Saznajte da li je grafički dizajn kurs po vašoj meri

Ne postoji mnogo poslova koji su primenjivi u praktično svim industrijskim granama. Grafički dizajneri su upravo zbog svojih jedinstvenih talenata i univerzalne primene znanja veoma traženi, ali i izuzetno plaćeni.

kombinovanje boja u grafičkom dizajnu

Grafički dizajn je direktno povezan sa umetnošću i biznisom, te nalazi svoju primenu u kreativnom oblikovanju proizvoda. Drugim rečima, dizajn predstavlja primenu umetnosti u procesu kreiranja materijalne kulture. Na ovaj način se stvaraju funkcionalni proizvodi koji služe da, pre svega, bolje predstave brend potrošaču.

Šta je grafički dizajn?

Kako bismo shvatili šta je grafički dizajn, potrebno je da razumemo njegovu primenu u modernom društvu. Ova grana dizajna svoju primenu nalazi u štampanim i elektronskim medijima. To se postiže kombinovanjem boja, fontova, ilustracija, fotografija, animacija itd. Grafički dizajner je umetnik koji primenjuje svoja znanja kreirajući vizuelna rešenja koja komuniciraju sa publikom.

Pomoću grafičkog dizajna šalje se vizuelna poruka da neki proizvod ili usluga imaju određenu vrednost, često čak i veću nego što ona realno jeste. Grafička rešenja koja se kreiraju na ovaj način imaju svoju funkcionalnu primenu.

Šta više, dizajnersko rešenje moguće je kopirati i pritom se ne gube nikakva svojstva, dok je primena ista kao kod originala. Iz navedenog možemo zaključiti da su dela kreirana pomoću grafičkog dizajna skup umnoženih proizvoda koji imaju praktičnu primenu. To je velika razlika u odnosu na umetnička dela koja su nefunkcionalna i uglavnom ne mogu da se umnožavaju a da se pritom ne izgubi originalna (subjektivna) vrednost.

Elementi dizajna

Svako dizajnersko rešenje, bilo ono dvodimenzionalno ili trodimenzionalno, sastavljeno je od osnovnih elemenata dizajna. Osnovni elementi forme su:

 • Linija – osnovni likovni element. Ona je prostorni pojam za putanju kretanja u prostoru ili povezani niz tačaka u prostoru. Linija ima jednu dimenziju – dužinu, a može biti ravna i kriva.
 • Lik – poznat i kao oblik ili površina, predstavlja nekoliko linija različite usmerenosti koje ograđuju deo prostora i formiraju površine različitih izgleda. Likove delimo na osnovne, tj. geometrijske i prirodne likove. Osnovni likovi su: krug, trougao i kvadrat.
 • Patern i tekstura – obrazac (patern) se odnosi na osmišljeni motiv koji se ponavlja po nekoj površini. Sa druge strane, tekstura je pojam za kvalitet površine. Razlika između paterna i teksture jeste osećaj da se kod teksture uočava trodimenzionalnost, a kod paterna dvodimenzionalnost.
 • Iluzija prostora – sve oko nas je prostor, a predstavu o njemu dobijamo pomoću svetlosti, predmeta i njihovih razlika, oblika i boje. Da bi se stvorila iluzija prostora, koriste se, između ostalog, širina, visina, dubina, kao i perspektiva.
 • Iluzija kretanja – kako se grafički dizajn ne bavi animacijom, osećaj pokreta postiže se pomoću sugestije. Pokret se postiže tako što grafički dizajner kreira sugestiju pokreta, izazivajući kod posmatrača osećaj da se nešto kreće. To je naročito jasno ako se pogleda neka fotografija koja je zabeležila usporenu sekvencu koju oko ne može da registruje, jer se dešava prebrzo (let metka, pokret krila kolibrija…).
 • Valer – odnos svetlosti i tame kojom se dočarava dubina i prostornost na slici. Valer se koristi da bi se predstavili predmeti u prostoru gradacijom svetlosti. Postoji čak i valerska skala, koja prikazuje gradaciju nijansi. Ljudsko oko razlikuje oko dve stotine različitih valerskih vrednosti.

Skup ovih elemenata čini jednu celinu koja čini jedinstvo jednog dizajnerskog proizvoda. Njihovi odnosi određuju karakter projekta na kojem radite, a samo od vaše veštine i kreativnosti zavisi kako će finalno rešenje izgledati.

Gde možete da radite kada završite grafički dizajn?

Posao grafičkog dizajnera obuhvata sve aktivnosti koje podrazumevaju kreiranje određenog grafičkog rešenja. Konkretno, to podrazumeva kreiranje vizuelnih multimedijalnih rešenja. To znači da svoja znanja i talente možete da primenite radeći:

 • časopise;
 • korporativne newslettere;
 • logoe;
 • novine;
 • reklamne postere;
 • web sajtove;
 • promotivne letke i brošure;
 • grafička rešenja za televiziju;
 • ambalaže proizvoda.

