AI & Python Development Program – savladaj veštine AI programiranja za najplaćenije poslove budućnosti

AI & Python Development program na ITAcademy
Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
260 časova
Diplome i sertifikacija
Python Institute Certified Entry-Level Python Programmer
Python Institute Certified Associate in Python Programming
Certiport IT Specialist Python
Cambridge International A&AS Level Computer Science
ITAcademy Certified Python Developer
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

AI (veštačka inteligencija) predstavlja najaktuelniji i najvažniji IT trend, a najjednostavniji način da se zakorači u ovu inovativnu sferu jeste učenje Python programiranja.

Python predstavlja glavno sredstvo za razvoj AI i Machine Learning projekata i najvažniju tehnologiju koju AI programeri koriste u svom radu. Najveće prednosti ovog programskog jezika su razvijen ekosistem open-source biblioteka koje olakšavaju rad programerima, njegova čitljiva i jednostavna sintaksa koja podseća na govorni engleski jezik, velika fleksibilnost, mogućnost korišćenja na svim platformama i razvijena zajednica programera.

Python je veoma moćan i fleksibilan open-source programski jezik koji se može koristiti i za Large Language modele, Data Science, Web i API Development, automatizaciju sistema, robotiku, kreiranje igrica i još mnogo toga.

Python je još poznat i kao „hakerski programski jezik”, jer ga koriste oni koji se bave sajberbezbednošću ili testiranjem sistema i mreža.

Zapravo, programiranje u Pythonu možete upotrebiti na bezbroj načina u svakodnevnom životu. Svako može besplatno da koristi programski jezik Python, bilo u komercijalne ili u druge svrhe. Lakoća kojom se uči i koristi, kao i njegova velika praktična primena, doveli su do toga da Python beleži kontinuiran rast na tržištu, kako u svetu tako i kod nas.

Prema indeksu najvećeg svetskog udruženja IT stručnjaka – IEEE Computer Society, Python je trenutno najpopularniji programski jezik.

Njegovu popularnost potvrđuje i najviše rangiranje u Stack Owerflow i TIOBE Index anketama, ogroman broj GitHub projekata koji ga koriste, kao i podatak da je već godinama ovo programski jezik koji developeri najviše žele da savladaju u budućnosti.

AI tehnologije otvaraju brojna radna mesta za novu generaciju programera

Svedoci smo da nove tehnologije nastaju iz dana u dan, a to samo znači jedno: napredak IT industrije i stvaranje novih poslova i pozicija u njoj. Prema Izveštaju o budućnosti rada Svetskog ekonomskog foruma poslovi koji su povezani sa razvojem veštačke inteligencije (AI-ja) i mašinskim učenjem (ML-om) biće ubedljivo najtraženiji u narednih pet godina.

Veštačka inteligencija će možda automatizovati određene tradicionalne poslove, ali će istovremeno proširiti izbor dostupnih poslova, naročito onih u IT sektoru. Sve pozicije za koje su potrebni kreativnost, emocionalna inteligencija i problemsko razmišljanje će sa ekspanzijom AI tehnologije postati još važnije. Stoga svi oni koji na vreme započnu sa usvajanjem znanja za ovu oblast imaju svetlu budućnost. Razvoj AI tehnologija već sada pruža značajan doprinos ekspanziji IT industrije, a očekuju se još veći rast i razvoj ovog sektora u budućnosti.

Isplativa tehnologija koju koriste najveće kompanije i organizacije

Koliko je Python dobar programski jezik, dokazuje činjenica da ga koriste neke od najvećih kompanija i organizacija na svetu – Wikipedia, Google, Facebook, Amazon, NASA, CERN, Spotify, Mozilla, Dropbox i Njujorška berza samo su neke od njih.

Podrška alata i mnogobrojnih biblioteka, prisustvo na najvećim platformama (Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi), aktivna Python Development zajednica, lako dostupna literatura i mogućnost upotrebe u najrazličitijim industrijama u kombinaciji sa AI modelima, učinili su ovaj jezik najisplativijom tehnologijom današnjice.

Potražnja za kvalitetnim stručnjacima je sve veća, pa su plate Python Developera među najvišim u regionu – od 900 € za juniore do preko 2.600 €, koliko mesečno zarađuju seniori (pri čemu su plate u inostranstvu i višestruko veće).

Lak za učenje i veoma zabavan za korišćenje

Python se lako uči. Njegova sintaksa je dizajnirana da bude čitljiva i jednostavna i dosta liči na običan engleski jezik. Broj funkcija u samom jeziku je mali, pa zahteva malo uloženog truda da se naprave prvi programi.

Inače, ime Python jezika potiče od britanske televizijske komedije Monty Python's Flying Circus, čime je Gvido van Rosum (Guido van Rossum), koji je započeo razvoj ove tehnologije, želeo da naglasi svoj osnovni cilj pri kreiranju novog jezika – da programiranje postane zabavno kao i pomenuta serija.

Zato ćete znanja na AI & Python Development programu na ITAcademy usvajati na interaktivan i dinamičan način, sa ciljem da savladate sve potrebne veštine za programiranje u ovom jeziku i postanete poželjni kandidati za tražene poslove i zanimanja iz oblasti kao što su veštačka inteligencija (AI), machine learning, data science i mnoge druge.

Naučićete: objektno orijentisano programiranje u Pythonu, Python Net programiranje, mašinsko učenje i AI (TensorFlow, PyTorch, NLTK, SpaCy), Large Language modele (LLMs, GPT-4, BERT), kreiranje veb-aplikacija (Django framework, Bootstrap, jQuery, Angular), rad sa bazama, razvoj servisnih i poslovnih aplikacija, igara pomoću grafičkih frameworka, kao i automatsko testiranje.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se za AI & Python Development Program.

AI & Python Development – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 PPF Python and Programming Fundamentals 28
2 HCF HTML & CSS Fundamentals 20
3 OOPP Object Oriented Programming in Python 24
4 PNP Python Net Programming 16
5 MSQL MySQL Programming and Administration 28
6 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
7 WAB Web Application Building 28
8 PDAP Python Data Access and Processing 20
9 GAD Graphic Applications Development 20
10 TAQA Test Automation and Quality Assurance 16
11 SAD Service Applications Development 16
12 BT Blockchain Technologies 4
13 CCS Cambridge Computer Science** online
14 MLAI Machine Learning and AI 24
15 ILLM Introduction to Large Language Models 16
16 EL2/GL2 English Language 2 German Language 2* online
17 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Izborni predmet.

*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Python Development: Personal Development ProgramU okviru školovanja na programu AI & Python Development besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština – Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 17 predmeta

1. Python and Programming Fundamentals

Kurs objašnjava elementarne koncepte programiranja, načine na koje se programi kreiraju i koriste, kao i koncepte njihovog pisanja, prevođenja i interpretacije. Tokom njegovog praćenja saznaje se kako funkcionišu programi na računaru, zašto su nam potrebni i kako ih možemo stvoriti. Proučavaju se standardne programske strukture i elementi poput tipova podataka, različitih operatora za manipulaciju tim tipovima, razne strukture kojima je tok programa moguće usmeriti u željenom pravcu, kao i strukture za skladištenje podataka u memoriji. 

2. HTML & CSS Fundamentals

Nastavne jedinice ovog kursa sadrže sve gradivne blokove potrebne za kreiranje ili modifikaciju HTML strana. Obrađena su osnovna, sintaksna pravila jezika HTML, kao i kreiranje web prezentacija pomoću ovog jezika. Tokom kursa, detaljno se objašnjava povezivanje strana postavljanjem linkova, kopiranje prezentacije na server, pojmovi relativnih i apsolutnih putanja, tabele, offline i online HTML forme, metatagovi, atributi, CSS, osnovna pravilia i stilizacija elemenata, boje i tipografija.

