Kurs Windows Server OS – Infrastruktura

Kurs je osmišljen tako da pruži osnovna znanja i veštine potrebne za praktičnu upotrebu Windows Server operativnog sistema. Podeljen je u logičke celine (module) koje na detaljan način prikazuju realnu upotrebu Windows Servera. Na samom početku kursa je prikazan način kreiranja virtuelnih mašina i domenskog okruženja na takav način da polaznik može sam da kreira svoje okruženje, koje će prolaskom kroz module moći da nadograđuje.

Ovim se uz teorijska znanja stiču i praktične, upotrebljive veštine. Kako se informacione tehnologije usavršavaju i razvijaju neverovatnom brzinom, to su virtuelzacija i Cloud Computing sve prisutniji, tako je i ovaj kurs prilagođen upravo najnovijoj tehnologiji virtuelizacije sa Windows Server operativnim sistemom, uz instalaciju i konfiguraciju samog operativnog sistema i osvrt na infrastrukturu i međusobno povezivanje više servera.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Network Administration Program i Microsoft Administration Program.

Opis i cilj kursa Windows Server OS – Infrastruktura

Cilj kursa je da polazniku pruži neophodna znanja i veštine, kako za praktičan rad sa Windows Server operativnim sistemom, tako i za polaganje ispita vezanih za međunarodnu sertifikaciju. Kurs prikazuje instalaciju, konfiguraciju i alate za upravljanje virtuelizacijom, uređajima za skladištenje podataka i tehnologijama visoke dostupnosti. Odnosno, puža osnovna znanja pomoću kojih je moguće krierati virtuelno okruženje bez ijedne tačke otkaza i održavati takav sistem bez downtime perioda.

Potreban softver i tehnički uslovi

Računar sa Windows 10 Pro operativnim sistemom, 64-bit Processor sa Second Level Address Translation (SLAT) i podrškom za VM Monitor Mode Extension (VT-c on Intel CPU's) i minimum 4 GB memorije. U BIOS-u moraju biti omogućeni: Virtualization Technology i Hardware Enforced Data Execution Prevention.

Potrebno predznanje iz neke oblasti ili kursa

Potrebno je osnovno poznavanje rada sa Windows klijentskim operativnim sistemima, kao što su Windows 10, 8.1, 8 ili 7, zatim poznavanje konfiguracije i instalacije hardverskih komponenti i drajvera, osnova umrežavanja računara i Ipv4 protokola, kao i koncepta rada server–klijent.

Kurs Windows Server OS – Infrastruktura će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je Windows Server?

Windows Server je operativni sistem koji nije namenjen samo upravljanju lokalnim harvderom, već i kompletnim okruženjem, bilo realnim – fizičkim, bilo virtuelnim. Windows Server operativni sistem se može instalirati sa punim grafičkim okruženjem, kao Server Core ili kao Nano server.

Bez obzira na vrstu i ediciju instalacije, uvek možete koristiti Server Manager grafičku konzolu za udaljeno upravljanje Windows Server operativnim sistemima, čak i kad nemate nijedan server sa instaliranim grafičkim okruženjem, dovoljan vam je jedan Windows 10 laptop. Naravno, uvek su vam na raspolaganju Windows PowerShell i CommandPrompt. U toku procesa instalacije Windows Servera, uz opciju instalacije, birate i edicije. Edicije se međusobno razlikuju po svojim mogućnostima, odnosno ulogama i karakteristikama koje možete u okviru operativnog sistema instalirati. Takođe, Windows Servere je potrebno pravilno licencirati i aktivirati.

2. Šta su Storage uređaji i kako se upravlja uređajima za skladištenje podataka?

Storage uređaji su uređaji za skladištenje podataka, koji se uglavnom sastoje od šasije sa velikim brojem hard-diskova i na neki način se povezuju sa serverom. Razlikuju se kako po kapacitetu, tako i po načinu povezivanja sa serverima. Shodno tome, postoje DAS (Direct-attached storage), NAS (Network attached storage) i SAN (Storage Area Network). Uz fizičke hard-diskove i načine njihovog povezivanja, u cilju postizanja redundanse, odnosno, smanjenja rizika od gubitaka podataka u slučaju otkaza fizičkih hard-diskova, postoje i virtuelni diskovi.

