Online kursevi

Dinamičan svet u kome živimo nameće potrebu za kontinuiranim usavršavanjem znanja i veština. Osnovna odlika današnjeg tržišta je heterogenost, dok su potrebe sve istančanije. Kako bismo ostali konkurentni i išli u korak sa vremenom, neophodno je da težimo usavršavanju ličnih kompetencija i sposobnosti. Iz tih, ali i iz drugih razloga, online kursevi sve više dobijaju na značaju i postaju sve popularniji.

„Učenje je kao veslanje uzvodno – čim se prestane, odmah se kreće nazad”. – Lao Ce

Postavlja se pitanje kako u takvom svetu odvojiti vreme za obrazovanje. Online kursevi razvijaju se paralelno sa razvojem tehnologije. Uz savremena sredstva komunikacije moguće je pohađati ih uvek i svuda – u sopstvenom domu, parku, teretani ili sredstvima javnog prevoza. Ukoliko želite da postanete profesionalac u svom poslu ili pak da promenite zanimanje, internet kursevi predstavljaju najbrže sredstvo do ostvarenja tog cilja.

Devojka pohadja online kurseve

Tradicionalno ili moderno obrazovanje: prednosti i nedostaci

Tradicionalan način obrazovanja često se nalazi na meti osuda javnosti. U našoj populaciji formalno obrazovanje se neretko svodi na mukotrpno slušanje predavača sa minimalnim učešćem dece u nastavi. Kreiran je šablon po kome se deca podučavaju, a interakcija sa učiteljem/profesorom gotovo da ne postoji. U velikom broju slučaja literatura je zastarela, a predmeti se dele na važne i nevažne. Na taj način stvaramo seriju „sličnih proizvoda” jer se ne podstiču individualni talenti i veštine, niti se razvija kritičko mišljenje kod najmlađih.

Međutim, i pored brojnih nedostataka koje tradicionalno obrazovanje nosi sa sobom postoje i određene prednosti. Pre svega, ljudi žele da osete da su deo neke zajednice ili kolektiva. Vole bliskost i osećaj pripadnosti. „Face-to-face” kontakt im pruža osećaj sigurnosti i zajedništva. Kod ovog principa smetnje tehničke prirode su svedene na minimum, što često ume dodatno da nas isfrustrira.

Jedan od razloga zašto je neformalno obrazovanje doživelo pravi „bum” poslednjih godina jeste upravo mogućnost da svaki pojedinac uči ono što je njemu važno i zanimljivo, ono u čemu je dobar ili sa čim tek želi da se upozna. Danas su u opticaju vrlo raznovrsni vidovi kurseva: kulinarski, dizajnerski, programerski, „health & care” kursevi, krojački i sl. Osnovna mana kurseva na internetu ogleda se u problemima koji mogu nastati prilikom uspostavljanja ili održavanja komunikacije (loš kvalitet slike, problemi sa zvukom, smetnje sa internet konekcijom). Sve veći broj kurseva na internetu ukazuje na to da su pogodnosti ovakvog vida obrazovanja ipak brojnije od negativnih efekata.

Osnovne prednosti online kurseva:

Fleksibilnost se često ističe kao najveća pogodnost ovakvog vida usavršavanja. Polaznici su u mogućnosti da pohađanje kurseva organizuju u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima. Osim toga, nema nepotrebnog gubljenja vremena u sredstvima javnog prevoza i čekanja da čas počne ukoliko se stigne pre vremena.

Interaktivna nastava je nešto što moderan način obrazovanja razlikuje od tradicionalnog. Online kursevi uglavnom se odlikuju korišćenjem multimedijalnih sadržaja, komunikacija na relaciji predavač–polaznik i polaznik–grupa je na visokom nivou, organizuju se radionice na kojima se timski rešavaju zadaci i sl.

Raznovrsnost predstavlja mogućnost svakog pojedinca da se opredeli za radionice u skladu sa svojim interesovanjima. Pored toga što mogu da biraju temu kursa, polaznici se mogu opredeliti za kompaniju koja nudi kurs, za predavača i za tempo kojim će se prelaziti gradivo.