3. Object Oriented Programming in Python

Misija ovog kursa je da polaznika u potpunosti osposobi za prevazilaženje svih mogućih izazova u Python programiranju. Nakon njegovog kompletiranja, uz usvojeno njegovo gradivo i gradivo prethodnih Python kurseva, polaznik može sa razumevanjem ispratiti bilo koji Python projekat i učestvovati u njegovoj izradi ili modifikaciji. 

4. Python Net Programming

Kao krajnji rezultat, polaznik od ovog kursa može očekivati rasvetljavanje mnogih „tajni” funkcionisanja sistema koje koristimo svakodnevno. Polaznik će znati na koji način pametni uređaji imaju informacije koje nam prikazuju, kako je moguće da se dopisujemo sa različitim korisnicima putem različitih platformi, kao i kako tačno funkcionišu multiplayer računarske igre i šta je sve potrebno da bi se one uspešno izvršavale. 

5. MySQL Programming and Administration

Ovaj MySQL kurs upoznaje polaznike sa administracijom i programiranjem MySQL servera. Između ostalog, proučava osnove baza podataka i SQL-a kroz MySQL server, rukovanje alatima za upravljanje MySQL serverom i kreiranje optimizovanih upita i rukovanje tokovima podataka.

6. English Language 1 / German Language 1

U okviru kursa English Language 1, odnosno German Language 1, najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog ili nemačkog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen odgovarajući nivo obuke za engleski jezik (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate), odnosno odgovarajući nivo obuke za nemački jezik (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Pohađanje ovih kurseva na određenom nivou pomoći će vam da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija izabranog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate razumevanje i korišćenje jezika.

7. Web Application Building 

Tokom ovog kursa govori se o različitim vrstama web programiranja, primarno sa fokusom na kreiranje standardnih klijent–server web aplikacija. Uz osvrt na mrežno programiranje u načelu, što uključuje obnavljanje mrežnih, transportnih i aplikativnih protokola, nastava se primarno oslanja na aplikativni protokol HTTP i njegove osobenosti. Objašnjavaju se zaduženja i osobine aplikativnih i web servera u službi web aplikacija. Detaljno se analiziraju pravila funkcionisanja HTTP protokola i struktura HTTP zahteva i odgovora.

8. Python Data Access and Processing

Gradivo ovog kursa obuhvata različite aspekte upravljanja podacima pomoću Pythona i pratećih tehnologija. Najvećim delom obrađuje se problematika relacionih baza podataka kao osnovnog perzistentnog medijuma. Proučavaju se načini na koje je moguće povezati se na sistem za upravljanje relacionom bazom kroz Python tehnologije i načini za manipulaciju podacima u relacionoj bazi. Detaljno se radi sa SQL-om, jezikom za upravljanje relacionim bazama.

9. Graphic Applications Development 

Ovaj kurs bavi se tehnikama za kreiranje grafičkih programa na desktop platformi, pre svega aplikacija sa grafičkim korisničkim interfejsom (GUI). Tokom nastave obrađuje se primarno Tkinter, okvir koji je ugrađen u sve Python distribucije i koji omogućava upoznavanje sa svim konceptima neophodnim za buduće bavljenje grafikom u aplikacijama. Kurs pažnju posvećuje i problematici višenitnog programiranja u kombinaciji sa grafikom, takođe kroz Tkinter okvir.

10. Test Automation and Quality Assurance

Cilj kursa je obučavanje polaznika za pravilan pristup prilikom obezbeđivanja kvaliteta programa. Nakon kompletiranja ovog kursa i savladavanja njegovog gradiva, polaznik će moći da piše kod na pravilan način, vodeći računa o tome da ga svi članovi tima, kao i on sam, uvek mogu sa razumevanjem analizirati i modifikovati, kao i nastaviti rad na njemu.

11. Service Applications Development

Polaznik će nakon kompletiranog kursa znati šta je to web servis i koje sve vrste web servisa postoje, kao i na koji način se koriste, moći će da prepozna različite vrste servisa i da ih uspešno upotrebljava pomoću samostalno napisanih klijentskih aplikacija. Takođe, biće u stanju da izloži funkcionalnosti sopstvene aplikacije u servisnom maniru, koristeći neki od servirsnih standarda proučavanih u lekcijama ovog kursa. 