Virtuelni diskovi se posebno kreiraju, upravljaju i održavaju. Na hard-diskove se postavljaju logičke celine tzv. volumeni. Postoje i različite tehnologije, kao što je Data Deduplikacija za bržu pretragu, upis i iščitavanje podataka, kao i smanjenje upotrebljene količine prostora na hard-diskovima, za čuvanje iste količine podataka. Kao i različiti načini upravljanja, održavanja i nadgledanja deljenih resursa.

3. Šta je to Hyper-V?

Microsoftovo rešenje za virtuelizaciju se zove Hyper-V. Hyper-V se instalira kao serverska rola na Microsoft Windows Serveru ili 2012 R2, 2012, 2008, a može i na klijentskim operativnim sistemima Windows 10, 8.1 ili 8, ali samo na edicijama Professional, Enterprise ili Education. Ne postoji izvedba Bare-metal instalacije Hyper-V-a.

Računar ili serverska mašina na kojoj se instalira Hyper-V naziva se host mašina, dok se sve virtuelne mašine unutar Hyper-V-a zovu Guest mašine. Na Windows Server Standard ediciji postoji pravo korišćenja do 2 virtuelne mašine sa Windows Server OS, a na Data centar ediciji neograničeno mnogo. Sve ostale virtuelne mašine moraju biti zasebno licencirane.

Kurs Windows Server OS Infrastruktura

4. Kako se u Hyper-V-u pravi virtuelno okruženje?

Virtuelno okruženje u Hyper-V-u se pravi tako što se prvo naprave Virtuelni Switchevi, a zatim i virtuelne mašine, koje se međusobno i/ili sa hostom povezuju preko virtuelnih switcheva. Zavisno od mašina koje učestvuju u komunikaciji, postoje tri tipa virtuelnih switcheva, External, Internal i Private.

Ova tri tipa virtuelnih switcheva pružaju mogućnosti upravljanja mrežama i protokom podataka, sa svim mogućnostima potrebne izolacije. Virtuelne mašine mogu biti sa različitim operativnim sistemima, neke mogu izlaziti na internet, druge ne. Virtuelne mašine imaju dodeljene resurse, koji se po potrebi mogu menjati, neki, kao što su mrežni adapteri i memorija, mogu se dodavati i u toku rada virtuelne mašine. Virtuelne mašine imaju mogućnost snimanja njihovog trenutnog stanja i po potrebi se mogu u to stanje i vratiti.

5. Šta je to visoka dostupnost?

Visoka dostupnost se definiše kao svojsvo sistema da bude dostupan 99,99% vremena. Odnosno, na nivou godine, ovo znači da je servis nedostupan svega 4 sata. Vreme nedostupnosti se naziva Downtime period. Zavisno od servisa za koji se razvija visoka dostupnost, postoje i različite tehnologije visoke dostupnosti.

Failover klasterizacija je tehnologija koja dozvoljava neometan rad servisa, čak i u slučaju otkaza jedne serverske mašine na kojoj je servis podignut. Uglavnom se koristi za infrastrukturne servise i aplikacije koje se oslanjaju na baze podataka. Network Load Balancing (NLB) je tehnologija koja ne samo da pruža neometano funkcionisanje servisa u slučaju otkaza jedne serverske mašine već i u toku rada svih serverskih mašina raspoređuje opterećenja na takav način da korisnik ima najbrži odziv. Uglavnom se primenjuje na web servere.

6. Šta je image?

Image je slika operativnog sistema, sa ili bez različitih podešavanja, drajvera, aplikacija i sl. Služi za brži razvoj više istih računara u jednom velikom okruženju, gde se instalacija može izvršiti i udaljeno, bez fizičkog prisustva sistem administratora samom računaru ili lokaciji na kojoj je računar. Image se čuva u posebnom formatu, a kod Microsofta je to .wim (Windows Image File).