Individualni pristup – Polaznik najčešće ima mogućnost izbora veličine grupe u kojoj želi da pohađa seminar. U tom smislu, postoje individualna i grupna predavanja, a u poslednje vreme formiraju se i grupe do pet ili čak više od pet osoba.

Niži troškovi su vrlo bitan aspekt, naročito ako se kurs upisuje iz hobija i zabave. Danas postoji čitav spektar online predavanja koja su potpuno besplatna ili se na kraju odslušanog kursa plaća sertifikacija ukoliko polaznik to želi.

Mogućnost samostalnog učenja i napredovanja ističe se kao bitna stavka pri odabiru online obrazovanja. Polaznici imaju pristup materijalima 24/7, te ih mogu koristiti kad oni to žele. Takođe, pojedini kursevi su gradacijski formirani, te po završetku prvog stepena polaznik (najčešće po povoljnijim uslovima) može nastaviti dalju obuku.

Online kursevi programiranja

Online kursevi: put do bržeg zaposlenja i boljih radnih uslova

Sigurno ste nekad čuli priče o osobama koje su se zaposlile odmah po završetku kursa i imaju uslove za rad o kojima mnogi maštaju? Razlog za to leži u činjenici da online kursevi pružaju individualniji pristup i neuporedivo više stručne prakse od većine škola koja posluju po tradicionalnom principu. Najplaćeniji i najtraženijih kursevi danas su kursevi iz oblasti programiranja, razvoja mobilnih aplikacija, dizajna i multimedije, IT poslovanja, online marketinga, internet prodaje i sl.

ITAcademy je međunarodna škola koja posluje na teritoriji četiri zemlje. Vodeća je obrazovna ustanova na teritoriji Srbije koja svojim studentima pruža neophodno znanje iz oblasti IT-ja. U okviru ITAcademy polaznici se mogu opredeliti za neki od ponuđenih šest programa:

Programiranje je jedan od naših najtraženijih kurseva jer je sinonim za „dobru zaradu”. Na ovom programu studenti se osposobljavaju da izrađuju programe, da ih analiziraju, dizajniraju, kodiraju i testiraju. Postupak instalacije i održavanje programa takođe spada u oblast programiranja. Na našim predavanjima koriste se različiti alati, programski jezici i tehnologije, a studenti rade na konkretnim projektima kako bi bili samostalni u daljem radu.

Dizajn i multimedija privlači veliku pažnju zbog visokog stepena kreativnosti i slobode u radu. Uz primenu računara i različitih programa polaznici će po završetku kursa biti u mogućnosti da sami kreiraju različite vizuelne elemente. Kako je potreba za grafičkim dizajnerima sve veća, mogućnosti zaposlenja su raznolike (marketinške agencije, izdavačke kuće, postprodukcija i sl.).

Odsek Administracija mreže podrazumeva savladavanje rada u mrežnim okruženjima. Na obukama se koriste operativni sistemi Microsoft Windows Server i Linux, te će se studenti upoznati sa najsavremenijim alatima koji se danas upotrebljavaju.

IT biznis studentima pruža mogućnost da savladaju veštine elektronskog poslovanja, online marketinga, biznisa i menadžmenta. Kako funkcioniše poslovni svet, koja je uloga informacionih tehnologija u njemu, kako se postaje lider i uspešan menadžer, koje su tajne online trgovine i kako do uspešnog advertajzinga samo su neka od znanja koja ćete steći na ovom programu.

3D dizajn i CAD su najtraženije veštine u oblasti dizajniranja i projektovanja. Pomoću programa CAD moći ćete da nacrtate šta god da se od vas zatraži. U radu se koriste sledeći programi: AutoCAD, 3ds Max i Autodesk Revit.

Odsek za razvoj mobilnih aplikacija pruža vam mogućnost da naučite programske jezike i alate koji su namenjeni iOS i Android operativnim sistemima. Polaznici mogu da biraju jedan od sledeća tri programa: Android Mobile Development, iOS Development Program ili Microsoft Mobile Apps Development Program (za Android i iOS).

Pored tradicionalnog, polaznici imaju i mogućnost praćenja nastave putem interneta. Distance Learning (DL) platforma svim polaznicima nudi mogućnost praćenja nastave iz svog doma. Pored opcije Live stream, učenici imaju i audio i video zapise kojima mogu pristupiti kad god požele. Na raspolaganju im je i materijal koji mogu odštampati.Zadaci su sastavni deo obuke i studenti treba samostalno da ih rešavaju.

