Drawing

Opis kursa

Kurs Crtanje će polaznike uputiti u sva nužna znanja o tehnici posmatranja predmeta i prostora, zatim u određivanje privida predloška, kao i prenošenje privida na papir, samostalno, nezavisno, a na osnovu sopstvenih tehničkih, stilskih i umetničkih koncepcija. Kurs Crtanje bavi se crtačkim zanatom, kojim se privid stvarnosti, odnosno posmatranje prirode, neposredno prenosi na papir. Polaznici kursa biće upućeni u crtačke tehnike i metode, perspektivu, kompoziciju, materijal i pribor, kao i druge elemente crteža. Značaj ovog kursa ogleda se u činjenici da sloboda crtanja, koja rezultira iz potpunog vladanja ovim zanatom, jeste osnovni preduslov za izražavanje i osmišljavanje kvalitetnih dizajnerskih rešenja.

Cilj kursa

Kurs Crtanja ima za cilj da polaznike oslobodi straha od bele površine papira, zatim da ih osposobi u korišćenju osnovnih alata i tehnika uz pomoć kojih će samostalno moći da prenesu svoju ideju na papir u vidu crteža. Kurs postepeno polaznike uvodi u problematiku crteža, zadržavajući se na osnovnim pitanjima i problemima. Što bolje polaznik bude poznavao crtanje i sve fine mogućnosti njegove primene, lakše će i adekvatnije izraziti svoje dizajnerske ideje i rešenja. Pored pomenutih, cilj kursa je upoznavanje polaznika sa istorijskim i kulturnim aspektima crteža u dizajnu, filmu i likovnim umetnostima.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Computer Aided Design ProgramArchitectural Design ProgramInterior Design Program i Product Design Program.