Specifičnost ove vrste fajlova je ta da se oni mogu ažurirati i menjati, bez instalacije na mašinu i ponovnog snimanja. U kombinaciji sa grupnim polisama za veoma kratko vreme može se podesiti veliki broj mašina sa istim operativnim sistemima, drajverima i aplikacijama, ali sa različitim podešavanjima za različite korisnike, uključujući i neke specifične aplikacije koje samo ti korisnici koriste.

7. Koji su načini održavanja i rešavanja problema u okruženju sa Windows Serverima?

U okruženjima sa Windows Serverima potrebno je ne samo instalirati i podesiti uloge, servise, aplikacije i ostale resurse, već ih je neophodno nadgledati i održavati, a u slučaju pojave nekog problema, potrebno je isti i otkloniti. Tako je Microsoft u ove svrhe i razvio neophodne alate za upravljanje (Server Manager, Windows PowerShell, Command Prompt), nadgledanje i održavanje (Task Manager, Resource Monitor, Event Log Viewer, Microsoft Deployment Toolkit, Performace Counter...).

Svaki od njih ima neku svoju ulogu, a tu su i različita rešenja za zaštitu operativnih sistema od Windows Firewalla, Windows Defendera do BitLockera. Jedna od važnijih uloga Windows Servera u procesu održavanja je i mogućnost redovnog ažuriranja, kojom se upravlja pomoću WSUS servera.

Plan i program predavanja:

1. Instalacija, nadogradnja i migracija servera i opterećenja

 • Uvod u Windows Server
 • Instalacija Windows Server operativnog sistema (OS) 
 • Priprema za nadogradnju i migraciju 
 • Modeli aktivacije Windows Servera

2. Konfiguracija lokalnog skladišta

 • Diskovi i volumeni u Windows Server OS

3. Implementacija enterprise skladišnih rešenja

 • Vrste skladišnih prostora i njihovih konekcija na mrežu
 • Pregled protokola za komunikaciju unutar SAN skladišnih rešenja 
 • Predstavljanje iSNS-a, DCB-a i MPIO-a 

4. Storage Spaces funkcionalnost i Data Deduplikacija

 • Skladišni prostor – pojam i implementacija 
 • Upravljanje skladišnim prostorima 
 • Implementacija Data Deduplikacije

5. Instalacija i konfiguracija Hyper-V-a i virtuelnih mašina

 • Prikaz i instalacija Hyper-V-a
 • Konfiguracija skladišta na Hyper-V host mašinama 
 • Konfiguracija mreža na Hyper-V host serverima 
 • Konfiguracija Hyper-V virtuelnih mašina 
 • Upravljanje virtuelnim mašinama 

6. Visoka dostupnost i oporavak od katastrofe

 • Definisanje nivoa dostupnosti 
 • Planiranje visoke dostupnosti i rešenja za oporavak od katastrofe pomoću virtuelizacije 
 • Backup i restore korišćenjem Windows Server Backupa 
 • Visoka dostupnost i failover klasteri na Windows Serveru 

7. Failover klasteri

 • Planiranje failover klastera 
 • Kreiranje i podešavanje novog failover klastera 
 • Održavanje failover klastera 
 • Rešavanje problema u failover klasteru 
 • Implementacija visoke dostupnosti lokacija pomoću višelokacijskih klastera 

8. Network Load Balancing (NLB)

 • Prikaz NLB-a 
 • Konfigurisanje NLB klastera 
 • Planiranje implementacije NLB-a 

9. Kreiranje i upravljanje deployment imageima

 • Uvod u razvoj pomoću slika – imagea 
 • Upravljenje i razvoj okruženja slikama pomoću MDT-a 
 • Okruženje virtuelnih mašina za različita opterećenja 

10. Upravljanje, nadzor i održavanje instalacija virtuelnih mašina

 • Prikaz WSUS-a i opcije razvoja  
 • Proces upravljanja ažuriranjima pomoću WSUS-a 
 • Prikaz Windows PowerShell DSC-a 
 • Prikaz Windows Server nadzornih alata 
 • Upotreba Performance Monitora 
 • Praćenje event logova 

Polaznici kursa Windows Server OS Infrastruktura

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se