Ukoliko za time bude potrebe, studentima su za sva pitanja na raspolaganju i profesori, tehnička i kadrovska služba, kao i finansijska služba. Pored stručnih i obaveznih kurseva, na raspolaganju su i dodatni kursevi, koje studenti mogu i ne moraju da pohađaju, a namenjeni su usavršavanju kognitivnih veština.

Svesna značaja praktične nastave, ITAcademy svojim polaznicima pruža mogućnost da naučeno primene kako tokom studija, tako i nakon što završe studije. Sertifikati stečeni nakon završenih kurseva su međunarodno priznati i predstavljaju odličnu polaznu tačku prilikom zaposlenja, o čemu svedoče reči naših bivših studenata.

Ljudi koji se rukuju

Sertifikati

Koji god od naših kurseva da odaberete, jedno je sigurno – steći ćete znanje i iskustvo koji će vam biti od velikog značaja. Međutim, sertifikati, koji predstavljaju potvrdu vašeg znanja, danas su neretko od krucijalne važnosti prilikom zaposlenja. Naročito su značajni međunarodno priznati sertifikati. U zavisnosti od toga za koji program se opredelite, na našoj akademiji možete steći neku od prestižnih diploma:

  • MCAF: Microsoft Certified Azure Fundamentals;
  • Google Analytics Certified Professional;
  • Zend Certified PHP Engineer;
  • Cisco CCNA;
  • Oracle Certified Professional;
  • Linux Professional Institute Web Development Essentials;
  • AutoCAD Certified User/Professional;
  • Android Certified Application Engineer.

Iako sertifikati služe kao potvrda naših veština, oni su ti koji nas izdvajaju u odnosu na konkurenciju. Tržište rada danas nameće potrebu stalnog usavršavanja, što znači da se veća pažnja posvećuje ljudima koji, pored formalnog obrazovanja, imaju potvrde o završenim dodatnim obukama. Uz to, sertifikati koji su priznati na međunarodnom nivou pružaju nam veće mogućnosti za zapošljavanje u inostranim kompanijama i priliku da budemo deo globalnih tokova iz udobnosti našeg doma.

Učite od vrhunskih stručnjaka i izgradite temelje za profitabilnu karijeru. Programiranje, 3D dizajn i CAD, Odsek za razvoj mobilnih aplikacija i ostali odseci pripremiće vas za „profesije budućnosti”. Pored činjenice da je reč o unosnim zanimanjima, treba naglasiti i da je potreba za ovim profilima na našem tržištu sve veća. Izgradite dobre temelje upisom na ITAcademy i izborite se za svoju budućnost!

Kako odabrati pravi kurs

U moru sličnih kurseva korisnik često bude zbunjen i ne zna kako da se opredeli za neki od ponuđenih kurseva.

Pre svega, trebate jasno da sagledate svoja interesovanja i želje. Jednom kada precizno definišete svoja očekivanja, biće vam lakše da se opredelite za neki od ponuđenih kurseva. Čovek je najuspešniji kada radi ono što voli.

Dobro se informišite o stručnosti i kompetencijama nastavnog osoblja. Poželjno je znati da imate kome da se obratite u slučaju tehničkih ili finansijskih problema kako bi se eventualni nesporazumi rešili u najkraćem roku. Proverite sadržaj predmeta koje ćete pohađati i dostupnost materijala na online platformama. Danas, više nego ikad ranije, poslodavci fokus stavljaju na prakse i volontiranja. Samim tim, mogućnost da se naučeno primeni na stvarne projekte od izuzetne je važnosti.

Možete obratiti pažnju i na tehničku opremljenost i alate koje kompanija koristi u radu i prilikom obuke. Dobijanje licenci i sertifikata za korišćenje alata prilikom kursa odaje dobar utisak kod potencijalnih poslodavaca. Pored toga, polaznicima se pruža mogućnost da vežbaju rad sa alatima i nakon predavanja, a ponekad i da zarade od toga.

Svest kompanije o ulozi koju ima kao deo globalnog sveta može nam pokazati čemu teži i na koji način se odvija njeno poslovanje.