Software Design Fundamentals

Opis kursa:

Software design je aktivnost životnog ciklusa softver inženjeringa u kome se softverski zahtevi analiziraju u cilju proizvodnje opisa interne strukture softvera, koja će služiti kao osnova za konstrukciju. Software design mora opisati softversku arhitekturu, tj. kako je softver razložen i organizovan u komponente i kakav je interface između ovih komponenti. Takođe, mora da opiše komponente na nivou detalja koji omogućavaju njihovu konstrukciju. Prema IEEE standardima softverski dizajn se sastoji iz dve aktivnosti: Software architectural design (nekada se naziva i top-level design) i Software detailed design.

Cilj kursa:

Savladavanje osnovne notacije softverskog dizajna, razumevanje prirode i karakteristika dizajna, upoznavanje osnovnih arhitekturalnih stilova, kao i međusobnih osobina i zavisnosti softverskih komponenti neophodnih za uspešan dizajn kompletnog softverskog sistema. Posebna pažnja posvećena je i razumevanju principa dizajna korisničkog interfejsa.

Sadržaj kursa:

 • Fundamenti softverskog dizajna
 • Proces softverskog dizajna
 • Ključne teme u softverskom dizajnu
 • Softverska struktura i arhitektura
 • Arhitekturalna struktura i pogledi
 • Arhitekturalni stilovi (makroarhitektura)
 • Dizajn paterni (mikroarhitektura)
 • Evaluacija i analiza kvaliteta softverskog dizajna
 • Atrubuti kvaliteta
 • Notacija softverskog dizajna
 • Strukturalni opisi
 • Dinamički opisi
 • Strategije i metode softverskog dizajna
 • Function-Oriented (Structured) Design
 • Object-Oriented Design
 • Data-Structure-Centered Design
 • Component-Based Design (CBD)
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Software Engineering Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok se završava!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde