i zašto je veoma važno da ga naučite. Saznajte koje prednosti će vam omogućiti pohađanje ovog kursa i kako se najefikasnije dolazi do epiteta web programera.

Kurs naprednog PHP programiranja i izrade web aplikacija

Plan i program predavanja

1. Objektno orjentisani PHP

 • Upoznavanje sa klasama i objektima

2. Veb programiranje

 • Pravljenje veb aplikacije
 • PHP i HTML kontrole
 • Kretanje podataka kroz Response/Request proces
 • POST i GET http metode i procesiranje formi
 • Rukovanje stanjem (Cookie i Session)
 • PHP i AJAX

3. Ulaz / izlaz

 • Rad sa fajl sistemom
 • Rad sa udaljenim računarom (FTP)
 • Rukovanje elektronskom poštom

4. Bezbednost PHP veb aplikacija

 • Bezbednost veb formi
 • „Cross Site” Scripting
 • Bezbednost baze podataka
 • Bezbednost sesija i Cookie-a
 • Bezbednost fajl sistema

5. Napredne tehnike

 • Upoznavanje sa PDO ( PHP Data Objects )
 • SQLite
 • MySQLi
 • GD biblioteka
 • Dizajn šabloni (Patterns)
 • Upoznavanje sa osnovama implementacije PayPal sistema u web aplikacije

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Prolećni upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde