Online Journalism and Sellable Content (Content Creation)

Opis kursa

Načini kreiranja online sadržaja u kontekstu objedinjavanja znanja iz oblasti online novinarstva i znanjima potrebnim za kreiranje prodajnih sadržaja na internetu.

Cilj kursa

Polaznici kursa će naučiti kako se kreiraju zanimljivi prodajni sadržaji u kontekstu konkretnih potreba kupaca proizvoda.