12. Blockchain Technologies

Na ovom kursu polaznici stiču osnovna znanja iz oblasti blokčejn tehnologije, upoznaju se sa pojmom i vrstama kriptovaluta, sa ulogom i značajem ovog koncepta u savremenoj ekonomiji, kao i sa njenim perspektivama i trendovima razvoja. Polaznici će takođe imati priliku da se upoznaju sa blokčejn bezbednošću, blokčejn arhitekturom, kao i sa mogućnošću primene ove tehnologije u svojstvu startap projekta.

13. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Kembridž univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku se obrađuju bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu kurs bavi strukturama podataka i algoritmima.

14. Machine Learning and AI

Na ovom kursu biće predstavljeni osnovni algoritmi mašinskog učenja koje će polaznici imati priliku da savladaju koristeći se Scikit-learn, TensorFlow i PyTech bibliotekama za Machine Learning i Artificial Intelligence. Fokus drugog dela kursa je na obradi prirodnog jezika za čije učenje su zadužene biblioteke za simboličku i naprednu obradu prirodnog jezika, NLTK i SpaCy, sa kojima će se polaznici upoznati. 

15. Introduction to Large Language Models

Large Language modeli zaduženi su za obradu ogromne količine tekstualnih podataka. U toku ovog kursa polaznici će se upoznavati sa specifičnostima i funkcionalnostima najpopularnijih Large Language modela kao što su GPT-4, BERT i T5. Takođe, savladaćete pojmove transfernog učenja (transfer learning) i finog podešavanja (fine-tuning), koji se koriste u okviru mašinskog učenja i bavićete se konkretnim primenama, odnosno upotrebom Large Language modela u stvarnim situacijama i problemima. 

16. English Language 2 / German Language 2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1 ili German Language 1, u okviru kursa English Language 2, odnosno German Language 2, možete preći i neki od narednih nivoa gradiva. Za engleski jezik su to: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate, a za nemački jezik: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 ili IT German. Na ovaj način dodatno ćete usavršiti svoje znanje izabranog jezika.

Uz to, ukoliko je vaš nivo znanja na testiranju iz engleskog jezika iznad nivoa Upper-Intermediate, imate priliku i da prema svom izboru dobijete Business English, First Certificate in English (FCE) ili Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) kurs.

17. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u obe dostupne varijante: tradicionalnoj i e-Learning.

Ovaj program ne zahteva nikakvo tehničko predznanje – predavanja su koncipirana tako da ih mogu pratiti svi polaznici, bez obzira na prethodno iskustvo. Tokom časova fokus će biti na praktičnim veštinama potrebnim za rad sa tehnologijama i alatima za Python programiranje, uz neophodni minimum teorije. Korisna znanja usvajaćete sa lakoćom, s obzirom na to da su lekcije osmišljene tako da vas korak po korak vode ka naprednim programerskim konceptima.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

PYTHON INSTITUTE SERTIFIKAT

Na ovom smeru steći ćete potrebne veštine za dobijanje veoma cenjenih Python Institute sertifikata koji Python programerima širom sveta omogućavaju da dođu do najbolje plaćenih i najinteresantnijih poslova u ovoj oblasti:

  • PCEP – Python Institute Certified Entry-Level Python Programmer
  • PCAP – Python Institute Certified Associate in Python Programming

IT SPECIALIST PYTHON SERTIFIKAT

AI & Python Development program pripremiće vas i za sticanje IT Specialist Python sertifikata koji izdaju Certiport i Pearson VUE. Ovaj sertifikat poslodavcima potvrđuje veoma širok spektar vaših znanja – od prepoznavanja i pisanja Python koda do otklanjanja bagova:

  • Certiport IT Specialist Python

CAMBRIDGE SERTIFIKAT

Polaznici programa AI & Python Development imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja AI & Python Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom AI & Python Development programu;
  • ITAcademy Certified AI & Python Developer sertifikat.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se