Dobar grafički dizajner stalno se usavršava kako bi mogao da odgovori na sve vrste izazova tokom procesa kreiranja najboljeg rešenja. Pre svega, svakom grafičkom rešenju prethode analiza i istraživanje, nakon čega sledi osmišljavanje ideje i njena realizacija.

grafički dizajn kurs

Da bi usvojili ova znanja, mnogi smatraju da je grafički dizajn kurs koji treba upisati. To nije sasvim tačno. Dizajn je dinamična stvar, koja se stalno menja, baš kao i tehnološki trendovi koji utiču na proces rada.

Šta sve mora da zna grafički dizajner?

Da biste se uspešno bavili grafičkim dizajnom, potrebno je da znate šta radi grafički dizajner. Takođe je potrebno da posedujete sposobnost vizuelne i verbalne komunikacije. Pored toga, potrebno je i da imate dobre komunikacione sposobnosti, jer ćete često raditi sa drugim ljudima na projektu.

To znači da će se od vas očekivati da budete timski igrač, koji je spreman na kompromis, shvatajući da konačan proizvod mora da šalje određenu poruku koja je još ranije usvojena. Kao grafički dizajner možda ćete raditi u marketinškoj agenciji gde će klijent imati specifične zahteve. Vaš zadatak će biti da na profesionalan način kreirate najbolje moguće rešenje u skladu sa predstavljenim očekivanjima.

Da biste to postigli, kao grafički dizajner ćete sarađivati sa mnogim drugim profesijama kao što su: novinari, urednici, copywriteri, ilustratori, menadžeri, štampari… Kao što vidite, postoji podugačak spisak stručnjaka koji će vam pomoći da dođete do finalnog rešenja koje se traži.

Što se tiče konkretnih znanja, grafički dizajner treba da poznaje rad u Photoshopu i drugim programima za manipulaciju fotografijama. Takođe je neophodno da poznaje rad u programima kao što su InDesign, Adobe Premiere, Illustrator itd. Reč je uglavnom o programima iza kojih stoji kompanija Adobe, mada postoje i programi drugih kompanija koji su našli primenu u grafičkom dizajnu.

Gde je najbolje raditi kao grafički dizajner?

Sa tako stečenim znanjima i veštinama možete da računate na odlično plaćene poslove. Dobra stvar kod ovog posla jeste što možete samostalno da radite od kuće ili da pronađete angažman u nekoj kompaniji. Kada je dizajn u pitanju, gradovi koji nude najviše poslovnih prilika u Srbiji jesu Beograd i Novi Sad.

Grafički dizajn – Beograd

Beograd je mesto gde se najviše traže grafički dizajneri. To je sasvim razumljivo s obzirom na to da veliki broj izdavačkih kuća, marketinških agencija i velikih poslovnih sistema imaju sedišta u prestonici Srbije. Reč je o velikom tržištu koje je uvek u potrazi za stručnjacima koji će ponuditi nove ideje i toliko neophodnu kreativnost. Zbog toga je za grafički dizajn Beograd jedna od najpopularnijih destinacija, a na vama je da pronađete svoje mesto na tržištu.

Grafički dizajn – Novi Sad

Kada je u pitanju grafički dizajn, Novi Sad je već duži niz godina izuzetno atraktivna destinacija. U ovom vojvođanskom gradu nalaze se brojne IT kompanije koje su stalno u potrazi za novim talentima. Interesantno je da se veliki broj ovih firmi bavi gejmingom, tj. pravljenjem video-igara (popularno – igrica). U gejming industriji dizajn je izuzetno bitan, zbog čega mnoge kompanije imaju stalno otvorene pozicije upravo za pozicije u vezi sa dizajnom. Novi Sad je interesantan i zbog brojnih startup kompanija, ali i marketinških kompanija koje su okrenute online poslovanju.

Da li je grafički dizajn kurs za vas?

Da biste naučili grafički dizajn, kurs je ono što svima prvo padne na pamet. Ipak, treba biti iskren i reći da je potrebno pohađati program grafičkog dizajna u trajanju od bar 12 meseci da biste stekli znanja koja možete profesionalno da primenite.

Ukoliko zaista želite da imate odličnu karijeru dizajnera, potrebno je da konstantno napredujete, čak i kada završite školovanje. Da biste to postigli, podrazumeva se da ćete se stalno edukovati, deliti svoja znanja sa drugima i stalno se preispitivati u želji da svaki projekat bude savršen. To je pravi put do uspešne karijere grafičkog dizajnera.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se